Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Osvětová beseda - Osvětová beseda slavila
Osvětová beseda slavila

Více než stovka návštěvníků zaplnila ve čtvrtek 23. dubna zrcadlový sál kosmonoského zámku, aby si připomněla 150. výročí bývalé Čtenářské besedy, posléze Občanské besedy, a nyní Osvětové besedy. K slavnému výročí směřovaly i zdravice zástupce vedení města, místostarosty Martina Macouna, vzpomínalo se na dlouholetého předsedu pana učitele Josefa Pažouta, vystoupila dlouholetá předsedkyně paní Blanka Nazarová, autorka pěkné publikace o kulturním a společenském dění ve městě, a slovo dostala i současná předsedkyně paní Milada Remešová, pod jejímž vedením Osvětová bededa složená ze samých žen vyvíjí činnost nyní.
Pak již následoval kulturní program, jehož protagonistou byl historik a umělec Jiří Bartoš Sturc. Pořad skvěle moderoval, složil texty i hudbu k řadě písní pro doprovodný hudební program skupiny Musica Viva a vytvořil i dramatizaci příběhu „Kaplička, aneb z dějin besedy“, kterou předvedl soubor Chronobadlo a v níž hrál Jiří Bartoš Šturc hlavní roli a dokonce i jednu ženskou roli. Vkusné a zábavné dialogy, výborné výkony všech aktérů a úžasná atmosféra v nádherném prostředí zámeckého sálu umocňovaly skvělý kulturní zážitek, který si posluchači odnášeli.
Město Kosmonosy může být na svou Osvětovou besedu právem hrdé a dělá dobře, že její činnost podporuje. Kosmonosy vešly do podvědomí veřejnosti jako kulturní město a je dobře, že svůj věhlas nestaví jen na tradicích – první gymnázium v regionu či vzácných stavebních památkách, ale na bohaté současné kulturní nabídce, kvalitních přednáškách, tématických akcích, výstavách, koncertech, divadelních představeních či výletech. Osvětová beseda je prostě pilířem kulturního dění ve městě a její pořady svou kvalitou a nabídkou přesahují hranice města a mají celkově regionální charakter.

PhDr. Karel Herčík, historik