Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Osvětová beseda - O osvětové besedě
O osvětové besedě Kosmonosy


Osvětová beseda v Kosmonosích má více jak stoletou tradicí, navazuje na kulturní spolky v minulém a předminulém století, stará se o kulturu v našem městě. Snažíme se v tomto pokračovat i nadále, přestože měnící se společenské poměry, existence televize i další kulturní nabídky nám naši práci neusnadňují. Přesto členové Osvětové besedy připravují svým spoluobčanům širokou nabídku kulturních akcí, má to i význam pro celé město. Posláním Osvětové besedy bylo a stále je rozšiřování kultury mezi občany.

Osvětová beseda je občanské sdružení, registrované na ministerstvu vnitra, má své IČO, má 12 členů. Není to běžný spolek. Členové Osvětové besedy se obětavě snaží ve svém volném čase připravovat a nabízet různé kulturní akce pro občany v našem městě, bohužel obětavost a nadšení členů Osvětové besedy v dnešní době nestačí, jsou třeba i finanční prostředky. Členové OB tuto práci nevykonávají pro sebe, ale pro občany a pro kulturní povznesení a propagaci města. Chceme . přiblížit živou kulturu mimo tradiční stálé scény, obohatit kulturní život v našem městě. Pro uskutečnění takovéto akce se snažíme získat finanční prostředky z různých zdrojů. K tomu jsou využívány finanční prostředky od města, bohužel výše příspěvku nedosahuje potřebných hodnot, musíme se obracet na sponzory, zpracovávat granty, smlouvat s účinkujícími, abychom mohli zrealizovat jednotlivé akce. Jedná se o zajímavé přednášky z různých oblastí života – tradiční kulturní čtvrtky, setkání starších občanů, populární výstavy umělců v Loretě i včetně hojně navštěvovaných vernisáží, léta připravujeme akce u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. Organizujeme prohlídky historických památek, vydali jsme dvě různé brožury z historie našeho města. Koncerty v zrcadlovém sále zámku s dlouholetou tradicí pořádané Kruhem přátel hudby při Osvětové besedě byly velmi vysoké úrovně a početně navštěvované, nyní jsou přesunuty do Mladé Boleslavi. Pořádáme již pátým rokem Cyklus zajímavostí pro občany – přednášky z různých oblastí života, srovnatelný s universitou třetího věku. Již po tři roky jsme uskutečnili divadelní představení na nádvoří zámku – Zámecké kulturní léto. Projekt nabídl divadelní představení pro nejmenší děti, pro žáky prvního i druhého stupně a několik divadelních představení a koncertů pro dospělé. Věříme, že přispěl k obohacení kulturního života, propagaci města a připravil divákům neobyčejné zážitky v historickém prostoru nádvoří zámku. Chceme, aby zámek v Kosmonosích kulturně ožil, aby návštěvníci našli cestu za zajímavými a různorodými kulturními akcemi. Chtěli bychom vytvořit tradici těchto letních představeních, přiblížit kulturu občanům různých věkových kategorií. Jednotlivé akce zámeckého kulturního léta by mohli přilákat turisty, zvýšila by se tím atraktivnost našeho města. Pravidelné akce – Slavnostní zahájení turistické sezony v Loretě na jaře a Dny evropského kulturního dědictví začátkem září vytvořily tradici, která přesahuje místní charakter, je navštěvována i známými osobnostmi z okolí, pravidelně přitahuje zájem sdělovacích prostředků – tisku, Rádia Jizera a TV doma.

Osvětová beseda měla ještě Historický klub a má turistickou skupinu Přátelé přírody Pepy Pažouta. Historický klub při Osvětové besedě byl založen v roce 1988 a za 16 let trvání odvedl velký kus práce. Shromažďoval historické materiály a zabýval se badatelskou činností. Podařilo se vydat dvě brožury o historii Kosmonos, třetí je rozpracovaná. V roce 2005 dle usnesení členů Osvětové besedy se převedl Historický klub při Osvětové besedě v Kosmonosích pod nově vzniklý Muzejní spolek, protože se jedná o shodné zaměření a cíle činnosti a téměř shodné osoby. Všichni členové Historického klubu se stali členy Muzejního spolku. Těší nás, že se podařilo naplnit myšlenky zakladatelů Historického klubu Ing. Bedřicha Jíry a Jaroslava Šlégla – založení muzea v Kosmonosích.

Turistická skupina Přátelé přírody Pepy Pažouta, kterou založil tehdejší ředitel základní školy před 25 lety pod záštitou Osvětové besedy stále rozvíjí svou činnost a organizuje delší pěší výlety. Během dlouhé zimy členové pořádají pěší vycházky do okolí Kosmonos. Pravidelné výlety v jarním a podzimním období směřují na Turnovsko, Maloskalsko, Kokořínsko i do blízkého okolí. Činnost podrobně zapisují do kroniky .První pololetí každoročně končí týdenním zájezdem. Přejeme si, aby na cestách svítilo sluníčko a aby si každý odnesl z přírody krásné zážitky.

Živá kultura v Kosmonosích je založena a organizována výlučně na dobrovolnosti členů spolků, největší rozsah kulturních akcí zajišťuje Osvětová beseda. Druhým, velice pozitivním aspektem je v poslední době úzká spolupráce členů občanských sdružení na poli kultury, která se mnohokrát prokázala při přípravě některých akcí.

phoca thumb l OB clenky 2015