Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka
Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, což je zejména pro starší občany velice důležité. Nabídka kulturních pořadů je pestrá a mohou z ní vybírat občané různých věkových kategorií, včetně dětí a mládeže. Nabízí vzdělávání prostřednictvím řady poutavých, zábavných forem. Tyto akce jsou realizovány s finanční podporou města, na vstupném se podílejí návštěvníci, OB několikrát získala dotace z Fondu kultury Středočeského kraje z přijatých projektů, někdy i sponzorské dary. V roce 2016 získala Osvětová beseda významnou finanční podporu z Nadačního fondu Avast na projekt Aktivní stárnutí a měla tak možnost uspořádat celou řadu aktivit pro seniory. Realizace tohoto projektu probíhala v první části v druhém pololetí 2016 a v druhé části do května 2017. Členky Osvětové besedy vykonávají tuto práci zdarma, ve svém volném čase, s velikou obětavostí. Při přípravě akcí vkládají členky do toho srdečnost, laskavost, pečlivost, náročnost, což oceňují jak návštěvníci, ale i účinkující, kterým se u nás velice líbí a chtějí se znovu vracet. Když se ohlédneme za akcemi uplynulého roku, je to pěkná řádka akcí – celkem 62, které členky Osvětové besedy připravili pro občany našeho města. Členky Osvětové besedy tyto akce nepořádají pro sebe, ale pro občany našeho města, k podpoře společenského a kulturního života města, k propagaci města.
Začátkem roku 2016 Osvětová beseda byla oceněna veřejností, získala v krajském kole Středočeských deníků ocenění v anketě "Řád srdce". Čtenáři Osvětovou besedu nominovali a dávali své hlasy lidem se srdcem na správném místě, těm kteří dokáží podávat pomocnou ruku, úsměvy a dobrou náladu.
V roce 2015 se Osvětová beseda Kosmonosy zaregistrovala podle Nového občanského zákonáku jako zapsaný spolek, je vedena u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku se všemi náležitostmi. Byly upraveny stávající stanovy Osvětové besedy dle nových požadavků.

CYKLUS ZAJÍMAVOSTÍ PRO OBČANY 2016
Třináctým rokem již tradičně Osvětová beseda Kosmonosy připravuje pro občany cyklus přednášek, besed v období konce ledna – března 2016. Smyslem této akce je přiblížit občanům nové a zajímavé informace z různých oblastí života, historie a setkávat se. Přednášky se budou týkat kultury, historie naší země, historie našeho města a okolí. Nabízí setkání se zajímavými osobnostmi. Tento cyklus bude týdenní, vždy v úterý od 15.30 -17.00 hodin v jídelně v zámku. Budebsahovat deset přednášek.

Témata jednotlivých přednášek
1. 19. 1. 2016 PhDr. Karel Herčík: Slovanské osídlení Čech
2. 26. 1. 2016 Mgr. Jiří Bartoš PhD.: Z úsvitu české státnosti, situace v regionu
3. 2. 2. 2016 Mgr. Jiří Bartoš PhD.: Markvarticové – "rytířský epos rodu lvice (Páni z Michalovic, ze Zvířetic, z Valdštejna, z Lemberka, z Rotštejna, Vartenberkové)
4. 9. 2. 2016 PhDr. Jana Volfová: Zdislava z Lemberka
5. 16. 2. 2016 Phdr. Jana Volfová: Eliška Přemyslovna – matka Karla IV. a jeho manželky
6. 23. 2. 2016 Mgr. Jiří Bartoš PhD.: Karel IV. - život a význam pro budoucnost v Čechách a v Evropě
7. 1. 3. 2016 PhDr. Karel Herčík: Co dalo Mladoboleslavsko Evropě a světu
8. 8. 3. 2016 Mgr. Jiří Bartoš PhD: Karel IV. - potomci z krve Lucemburské
9. 15. 3. 2016 Mgr. Jiří Senohrábek: Česko – slovenské vztahy 1918 – 1938: Vznik Československa, vojenské obsazení Slovenska a problémy prvních let soužití
10. 22. 3. 2016 Mgr. Jiří Senohrábek: Česko -slovenské vztahy 1939 - 1993: od protektorátu a Slovenského státu k federaci a rozdělení

Součástí tohoto cyklu přednášek byl na závěr výlet pro účastníky za historickými památkami. Uskutečnil v neděli 11. září 2016 a navštívili jsme historické město Kadaň a také zámek Klášterec nad Ohří. Tato akce se opět setkala se zájmem našich občanů a přinesla jim příjemné zážitky a spoustu zajímavých informací.

KONCERTY V ZRCADLOVÉM SÁLE ZÁMKU 2016
Během roku se uskutečnilo v zrcadlovém sále zámku 7 koncertů. Zrcadlový sál má krásnou akustiku, prostředí zrcadlového sálu je nádherné, atmosféra při koncertech je působivá. Všichni umělci, kteří v zrcadlovém sále vystupují, jsou nadšeni. Osvětová beseda s finanční podporou města se snaží během roku několika koncerty zpřístupnit zrcadlový sál návštěvníkům a nabídnout jim koncerty různorodého žánru.
Koncerty v zrcadlovém sále zámku
1. úterý 26. ledna 2016 v 19.00 – Koncert v předvečer 260. výročí narození W.A. Mozarta „Pocta Mozartovi„
vystoupil Jan Ostrý - flétna, a mistři orchestru Baroco sempre giovane Iva Kramperová – housle, Jiří Kabát viola, Helena Matyášová - violoncello
2. čtvrtek 11. února od 19.15 – společně s KPH Klavírní recitál Matyáše Nováka
3. úterý 15. března v 19.00 - Německý romantismus v klarinetové tvorbě – Igor Františák – klarinet, Lukáš Michel- klavír , C.M. von Weber, R. Schumann, J . Brahms
4. úterý 12. dubna od 19. 00 – Evropská hudba v rodině Bachů - Jan Dušek – klavír, J.S. Bach, C.Ph.E. Bach, L.van Beethoven, P.I. Čajkovskij
5. úterý 26. dubna od 19.00 Jaroslav Ježek – Hudba a život, v podání souboru Carillon z Bělé pod Bezdězem pod vedením Mgr. Marcely Nigrínové
6.úterý 8. listopadu v 19.00 "Houslový recitál Romana Patočky - laureáta Pražského jara" Roman Patočka - housle, Silvie Ježková - klavír L.van Beethoven, A. Dvořák, B. Smetana
7. pondělí 19. prosince v 19.00 vánoční koncert Vít Mužík - housle, koncertní mistr Moravské filharmonie Olomouc a Lucie Kaucká, klavír.

PŘEDNÁŠKA O KARLU IV. - 700 LET OD NAROZENÍ
ve středu 18. května 2016 18.00 hodin se uskutečnila v klubovně hasičské zbrojnice v Kosmonosích přednáška Mgr.Jiřího Bartoše Sturce Ph.D.- Karel IV. vrcholný státník zlomu středověku s promítáním dobových vyobrazeních. Uskutečnila se u příležitosti 700. výročí narození ( 14. 5. 1316) českého krále, římského krále a císaře, největšího Čecha, Karla IV.

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY 2016
Cestopisné přednášky byly pořádány v roce 2016 ve dvou částech – jarní a podzimní cyklus cestopisných přednášek. Přednášky se konaly v klubovně hasičské zbrojnice, vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin.. V jarní části byly čtyři přednášky, v podzimní části také čtyři přednášky.
Jarní cyklus cestopisných přednášek 2016 v klubovně hasičské zbrojnice v 18.00
1. čtvrtek 28. ledna 2016 – MUDr. Filip Žákovský : Kuba
2. čtvrtek 4. února 2016 – Radka Tkáčíková : Tibet
3. čtvrtek 18. února 2016 - RNDr. Václav Petříček : Královna ze Sáby – mýty askutečnost, Kde bylo její království ?
4. čtvrtek 25. února 2016 - Pavel Chlum, Petr Kvarda : Jordánsko

Podzimní cyklus cestopisných přednášek 2016 v klubovně hasičské zbrojnice 18.00
1. čtvrtek 20. 10. 2016 MUDr. Martin Vedral : Ghana, Togo, Benin
2. čtvrtek 3. 11. 2016 - tentokrát to byla cesta do historie. Korunovační řád Karla IV. - aneb reportáž z korunovace po 669 letech a dvou dnech. Beseda s videoukázkami nám přiblížila pražskou korunovaci Karla IV. českým králem, jež proběhla 2. září 1347. Po 669 letech a dvou dnech se v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala historická rekonstrukce tohoto zásadního aktu české státnosti. Průvodcem besedou byl operní zpěvák, herec a uměnovědec Jiří Bartoš Sturz, který v uvedené historické rekonstrukci ztvárnil postavu arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
3. čtvrtek 10. 11. 2016 - Mgr. Přemysl Siřínek : Korsika, útočiště zločinců
4. čtvrtek 24. 11. 2016 - RNDr. Václav Petříček: Evropa uprostřed Atlantiku? Ano! Je to Makronesie Cestopisné přednášky nabízí návštěvníkům poznávání cizích a vzdálených zemí, kam se sami nemohou podívat, dozvědět se osobní informace a zážitky od cestovatelů. Mají tak možnost poznat přírodní podmínky, historické stavby, ale také sociální a bezpečnostní informace, typické gastronomické pokrmy, také život místních obyvatel. Mohou se ptát cestovatelů na otázky, které je zajímají.

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽE VÝSTAV V LORETĚ
Vernisáže v Loretě - mají již dlouholetou tradici. Uvádějí vždy novou výstavu umění regionálních umělců ve výstavních prostorách v podzemí kaple sv. Martina.
První vernisáž a Slavnostní zahájení turistické sezony pro rok 2016 byla ve čtvrtek 31. března 2016 . v 17.00 hodin. Během vernisáže několikrát vystoupil Mladoboleslavský žesťový soubor a představily se mažoretky Poměnky Sokola Kosmonosy. Byla zahájena první výstava obrazů Margarita Šejko „ Tanec života“, která trvala do 8. 5. 2016. Druhá vernisáž proběhla ve čtvrtek 12. 5. 2016 v 17.00 na zahájení výstavy obrazů „ Květuše Burešová a Zuzana Muzikant Jeřábková - opět společně“ , která trvala do 19.6. 2016. Kulturní vystoupení zajistala hudební skupina Carillon z Bělé pod Bezdězem. Třetí vernisáž proběhla ve čtvrtek 23. 6. 2016 v 17. 00 hod. na zahájení třetí výstavy obrazů Zdeněk Halíř – krajiny, která trvala do 4. 9. 2016. V hudebním vystoupení diváci mohli shlédnout houslistu Františka Lamače s krásnými známými skladbami. Slavnostní zahájení Dnů evropského kulturního dědictví 2016 v Kosmonosích čtvrtek 8. 9. 2016 v 17.00 hodin a vernisáž čtvrté výstavy obrazů v Loretě „Pohledy do krajin Českého ráje“ - zakladatelé malířské skupiny VLNA Mladá Boleslav – Vladinír Vlk a Jaroslav Najman. Výstava trvala do 31. 10. 2016. V kulturním vystoupení se představila bluesgrassová hudební skupina Flastr z Mladé Boleslavi.
Tyto vernisáže a pravidelné výstavy zatraktivňují Loretu, návštěvníci se mohou vracet do těchto prostor několikrát do roka, jsou místem setkávání občanů, zájemců ze širokého okolí o umění. V překrásné atmosféře v areálu Lorety je to pro návštěvníky hezký zážitek Vstupné se na vernisážích nevybírá, ale výstavy přispívají ke zvýšené návštěvnosti v Loretě.

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LETO 2016 V KOSMONOSÍCH
Zámecké kulturní léto v Kosmonosích se stalo již tradicí. Divadelní přehlídka ochotnických souborů na nádvoří zámku, kterou připravuje Osvětová beseda, trvá již dvanáctým rokem. Během těchto let se nám postupně podařilo získat technické vybavení z dotace z Fondu kultury Středočeského kraje. Toto vybavení se dá využít i pro jiné akce. Smyslem je obohatit kulturní život ve městě, nabízet živou kulturu v krásném prostředí nádvoří zámku, a je to velice příjemná atmosféra. Uskutečnilo se deset divadelních představeních, rozdělených na dvě části. Součástí Zámeckého léta byly i dva koncerty na nádvoří zámku. V červnu se uskutečnilo pět představení a v druhé části - koncem srpna a začátkem září se uskutečnilo ještě sedm divadelních představení. Naše nabídka představeních pro různé věkové kategorie zahrnuje pohádku pro děti s rodiči, představení pro mladší děti ze školy, představení pro mateřské školy, představení pro starší žáky a několik večerních představení. V případě nepříznivého počasí se představení uskutečnila v krytém vestibulu zámku. který nabízí návštěvníkům trochu jinou atmosféru s kouzlem nasvětleného prostoru.
Začínalo se v úterý 16. června v 19.30 představením Divadelního souboru Jiří Poděbrady „Znáte Coco Chanel“ a „Francouzské šansony“. V úterý 21.června byla v 16.30 hodin pohádka pro děti a rodiče „Královna Koloběžka I., na motivy Jana Wericha, ve které se představil Divadelní soubor dětí při ZŠ Horní Stakory. Další bylo představení v úterý 21. června v 19.30 hodin, hra Ray Cooney „Rodina je základ“ v podání Divadelního souboru Tyl z Mnichova Hradiště. Zámecké léto pokračovalo v úterý 28. června v 9.30 hodin pohádkou pro mateřské školy „Švec a čert“ v provedení Nezávislého divadla Holé Vrchy. Pro večer v úterý 28. června v 19.30 byl připraven koncert „Swingové melodie přežily století“, ve kterém vystoupila hudební skupina Evergreen Dixieland Band z Nové Paky.
Po první části Zámeckého kulturního léta v červnu 2016 pokračovala druhá část dalšími představeními. V pondělí 22. srpna v 19.30 se uskutečnil koncert Country kapely Walda Band a Vladimíra Waldy Nerušila, známého dvojníka Waldematra Matušky. Návštěvníci si poslechli nejznámější písničky Waldemara Matušky – Tereza, Jo třešně zrály, Růže z texasu, To všechno vodnes čas, Sbohem lásko, Tuhle rundu platím já, Tisíc mil, Slavíci z Madridu, Sedm dostavníků, Tisíc mil, Písnička pro Zuzanu a mnoho dalších. Ve čtvrtek 25. srpna vystoupil Divadelní soubor Dobrovít Dobrovice s hrou Šárky Fenykové „Kurs efektivního rodičovství“, v úterý 30. srpna měl vystoupit Divadelní soubor Tyl z Bakova nad Jizerou s komedií „Manželství až za hrob“. Bohužel hlavní představitel akutně onemocněl, takže jsme představení přesunuli na nový termín 19. září v 19.30 hodin. Pro žáky 4. - 9. třídy Základní školy se v úterý 6. září představilo Divadýlko na dlani s hrou Karla Poláčka „Bylo nás pět“ v odpolední části . Večer 6. září bylo stejné, zdařilé představení Bylo nás pět pro veřejnost. V úterý 13. září vystoupilo Turnovské divadelní studio A. Marka s hrou Miroslava Horníčka „Marcello Giacomo. Pro žáky nižšího stupně základní školy jsme připravili pohádku „Princezna Konvalinka a Královské hádanky“ na úterý 13. 9. v 10. 15 hodin, ve které se představilo Divadlo pohádka Praha.
Zámecké léto se může uskutečnit zejména díky obětavosti a nadšení členů Osvětové besedy, ale neobejde se bez finanční podpory Města Kosmonosy. Na úhradě nákladů se podílejí diváci formou vstupného. Zveme ochotnické soubory z okolí a tím podporujeme jejich činnost, nabízíme jim příležitost vystoupit, představit se. Ochotníci z okolí rádi u nás vystupují, chválí si příjemnou atmosféru, kterou diváci dokáží vytvořit. Líbí se jim prostředí, návštěvnost a reakce diváků. Mají zájem u nás vystupovat i v dalších letech. Návštěvníci mají možnost si zakoupit víno, čaj, kávu, svařák. Lidé se na představeních setkávají se svými známými, popovídají si v krásném a klidném prostředí zámeckého nádvoří, pobaví se. Tato akce přispívá k obohacení kulturního i společenského života v našem městě. Občané mohou přímo v místě navštěvovat divadelní představení a nemusí jezdit do vzdálených míst za zajímavou atmosférou divadel v historických prostorách památek. Pro návštěvníky to byly krásné zážitky na nádvoří zámku, dotace od města Kosmonosy nám umožnila tuto akci uskutečnit. Tato akce také přispívá k tomu, aby zámek jako kulturní památka byl přístupný mimo do školních prostor, ale také veřejnosti, aby kulturně žil.
Program:

1. čtvrtek 16. 6. v 19.30 „ ZNÁTE COCO CHANEL“, „ FRANCOUZSKÉ ŠANSONY“
DS JIŘÍ Poděbrady – vstupné 50,- Kč

2. úterý 21. 6. v 16.30 „ KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA I.“ - podle J. Wericha
Divadelní soubor děti při ZŠ Horní Stakory
představení pro děti s rodiči - vstupné 30,- Kč

3. úterý 21. 6. v 19.30 „ RODINA JE ZÁKLAD“ Ray Cooney
DS Tyl Mnichovo Hradiště – vstupné 50,- Kč

4. úterý 28. 6. v 9.30 „ŠVEC A ČERT“ pohádka pro mateřské školy
Nezávislé divadlo Holé Vrchy - vstupné 25,- Kč

5. úterý 28. 6. v 19.30 „SWINGOVÉ MELODIE PŘEŽILY STOLETÍ“ koncert
Evergreen dixieland band Nová Paka– vstupné 80,- Kč

6. pondělí 22. 8. v 19 .30 „ WALDA BAND A VLADIMÍR WALDA NERUŠIL“ -koncert
country kapely a písničky Waldemara Matušky, které zpívá nejslavnější jeho dvojník Vladimír Walda Nerušil - vstupné 80,- Kč

7. čtvrtek 25. 8. v 19.30 „KURS EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ“, Šárka Fenyková
DS Dobrovít Dobrovice – vstupné 50,- Kč “, –

8. úterý 30. 8. v 19.30 „MANŽELSTVÍ AŽ ZA HROB“
DS Tyl Bakov nad Jiz.– vstupné 50,- Kč

9. úterý 6. 9. v 13.00 „BYLO NÁS PĚT“ - Karel Poláček, Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
představení pro 5. - 9. třídy ZŠ – vstupné 35,- Kč

10. úterý 6. 9. v 19.30 „BYLO NÁS PĚT“ - Karel Poláček
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav - vstupné 50,- Kč

11. úterý 13. 9. v 10.15 „PRINCEZNA KONVALINKA A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY“
Divadlo pohádka Praha, představení pro 1. - 4. třídy ZŠ – vstupné 30,- Kč

12. úterý 13. 9. v 19.30 „ MARCELLO A GIACOMO“ Miroslav Horníček
Turnovské divadelní studio A. Marek - vstupné 50,- Kč

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2016
Dny evropského dědictví se tradičně pořádají v Loretě, slavnostní zahájení je v areálu Lorety a je doplněno výstavou obrazů ve výstavních prostorách podzemí kaple sv. Martina. Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví 2016 v Kosmonosích se uskutečnilo ve čvrtek 8. 9. 2016 v 17.00 hodin a vernisáž čtvrté výstavy obrazů v Loretě „Pohledy do krajin Českého ráje“ - zakladatelů malířské skupiny VLNA Mladá Boleslav – Vladiníra Vlka a Jaroslava Najmana. Součástí akce při slavnostním zahájení bylo vystoupení hudební skupiny Flastr a také vystoupily mažoretky Pomněnky.
Dny evropského dědictví EHD 2016 jsou akcí, která každoročně otvírá co nejvíce zajímavých a výjimečných památek a objektů. Připojení se ke Dnům evropského dědictví se stalo v Kosmonosích dlouholetou tradicí, již od samého počátku po roce 1991. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Akce k EHD pravidelně a obětavě vždy zajišťovali členové Osvětové besedy, později ve spolupráci s členy Muzejního spolku a za finanční podpory města Kosmonosy. Tato akce by měla přispět ke kulturnímu povědomí obyvatel města. Město Kosmonosy se každoročně přihlašuje do celostátního seznamu otevřených památek ve Dnech evropského dědictví, tím propaguje Loretu v celostátním měřítku. Kosmonosy mají velké množství historických památek a bohatou historii, mnohá města a obce mohou jen závidět. Škoda, že málo občanů našeho města o tom ví, i přes snahy Muzejního spolku a Osvětové besedy. Vstupné se v těchto Dnech nevybírá. Akce slouží k propagaci města a jeho památek v regionu.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 2016
Osvětová beseda připravila ke svátku – Mezinárodního dne seniorů v úterý 4. října 2016 od 18.00 hodin v zrcadlovém sále zámku hudební pořad „Swingové evergreeny stále živé“ - vystoupil Evergreen Dixieland Band z Nové Paky. Smyslem akce bylo , aby se senioři pobavili, setkali se známými, popovídali si.
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Již v roce 1998 byl tento den vyhlášen organizací spojených národů. Den seniorů je připomenutím všeho, co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje se povědomí o problémech, se kterými se senioři potýkají. V mládí si nikdo neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. Senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké. Tao akce byla jedna z mála akcí, určených seniorům. Vystoupení se návštěvníkům líbilo.

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ 2016
Osvětová beseda Kosmonosy uspořádala, jako každý rok, Mikulášské setkání seniorů
v úterý 6. prosince 2016 ve školní jídelně zámku. O setkání byl velký zájem, kapacita
školní jídelny ani nestačila, ještě jsme doplňovali židle – celkem se účastnilo 118 seniorů.
V úvodním programu se senioři zaposlouchali do krásných melodií v podání houslisty Františka Lamače. Seniory přišel pozdravit místostarosta Martin Macoun a popřál jim k nadcházejícím vánočním svátkům i do nového roku. V dalším vystoupení se představil harmonikář Antonín Zakonov, hrál k poslechu, ale také k tanci. S nabídkou dalších akcí Osvětové besedy v nejbližší době seznámila přítomné předsedkyně Milada Remešová. Setkání se seniorům líbilo, popovídali si se svými vrstevníky, pobavili se. Mnozí se těší na příští setkání seniorů v roce 2017 Pro seniory připravily členky Osvětové besedy pohoštění. Připojily se členky Českého svazu žen a vyrobyly přes 200 chlebíčků pro občerstvení seniorů .Členky Osvětové besedy před akcí zajistily nákup a přípravu surovin na občerstvení, upekly pro všechny hosty zákusky. Po skončení akce uklidily jídelnu a věnovaly tak mnoho hodin ze svého času pro ostatní. Patří jim za to poděkování.

VÁNOČNÍ KONCERT V ZÁMKU 2016
Již dlouhé roky pořádá Osvětová beseda akce, které přispívají k předvánoční atmosféře v našem městě. Zrcadlový sál má krásnou akustiku, prostředí zrcadlového sálu je nádherné, atmosféra při koncertech je působivá. Vánoční koncert se uskutečnil v pondělí 19. prosince 2016 v 19.00 v zrcadlovém sále zámku. Koncert byl zaměřený na klasické vánoční skladby, atmosféra v sále byla pohodová. Návštěvníci si přinesli sebou zvonečky k působivé vánoční atmosféře. Koncertu se účastnilo 80 osob, včetně dětí z jedné třídy základní školy s paní učitelkou. Vystupující ocenili vnímavé publikum. Byly to pěkně strávené okamžiky v předvánočním čase, které přispěly k pohodě návštěvníků.

VÁNOCE V LORETĚ 2016
Vánoční akce v Loretě se byla uspořádána těsně před Štědrým dnem ve čtvrtek 22. prosince v 16.00 hodin. Uskutečnila se na vnějším prostranství v areálu Lorety a také v kapli sv. Martina, kde byl postavený Betlém a připraveno něco pro zahřátí návštěvníků. V kulturním programu Mladoboleslavský žesťový soubor hrál vánoční koledy, čtyřtrio Pěveckého sboru Boleslav vystoupilo s vánočním pásmem koled a recitací s tématikou vztahující se k nadcházejícím Vánocům. Lidé si společně zazpívali známé vánoční koledy. K hezké atmosféře této akce přispěl nasvícený prostor Lorety. V kapli sv. Martina byl postavený Betlém a pro zahřátí si návštěvníci dávali svařené víno, čaj a ochutnávali vánoční cukroví, popovídali si se známými a přáli si hezké vánoční svátky. Tato vánoční akce byla vyvrcholením po několika jiných vánočních akcích ve městě, nabídla občanům příjemnou atmosféru v krásném prostředí Lorety a hezké zážitky v předvánoční době. Vstupné se na této akci se nevybíralo, ale bez finanční podpory města Kosmonosy a obětavého nasazení členek Osvětové besedy by se tato akce nemohla uskutečnit.

PROJEKT AKTIVNÍ STÁRNUTÍ 2016
S FINANČNÍ PODPOROU NADAČNÍHO FONDU AVAST
Osvětová beseda Kosmonosy připravila projekt Aktivní stárnutí s finanční podporou Nadačního fondu AVAST v období 1. 8. 2016 do 11. 6. 2017 . První část projektu byla realizována do konce roku 2016, převážná část se ralizuje v první polovině roku 2017. Finanční podpora z NF AVAST nám umožnila připravit pro seniory akce s různou tématikou, na sebe navazující, které se setkaly se zájmem seniorů v našem městě. V říjnu začaly procházky s instruktorem s hůlkami Nordic Wolking, celkem 5 týdnů po sobě. Seniorům se to zalíbilo a a ještě dalších pět týdnů chodili společně s hůlkami. Teprve nadcházející zimní období přerušilo tuto aktivitu. Senioři se těší na jaro 2017, kdy proběhne druhá část procházek s instruktorem. Od konce října a během listopadu proběhly přednášky „Co zajímá seniory“. Cyklus obsahoval přednášku Sociální služby, Domácí péče. Druhá přednáška byla na téma zdravá výživa seniorů, zdravý životní styl, pohybové a duševní aktivity seniorů. Třetí přednáška byla na téma Bezpečnost sseniorů, sebeobrana a prevence úrazů v podání zástupců Policie ČR a lékaře. Čtvrtá přednáška byla na téma Zvládání nadměrného stresu, pozitivní myšlení, duševní aktivity sebiorů, jak dosáhnout kvalitního spánku.

PROCHÁZKY S INSTRUKTOREM NORDIC WALKING
Osvětová beseda získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST na projekt Aktivní stárnutí, určený seniorům. Součástí projektu byly procházky se školeným instruktorem Sylvou Mládkovou s holemi Nordic Walking v okolí Kosmonos. Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Senioři by si měli osvojit používání těchto holí, aby je mohli v budoucnu využívat ke svému prospěchu. Chůzi s holemi Nordic Walking lze provozovat v každém věku bez rozdílu fyzické zdatnosti. Díky holím přenesete část své hmotnosti na svaly paží a odlehčíte nohy. Proto je chůze s holemi vhodná i pro ty, kteří mají problémy s klouby dolních končetin, je vhodná jako rehabilitace po operaci nohou. Je to výborný prostředek pro zlepšení držení těla, pomáhá i při bolestech zad. Při tomto pohybu se mimo jiné uvolňuje i zatuhlé krční svalstvo a posilují svaly. Je prokázáno, že díky této pohybové aktivitě dojde k zapojení až 90 procent svalů na celém těle. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohybovou aktivitu, která se provozuje na čerstvém vzduchu, má blahodárný vliv na lidskou psychiku. Díky tomu lépe zvládneme stres, uvolňuje psychické napětí, zapomeneme na každodenní starosti. Velice důležité je zvládnutí správné techniky. Při Nordic Walking můžete spálit až 600 kcal, což se pozitivně projeví na úbytku přebytečných tuků. Správná technika není složitá, ale má svá specifika. Správná velikost holí (0,68 x výška postavy nebo bez výpočtu - výška hole dosahuje k loktu osoby) výrazně pomůže zvládnout techniku. Poté je třeba přizpůsobit délku kroku v součinnosti se správným pohybem rukou. Termíny procházek – začínali 13.10. 2016. První procházka proběhla v zámeckém parku. Další termíny byly PO 17.10. v 10.00, ČT 20.10. v 10..00, PO 24.10 v 10.00, ČT 27.10. v 10.00. Zájemci se scházeli před Galateou, chodili do obory. Zdraví prospěšné je i to, že chůze je provozována venku na čerstvém vzduchu. Seniorům se to zalíbilo a a ještě dalších pět týdnů chodili společně s hůlkami. Teprve nadcházející zimní období přerušilo tuto aktivitu. Senioři se těší na jaro 2017, kdy proběhne druhá část procházek s instruktorem.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK „CO ZAJÍMÁ SENIORY“
Osvětová beseda v rámci projektu Aktivního stárnutí, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila čtyři přednášky, týkající se problematiky, která seniory nejvíce zajímá. Cílem bylo předat seniorům dostupné informace a motivovat je, aby si zvolili takový životní styl, který bude pro jejich život prospěšný. Jednalo se o soubor čtyř přednášek v klubovně hasičské zbrojnice, vždy od 18. hodin. První přednáška měla téma Sociální služby, domácí péče, trénování paměti, se kterým zájemce seznámila Bc. Kamila Sedláková. Druhá přednáška měla téma Racionální výživě seniorů (jak se mají senioři stravovat), zdravý životní styl, pohybové a duševní aktivity seniorů. Uskutečnila se v úterý 1. listopadu, přednášela Bc.Kamila Sedláková. Třetí přednáška se uskutečnila v úterý 15. listopadu a byla věnovaná Bezpečnosti seniorů, prevenci úrazů, kde vystoupili zástupce Policie ČR a lékař MUDr. Záruba.. Čvrtá přednáška byla v úterý 22. listopadu a zaměřila se na Zvládání nadměrného stresu, pozitivní myšlení , jak dosáhnout kvalitního spánku, duševní aktivity seniorů.Přednášela psycholožka MUDr. Martina Hrnčířová.
Další aktivity z projektu Aktivní stárnutí se uskuteční od ledna do května 2017.

Účast na akcích OB v roce 2016 - celkem bylo připraveno 62 akcí
Cestopisné přednášky 8 x ročně cca 261 osob
Cyklus zajímavostí pro občany – 10 přednášek 445 osob
Společný výlet 2 x - 102 osob
Zámecké kulturní léto 2016 celkem 12 akcí - 1 356 diváků
Vernisáže v Loretě – 4 x výstava - vernisáž cca 430 osob,
návštěvníci výstav jsou současně návštěvníky Lorety
DED cca 120 osob
Koncerty v zrcadlovém sále zámku 6 x 434 osob
Mezinárodní den seniorů koncert 88 osob
Mikulášské setkání seniorů – 120 osob
vánoční koncert v zámku - 80 osob
Vánoční akce v Loretě – cca 215 osob
Projekt Aktivní stárnutí – 4 přednášky Co zajímá seniory 101 osob
Hůlky Nordic Wolking 11 x 187 osob

celkem 3 939 návštěvníků
62 akcí