Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky
Koncert V hudbě život Čechů jest

Osvětová beseda pořádá v úterý 14. května 2024 od 19:00 hodin v zrcadlovém sále zámku koncert „V hudbě život Čechů jest“. Tento koncert je pořádán v rámci "Roku české hudby", vyhlášenému u příležitosti mimořádného výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany. Vystoupí MBQuartet - Mladoboleslavské smyčcové kvarteto. Zazní skladby W. A. Mozarta, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka.

Prodej vstupenek hodinu před představením – od 18:00 hodin.
Vstupné 200,- Kč.

Srdečně zveme.

 
Muzeum v Horních Stakorách

Muzejní spolek Kosmonosy vás zve do muzea v Horních Stakorách

Pro velký zájem občanů bude muzeum v Horních Stakorách otevřené ve středu po Vánočních svátcích 27. 12. 2023.

 
Přednáškový cyklus 2024

Letos ve znamení „Roku české hudby“: „V hudbě život Čechů jest“
aneb putování cestami české hudební kultury (hlavními tahy i pěšinkami)

Oblíbený pravidelný přednáškový cyklus pořádaný Osvětovou besedou v Kosmonosích bude v roce 2024 celý věnován "Roku české hudby", vyhlášenému u příležitosti mimořádného výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany. Cyklus nás provede nesmírně bohatým tématem dějin a vývoje hudební kultury v Českých zemích v celoevropském kontextu i regionu, umění, v němž náleží naše země ke světovým velmocem.
Prostor bude věnován předním klasikům naší hudební kultury (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů) stejně tak osobnostem starší české hudby (Adam Michna z Otradovic, Jan Dismas Zelenka) či významným mezníkům, kdy se České země staly nositeli nových trendů v celoevropském měřítku (Husitská píseň, Česká hudební emigrace v 18. stol.) Pořady, obohacenými řadou ukázek i přítomností hostů, tradičně provede historik, zpěvák a znalec hudby Jiří B. Sturz, a to po deset úterků, od 20. 2. 2024 – 29. 4. 2024.

„V hudbě život Čechů jest“
My Češi náležíme spíše k menším národům, avšak je obecně známo, že z hlediska hudební kultury jsme objektivně řečeno světovou velmocí. Není to zdaleka jen zásluhou letošního hlavního jubilanta Bedřicha Smetany, či Antonína Dvořáka, nebo Leoše Janáčka, ale Jedná se zde o výsledek unikátního historicko-kulturního vývoje, jehož červenou niť lze stopovat daleko do středověku.
K deseti výletům do fantastického světa naší hudební kultury (včetně drobných exkurzů do hudby světové) Vás zve i letošní cyklus přednášek Osvětové besedy Kosmonosy, jehož protagonistou bude tradičně historik a člen Muzejního spolku Kosmonosy Jiří B. Sturz. Přednášky budou doplněny řadou hudebních ukázek, vystoupením Mladoboleslavského smyčcového kvarteta, na závěr pak proběhne komorní galakoncert z tvorby Bedřicha Smetany a letošních českých jubilantů.

Přednášky budou probíhat od úterý 20. února do pondělí 29. dubna v klubovně hasičské zbrojnice v Kosmonosích. V únoru každé úterý a od 11. března každé pondělí (vyjma velikonočního) vždy od 15:30 – 17:00 hodin.
Jednotlivé vstupné 40,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 320,- Kč.

Přehled termínů a témat jednotlivých přednášek:

1. úterý 20. února 15:30 – 17:00 hodin
Husitský chorál a zrod renesanční duchovní písně
Husitský akcent na zrovnoprávnění bohoslužby „pod obojí způsobu“ přinesl také potřebu překladu liturgie do národního jazyka a zjednodušení chorálního zpěvu. Došlo tak ke vzniku specificky českého tvaru liturgické hudební praxe, tj. strofické duchovní písně, vynálezu, který se pak rozšířil do celé protestanské Evropy a stal se jedním z velkých podnětů evropské hudby.

2. úterý 27. února 15:30 – 17:00
Hudba rudolfinské Prahy a české renesance
Císařská Praha doby Rudolfa II. je známa jako jedna ze zásadních metropolí pozdně-renesanční (manýristické) kultury. Občas se pro slavná jména, jako H. von Aachen, J. Kepler, či G. Arcimboldo zapomíná, že česká císařská rezidence byla tehdy též centrem velice progresivní a evropsky rozkročené hudební kultury a že zde vrcholila renesanční praxe tzv. vokální polyfonie.

3. úterý 5. března 15:30 – 17:00
Po hudebních stopách z Paříže do Nizozemí a odtud do Itálie
Vlivem nejrůznějších politicko-hospodářských a kulturních vlivů se v Evropě objevilo v různých etapách renesance několik zcela svébytných hudebních center. Od francouzské (pařížské) „ars novy“ se hudební progrese přestěhovala do vlámských oblastí, kde dosáhla mimořádné úrovně, kterou prezentují především dosud obdivovaná skladatelská jména jako Josquin des Pres, či John Ockeghem. Ze stejných pohnutek se ovšem v průběhu druhé pol. 16. stol. progresivní centrum hudební Evropy přesunulo do Itálie, neseno jmény neméně slavnými, např. G. Palestriny, či Orlanda di Lassa.

4. pondělí 11. března 15:30 – 17:00
Kde se vzala "bastardí perla" - o barokním zápase hudební Evropy
Jedním ze zásadních momentů nástupu nové evropské epochy – baroka, se stalo přijetí hudební harmonie jako nového způsobu komponování hudby, vznik koncertantního principu (z italského concertare – zápasit) a především opery, která hudební složkou přidala divadelnímu dramatu na afektu, jenž baroknímu posluchači poskytl to, po čem toužil – prožitek.

5. pondělí 18. března 15:30 – 17:00
Velikáni hudebního baroka v českých zemích
Tak jako se České země staly v období vrcholného baroka na čas hegemonem evropské architektury, mimořádné a zcela unikátní úrovně dosáhla i tehdejší zdejší hudební kultura, a to navzdory vševládnoucím italským vlivům. Jména jako Adam Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Heinrich Ignác Biber představují unikátní hudební kvalitu, osobnost Jana Dismase Zelenky pak úroveň barokní kompozice po boku Bacha a Haendela přivedla k naprostým vrcholům. …

6. pondělí 25. března 15:30 – 17:00
Claudio Monteverdi, 1. velký mistr evropského hudebního baroka
Skladatel a kapelník původem z Cremony stojí mohutně rozkročen mezi dvěma epochami: renesanční a barokní. Muž charismatické tváře i života dovedl komponovat hudbu, která dosud náleží k nejhodnotnějším dokladům lidské dovednosti. Hudební stopa Monteverdiho, kapelníka v Mantově a později benátském chrámu sv. Marka, je dosud „kráčející“ a nepřestává fascinovat ani po více jak 400 letech.

7. pondělí 8. dubna 15:30 – 17:00
Hudební kultura období klasicismu a nepominutelná stopa piaristického řádu v jejím vývoji
Ve druhé pol. 18. století vyvrcholil jedinečný fenomén tzv. české hudební emigrace. Naše země tehdy doslova chrlily hudebníky do celé Evropy a ti se nezřídka stali stěžejními postavami pro nejvýznamnější evropská hudební centra. „Ticho“ po českých hudebnících však zdaleka nebylo ani doma, ani ve Vídni…

8. pondělí 15. dubna 15:30 – 17:00
Bedřich Smetana 200
Mnoho bylo napsáno a řečeno o ústřední trojici českých hudebních géniů narozených v 19. století. Jejich bohaté životy a tvorbu nelze postihnout na ploše jedné přednášky, cílem tří závěrečných pořadů však bude alespoň nastínit jejich životní osudy, umělecký vývoj a role v naší i světové kultuře.

9. pondělí 22. dubna 15:30 – 17:00
„Endemit“ Antonín Dvořák

10. pondělí 29. dubna 15:30 – 17:00
Nespoutaný Leoš Janáček

 
Vánoční koncert

Osvětová beseda Vás zve na Vánoční koncert světového houslového virtuóza, laureáta prestižních mezinárodních ocenění Alexandra Shonerta v úterý 12. prosince v 19:00 hodin do zrcadlového sálu zámku v Kosmonosích Vánoční program pro housle a klavír v podání Alexandra Shonerta, na klavír jako vždy doprovází matka Natalia Shonert.

 
Den otevřených dveří muzea v Horních Stakorách

V sobotu 28. října 2023 o státním svátku proběhne den otevřených dveří - komentované prohlídky muzea v Horních Stakorách ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.

Výstavní prostor je nově upravený a rozšířený z depozitních sbírek hornostakorského školního muzea.

 
Koncert 3. ročníku festivalu Rosa Bohemica

Zážitek z hudby spojený s atmosférou historických míst to je záměr festivalu Rosa Bohemica. Začal 10. června, trvá po celé léto a pokračuje až do 21. listopadu. Smyslem festivalu je oživovat krásnou, kvalitně interpretovanou hudbou pozoruhodná historická místa se silným geniem loci. Jeho součástí je čtrnáct akcí, které se opět uskuteční v pomyslné růžici v okolí Prahy.

 
Setkání s Josefem Dvořákem

Osvětová beseda pořádá v úterý 17. října 2023 od 18:00 hodin zrcadlovém sále zámku večer plný humoru a dobré zábavy „Šmátrání v paměti“. Od letošního roku se nabízí zábavná talk show nejznámějšího českého vodníka, skvělého divadelního, televizního a filmového herce, vypravěče Večerníčků Josefa Dvořáka v doprovodu královny české žurnalistiky, spisovatelky a skvělé moderátorky Marie Formáčkové, spoluautorky všech pěti knih Josefa Dvořáka.

 
Dny evropského dědictví 2023

Muzejní spolek a Osvětová beseda Kosmonosy s finanční podporou Města Kosmonosy vás zvou na slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví 2032 v Kosmonosích ve čtvrtek 7. září v 17:00 hodin v Loretě.

 
Zámecké kulturní léto 2023 pokračuje

Již od 8. srpna bude pokračovat druhá část 19. ročníku Zámeckého léta na nádvoří zámku , kterou připravila Osvětová beseda Kosmonosy  Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy, ale může se uskutečnit  zejména díky obětavosti a nadšení členů Osvětové besedy. 
Tento projekt se uskuteční za finanční podpory Města Kosmonosy

 
Happening „U Lva“

Muzejní spolek Vás zve na happening „U Lva“.
Divadelní happening připomene 350 let od postavení a 30 let od zániku hostince „U Lva“ v sobotu 2. září 2023 od 15:00 hodin
Bude uveden na kosmonoském náměstí, přesněji na zelené ploše, kde stával zájezdní hostinec „U Lva“.

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 1 z 25