Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Přednáškový cyklus 2024
Přednáškový cyklus 2024

Letos ve znamení „Roku české hudby“: „V hudbě život Čechů jest“
aneb putování cestami české hudební kultury (hlavními tahy i pěšinkami)

Oblíbený pravidelný přednáškový cyklus pořádaný Osvětovou besedou v Kosmonosích bude v roce 2024 celý věnován "Roku české hudby", vyhlášenému u příležitosti mimořádného výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany. Cyklus nás provede nesmírně bohatým tématem dějin a vývoje hudební kultury v Českých zemích v celoevropském kontextu i regionu, umění, v němž náleží naše země ke světovým velmocem.
Prostor bude věnován předním klasikům naší hudební kultury (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů) stejně tak osobnostem starší české hudby (Adam Michna z Otradovic, Jan Dismas Zelenka) či významným mezníkům, kdy se České země staly nositeli nových trendů v celoevropském měřítku (Husitská píseň, Česká hudební emigrace v 18. stol.) Pořady, obohacenými řadou ukázek i přítomností hostů, tradičně provede historik, zpěvák a znalec hudby Jiří B. Sturz, a to po deset úterků, od 20. 2. 2024 – 29. 4. 2024.

„V hudbě život Čechů jest“
My Češi náležíme spíše k menším národům, avšak je obecně známo, že z hlediska hudební kultury jsme objektivně řečeno světovou velmocí. Není to zdaleka jen zásluhou letošního hlavního jubilanta Bedřicha Smetany, či Antonína Dvořáka, nebo Leoše Janáčka, ale Jedná se zde o výsledek unikátního historicko-kulturního vývoje, jehož červenou niť lze stopovat daleko do středověku.
K deseti výletům do fantastického světa naší hudební kultury (včetně drobných exkurzů do hudby světové) Vás zve i letošní cyklus přednášek Osvětové besedy Kosmonosy, jehož protagonistou bude tradičně historik a člen Muzejního spolku Kosmonosy Jiří B. Sturz. Přednášky budou doplněny řadou hudebních ukázek, vystoupením Mladoboleslavského smyčcového kvarteta, na závěr pak proběhne komorní galakoncert z tvorby Bedřicha Smetany a letošních českých jubilantů.

Přednášky budou probíhat od úterý 20. února do pondělí 29. dubna v klubovně hasičské zbrojnice v Kosmonosích. V únoru každé úterý a od 11. března každé pondělí (vyjma velikonočního) vždy od 15:30 – 17:00 hodin.
Jednotlivé vstupné 40,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 320,- Kč.

Přehled termínů a témat jednotlivých přednášek:

1. úterý 20. února 15:30 – 17:00 hodin
Husitský chorál a zrod renesanční duchovní písně
Husitský akcent na zrovnoprávnění bohoslužby „pod obojí způsobu“ přinesl také potřebu překladu liturgie do národního jazyka a zjednodušení chorálního zpěvu. Došlo tak ke vzniku specificky českého tvaru liturgické hudební praxe, tj. strofické duchovní písně, vynálezu, který se pak rozšířil do celé protestanské Evropy a stal se jedním z velkých podnětů evropské hudby.

2. úterý 27. února 15:30 – 17:00
Hudba rudolfinské Prahy a české renesance
Císařská Praha doby Rudolfa II. je známa jako jedna ze zásadních metropolí pozdně-renesanční (manýristické) kultury. Občas se pro slavná jména, jako H. von Aachen, J. Kepler, či G. Arcimboldo zapomíná, že česká císařská rezidence byla tehdy též centrem velice progresivní a evropsky rozkročené hudební kultury a že zde vrcholila renesanční praxe tzv. vokální polyfonie.

3. úterý 5. března 15:30 – 17:00
Po hudebních stopách z Paříže do Nizozemí a odtud do Itálie
Vlivem nejrůznějších politicko-hospodářských a kulturních vlivů se v Evropě objevilo v různých etapách renesance několik zcela svébytných hudebních center. Od francouzské (pařížské) „ars novy“ se hudební progrese přestěhovala do vlámských oblastí, kde dosáhla mimořádné úrovně, kterou prezentují především dosud obdivovaná skladatelská jména jako Josquin des Pres, či John Ockeghem. Ze stejných pohnutek se ovšem v průběhu druhé pol. 16. stol. progresivní centrum hudební Evropy přesunulo do Itálie, neseno jmény neméně slavnými, např. G. Palestriny, či Orlanda di Lassa.

4. pondělí 11. března 15:30 – 17:00
Kde se vzala "bastardí perla" - o barokním zápase hudební Evropy
Jedním ze zásadních momentů nástupu nové evropské epochy – baroka, se stalo přijetí hudební harmonie jako nového způsobu komponování hudby, vznik koncertantního principu (z italského concertare – zápasit) a především opery, která hudební složkou přidala divadelnímu dramatu na afektu, jenž baroknímu posluchači poskytl to, po čem toužil – prožitek.

5. pondělí 18. března 15:30 – 17:00
Velikáni hudebního baroka v českých zemích
Tak jako se České země staly v období vrcholného baroka na čas hegemonem evropské architektury, mimořádné a zcela unikátní úrovně dosáhla i tehdejší zdejší hudební kultura, a to navzdory vševládnoucím italským vlivům. Jména jako Adam Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Heinrich Ignác Biber představují unikátní hudební kvalitu, osobnost Jana Dismase Zelenky pak úroveň barokní kompozice po boku Bacha a Haendela přivedla k naprostým vrcholům. …

6. pondělí 25. března 15:30 – 17:00
Claudio Monteverdi, 1. velký mistr evropského hudebního baroka
Skladatel a kapelník původem z Cremony stojí mohutně rozkročen mezi dvěma epochami: renesanční a barokní. Muž charismatické tváře i života dovedl komponovat hudbu, která dosud náleží k nejhodnotnějším dokladům lidské dovednosti. Hudební stopa Monteverdiho, kapelníka v Mantově a později benátském chrámu sv. Marka, je dosud „kráčející“ a nepřestává fascinovat ani po více jak 400 letech.

7. pondělí 8. dubna 15:30 – 17:00
Hudební kultura období klasicismu a nepominutelná stopa piaristického řádu v jejím vývoji
Ve druhé pol. 18. století vyvrcholil jedinečný fenomén tzv. české hudební emigrace. Naše země tehdy doslova chrlily hudebníky do celé Evropy a ti se nezřídka stali stěžejními postavami pro nejvýznamnější evropská hudební centra. „Ticho“ po českých hudebnících však zdaleka nebylo ani doma, ani ve Vídni…

8. pondělí 15. dubna 15:30 – 17:00
Bedřich Smetana 200
Mnoho bylo napsáno a řečeno o ústřední trojici českých hudebních géniů narozených v 19. století. Jejich bohaté životy a tvorbu nelze postihnout na ploše jedné přednášky, cílem tří závěrečných pořadů však bude alespoň nastínit jejich životní osudy, umělecký vývoj a role v naší i světové kultuře.

9. pondělí 22. dubna 15:30 – 17:00
„Endemit“ Antonín Dvořák

10. pondělí 29. dubna 15:30 – 17:00
Nespoutaný Leoš Janáček