Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Historie - Významné osobnosti
Humprecht Jan Černín

1628 – 1682

 
Heřman Jakub Černín

1659 – 1710

 
František Josef Černín

1696 – 1733

 
Jelínkové v Kosmonosích

V době, kdy Kosmonosy vlastnil známý šlechtický rod Černínů, působili na kosmonoském panství významní sochaři a řezbáři z rodiny Jelínků, z jejichž umělecké dílny od roku 1676 vycházela po několik desetiletí vrcholná díla barokního umění – dřevěné a kamenné sochy a sousoší.

 
Ostatní významní rodáci a občané Kosmonos

Ostatní významní rodáci a občané Kosmonos

Bartoň Josef 1883 – ?
rodák, řídící učitel v Dalovicích, vlastivědný a loutkářský pracovník, jeho některé hry byly vydány tiskem.

Bělský František 1884 – 1969
rodák, malíř grafik, žák prof. V. Hynaise, středoškolský profesor.Studijní pobyt v Itálii, Německu a Holandsku, malíř portrétů, tvůrce leptů, získal Hlávkovu cenu, zasedal v uměleckých porotách.

Beneš Bedřich 1903 – 1969
rodák, hudební skladatel, sbormistr, tajemník Svazu českých skladatelů – klub Kladno, skládal taneční skladby a operety.

Brixi František Xaver Vojtěch Emanuel 1732 – 1771
odchovanec piaristického gymnázia v Kosmonosích, od r. 1756 kapelník chrámu sv. Víta v Praze skládal církevní i světské skladby, mše, fugy, oratoria, opery, některé provozovány i dnes.

Brixi Voktorin Ignác 1716 – 1803
studoval na gymnáziu v Kosmonosích, působil zde jako varhaník, skládal duchovní mše, klavírní sonáty, hudební doprovody ke školním divadelním hrám.

Bubák Alois 1824 – 1870
rodák, malíř představitel české romantické krajinomalby, náměty z Mladoboleslavska, Českého ráje, Šumavy, ve 22 letech první výstava obrazů, učitel kreslení, kresbami přispíval do časopisu Světozor, Květy. Bratři Jan a Josef rovněž malíři, sestra Marie – herečka, žila ve Vídni.

MUDr. Josef Číž 1875 – 1947
doktor lidumil – ta slova vyjadřují vše, rodinný lékař, již v r. 1924 zavedl bezplatnou dětskou poradnu, podařilo se mu tím výrazně snížit dětskou úmrtnost, jeho obliba a autorita byla obrovská.

Ing. Domalíp Karel 1822 – 1909
rodák, přední český fyzik, docent a profesor elektrotechniky na ČVUT v Praze, průkopník české elektrotechniky, autor řady vědeckých prací, člen zahraničních akademií a vědeckých společností. Propagátor bezdrátového rádiového vysílání a rentgenova přístroje, autor mnoha odborných publikací.

Jiří Formáček 1932 Horní Stakory
virtuos na fagot, sólista České filharmonie, člen komorních souborů, profesor pražské konzervatoře.

Hauser Václav žil v I. pol. 19.století
učitel v Kosmonosích, dochovaná rukopisná sbírka „České tance lidové a jiné.”, mezi nimi píseň “Kosmonoskej zámek mezi horama”.

Hauser František 1822 – 1892
rodák, studoval gymnázium MB, techniku v Praze, vychovatel u hraběte Stagiona v Koutě u Domažlic, učitel v Kosmonosích, na Zbraslavi, spolupracoval s J:K:Tylem, majitel hudební školy v Praze, skladatel taneční a salonní hudby.

Kopecký Václav 1897 – 1961
rodák, redaktor Rudého Práva, komunistický politik, ve 40 – 50 letech ministr informací a kultury, zastánce tvrdého totalitního kurzu, odpovědný velkou měrou za perzekuce padesátých let, místní patriot, uchránil některé památky před zničením Loreta.

Knobloch Eduard 1907 Horní Stakory
vědecký pracovník Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii, člen vědeckých sdružení a komisí, autor několika desítek článků v našich i zahraničních odborných časopisech a několika monografií, zejména z výzkumu vitamínů.

Kroha Jiří Vendelín 1893 – 1974
architekt, profesor VUT Brno, avantgardní umělec, tvořící v duchu funkcionalismu a konstruktivismu, po r. 1940 protagonista oficiálního socialistického realismu, architekt staveb v Mladé Boleslavi : Zemská průmyslová škola, Masarykův ústav sociální péče, Okresní nemocnice, pojišťovna, rodinné vily v Kosmonosích v ulici Sadová.

Kruis Karel 1851 – 1917
rodák, znamenitý český chemik, profesor kvasné chemie a fotografie, na ČVUT v Praze, spolu zakladatel chemického ústavu, reorganizátor lihovarnictví, průkopník mikrofotografie, autor vědeckých publikací.

Kruis Jaroslav 1889 – 1942
rodák, spisovatel, novinář, autor knih pro mládež, pohádky romány, divadelní hry, filmové scénáře.

Kronbauer Jaroslav 1864 – 1915
úředník Zemského ústavu v Kosmonosích, spisovatel, povídkář, novinář, přispíval do Světozoru, Zlaté Prahy, Lumíra, knihu „Z posledních stanic”- osudy duševně nemocného pacienta z kosmonoského ústavu. Dále „Síla hroudy”, “Řina”. Jeho dcera Jarmila Kronbauerová – herečka ND v Praze.

Leitenberger Ferdinand 1801 – 1854
hrabě, majitel ve své době světoznámé textilní fy “Cosmanos”, známé “Kosmonoské šátky” první ve střední Evropě má závodního lékaře a závodní kuchyni, pohřben v Kosmonosích na hřbitově u kostela sv. Martina.

Linhart František druhá polovina 19.století
rodák a mecenáš, arciděkan v Lounech, založil nadaci pro výstavbu a provoz domu pro chudé a nemocné, budova postavena r.1894 – 98, nákladem 20 000 rakouských zlatých, r. 1933 přistavěno patro, umístěno 20 osob.

Maňásek Luděk 1929 – 2003
narodil se v Bělé pod Bezdězem, poslední roky prožil v Kosmonosích, patřil k nepřehlédnutelným postavám české knižní ilustrace, jeho kresby najdete ve stovkách dětských knih a v celé řadě učebnic. Mnohokrát vystavoval v zahraničí, jeho práce získaly nejedno mezinárodní ocenění.

Matějů Josef 1891 – 1967
sochař,1906 – 10 odborná škola v Hořicích absolvoval AVU u profesora J. Myslbeka, autor řady samostatných. plastik i soch na veřejných budovách na Mladoboleslavsku díla:
Památník osvobození MB
Matka s dítětem před dětskou nemocnicí MB
Kovák s nástrojem v ruce před PŠ
pomník A.V. Šmilovského
sochy na budově spořitelny
socha Svobody v Kosmonosích.

Piskač Eduard 1860 – 1913
vynikající učitel, 32 let učil v Kosmonosích, výtečný hudebník a zpěvák, r. 1882 obnovil v Loretě slavnost “Vzkříšení” výtěžek z akce věnován na opravu budovy Lorety.

Procházka Gustav Adolf 1872 – 1942
rodák, vystudoval gymnázium v MB a bohosloví, kaplan ve Vysokém nad Jizerou, působil v církevních reformních organizacích, r. 1920 dal podnět k založení církve československé.

Richtr Antonín 1859 – ?
rodák, malíř porcelánu a skla, v řemeslnické škole projevil kreslířský talent, vyučil se malování na porcelán, odešel na zkušenou do Brna, Drážďan a Paříže, vrátil se do Drážďan jako mistr.

Stecker Antonín 1827 – 1865
plnomocník kosmonoské manufaktury, vlastník domu – kde je nyní MěÚ synové PhDr. Antonín Stecker – cestovatel, Karel Stecker – hudební skladatel.

PhDr. Stecker Antonín 1855 – 1888
rodák, zoolog, cestovatel, doprovázel jako vědecký průvodce německou výpravu do Afriky, z cest uveřejňoval příspěvky v řadě našich i německých časopisů, dopisoval si s Ch.B. Darvinem chystal se na vědeckou práci, útrapy z cest podlomily jeho zdraví, zemřel předčasně mladý 33 let, vysoce ceněno je jeho sběratelské dílo z oboru zoologie, botaniky,antro­pologie a národopisu.

Stecker Karel 1861 – 1918
rodák, hudební skladatel, teoretik, profesor pražské konzervatoře, jeho žáky byli pozdější významní hudebníci (V. Novák, Josef Suk, Oskar Nedbal,) skládal církevní hudbu, písně a drobné skladby pro sólové nástroje, publikoval řadu hudebně vědeckých spisů.

Škopan Ivan 1944 – 1993
rodák, po r. 1968 emigroval do Francie, vlastní pílí se vypracoval v uznávaného kameramana, natáčel reportáže ze všech koutů světa, kamerou doprovázel významné státníky, tragicky zahynul při pracovním nasazení v Moskvě v roce 1993.

Ullrich Zdeněk 1901-
rodák, vědecký pracovník Sociologického ústavu v Praze, od r. 1948 v emigraci v Egyptě, profesor univerzity v Alexandrii, autor sociologických spisů a studií.

Votýpka Jan 1938 -
rodák, vystudoval PřFUK, vysokoškolský učitel, je specialistou v oblasti geomorfologických procesů a jejich dynamiky, věnuje se fyzické geografii světa.