Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Historie - Město Kosmonosy
Geologický vývoj a přírodní poměry

Geologická minulost území našich obcí, hmatatelná dodnes, začíná zhruba před 140 miliony lety, v druhohorách, kdy v severní polovině Čech došlo k poklesu suché pevniny a k zalití této části mělkým mořem…

 
Prehistorie

Příznivé půdní a podnební podmínky jižních svahů Kosmonoské výšiny umožnily osídlení již od nejstarších dob prehistorie Čech…

 
Historie

Kosmonosy v období od 9. století po současnost.

 
Baroko a Kosmonosy

Třicetiletá válka znamenala pro ves Kosmonosy pohromu jako pro většinu obcí v tehdejším Království českém. Snad jediným štěstím bylo, že nezanikla jako některé jiné ve středním Pojizeří…

 

 
Historici a kronikáři


Dějinami Kosmonos a okolí se do různé hloubky zabývala již řada profesionálů i laiků. Základními prameny jsou především starší písemnosti, schraňované a opatrované v úředních archivech. Dále jsou to soudobé záznamy o významných událostech, kroniky, psané často ručně. Nesmíme zapomenout ani na hmotné doklady dějin, zvláště nejstarších, na archeologické památky.…

 
Kosmonoské školství

Kosmonoská škola od 1688 po současnost…