Kosmonosy - kultura


Aktuality

Pozvánky na akce e-mailem

Vážení přátelé, příznivci Osvětové besedy Kosmonosy,
pokud máte zájem o pozvánky na akce Osvětové besedy e-mailem, můžete napsat na adresu

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Zámecké kulturní léto 2019 2.část

Osvětová Beseda Kosmonosy Vás zve na
Zámecké kulturní léto 2019

Během června se uskutečnila 1. část - pěti akcí Zámeckého kulturního léta 2019.
Počasí nám přálo, na nádvoří zámku byla krásná atmosféra a diváci si odnášeli hezké zážitky z divadelních představení.
Druhá část Zámeckého léta 2019 bude pokračovat od 22. srpna 2019. Začátky divadelních večerních představení jsou v 19:30 hodin. Již ve čtvrtek 22. srpna 2019 se představí Divadelní spolek Dobrovít z Dobrovice s hrou Roberta Thomase „Inspektor má těžkosti“.. Další představení se uskuteční v úterý 27. srpna 2019, představí se ochotnický soubor Bozděch z Libáně s hrou Antonína Procházky „S tvojí dcerou ne“. Další představení bude ve čtvrtek 29. srpna 2019 „Robinsoni“ Vystoupí Geisslers Hofcomoedianten z Prahy. V úterý 3. září 2019 bude na programu hra Francise Joffo „Prázdniny snů“ , ve které s e představí Divadelní spolek Tyl z Bakova nad Jizerou. Za týden v úterý 10. září 2019 vystoupí Divadýlko na dlani z Mladé Boleslavi s hrou Petra Matouška „Vávra - aneb všechno co jste chtěli vědět o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat “. Poslední akcí letošního ročníku Zámeckého léta je koncert v úterý 17. září v 17:30 hodin. Na nádvoří zámku se uskuteční vystoupení dvou významných kulturních těles Mladoboleslavska. Podnikového dechového orchestru Škoda Auto Mladá Boleslav a mažoretek Pomněnky z Kosmonos. Obě tělesa jsou dobře známa nejen v našem okrese, ale i v republice a zahraničí.. Tento projekt Zámeckého léta připravila Osvětová beseda, je finančně podpořen Městem Kosmonosy a může se uskutečnit díky obětavosti členek Osvětové besedy. . V případě nepříznivého počasí se divadelní představení uskuteční v krytém prostoru vestibulu zámku, který má svou neobyčejnou a kouzelnou atmosféru. Návštěvníci mají možnost si zakoupit víno, čaj, kávu, svařák. Lidé se na představeních setkávají se svými známými, popovídají si v krásném a klidném prostředí zámeckého nádvoří, pobaví se. Tato akce přispívá k obohacení kulturního i společenského života v našem městě. Přijďte si také zažít naši kosmonoskou romantiku, jste srdečně zváni.
Milada Remešová, předsedkyně Osvětové besedy

Divadelní představení se uskuteční na nádvoří zámku v Kosmonosích,v případě nepříznivého počasí v krytém vestibulu zámku.

termíny – 2. část

6. čtvrtek 22. 8 v 19:30 „INSPEKTOR MÁ TĚŽKOSTI“, Robert Thomas
Divadelní spolek Dobrovít Dobrovice – vstupné 70,- Kč

7. úterý 27 .8. v 19:30 „S TVOJÍ DCEROU NE“, Antonín Procházka
Divadelní spolek Bozděch Libáň – vstupné 70,- Kč

8. čtvrtek 29. 8. v 19:30 „ROBINSONI“ - Defoe / Koblischková / Jecelín / Geisslers
Geisslers Hofcomoedianten - vstupné 70,- Kč

9. úterý 3. 9. v 19:30 „PRÁZDNINY SNŮ“, Francise Joffo
Divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou - vstupné 70,- Kč

10. úterý 10. 9. v 19:30 „VÁVRA“ Petr Matoušek - aneb: Všechno co jste chtěli vědět Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav - vstupné 70,- Kč

11. úterý 17. 9. v 17:30 „KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ŠKODA S VYSTOUPENÍM MAŽORETEK POMNĚNEK KOSMONOSY“
vstupné 70,- Kč

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory Města Kosmonosy

 
Projekt Aktivní stárnutí 2019/2020

Osvětová beseda Kosmonosy připravila projekt Aktivní stárnutí 2019/2020 na základě velkého ohlasu a zájmu mezi seniory v našem městě již čtvrtým rokem. Podařilo se nám opět získat finanční podporu z Nadačního fondu AVAST. Nabídneme seniorům různorodé aktivity, zájmové činnosti, vzdělávací aktivity, kulturně společenské akce, poznávací zájezdy, sportovně rekreační aktivity, které představují významnou součást jejich života. Cílem projektu je zlepšení kvality života, prodloužení období zdravého stárnutí a umožnění využití nových aktivit seniorům ve společnosti svých vrstevníků. Počet seniorů v populaci roste. Nabízíme možnosti neformálních pravidelných setkání seniorů, kde by si mohli senioři mezi sebou popovídat, rozdělit se o svoje starosti, ale také radosti. Snažíme se je tím dostat ze společenské izolace svých domovů, taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich životě. Aktivní stárnutí pomůže generaci seniorů prožít ve spokojenosti kvalitní život. Cílovou skupinou jsou senioři - ženy i muži. Patronem projektu je Ing. Ondřej Remeš z AVASTU.

Náš projektu chce nabídnout seniorům různorodé aktivity, rozdělené zhruba na sedm oblastí, které by se realizovaly převážně v Kosmonosích v období druhé poloviny roku 2019 a v první polovině roku 2020. Koncem září 2019 bychom chtěli uspořádat Sportovní hry seniorů v zámeckém parku. Dále chceme nabídnout seniorům společné výlety za historickými památkami naší země, které se vždy setkávají s velkým zájmem, dále zájezd do divadla v Liberci. Připravujeme pro seniory v říjnu setkání s Cimbálovkou. Od ledna do dubna 2020 bychom chtěli nabídnout opět deset přednášek z historie naší země, které bude přednášet historik Mgr. Jiří Bartoš Sturz, člen Sdružení historiků ČR. Historické přednášky jsou stále velice oblíbené a hojně navštěvované.. V březnu 2020 bychom chtěli pro seniory uspořádat koncert vážné hudby "Zpívající housle" houslového virtuosa Alexandra Shonerta v zrcadlovém sále zámku. Na závěr projektu v květnu nebo červnu 2020 bychom chtěli uspořádat společný výlet za historickými památkami, spojený s kvízovými otázkami a doprovázený historikem Mgr. Jiřím Bartošem Sturzem, který účastníkům poutavě přibližuje navštívená místa. Pro seniory je velikou podporou částečná úhrada z poskytnuté dotace Nadačního fondu AVAST na jednotlivé aktivity. Zbývající částku si návštěvníci doplatí formou vstupného. Chceme poděkovat Nadačnímu fondu AVAST za jeho podporu a pozvat seniory na jednotlivé akce, ze kterých si odnášejí zajímavé zážitky, poučení a dobrou náladu. Vyzkoušejte to.

 

Poslední články

03 Květen 2019
Výroční zpráva 2018 Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, c...
25 Květen 2017
Výroční zpráva 2016 Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, c...
25 Květen 2017
Výroční zpráva 2017 Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, c...
26 Září 2016
V rámci přednášek Osvětové besedy Kosmonosy se mimo jiných uskutečnila v červnu i velmi zajímavá přednáška k výročí 700 let od narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské. V září na tuto přednášku navázal pro...
25 Červenec 2016
Osvětová beseda Kosmonosyzískala ocenění v projektu Aktivní stárnutí Osvětová beseda získala finanční podporu na základě přijatého projektu „Aktivní stárnutí“ z Nadačního fondu AVAST. Cílem projektu je umožnění využití nových aktivit seniorů, rozdělen&yac...