Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Osvětová beseda - 150 let nepřetržité činnosti
150 let nepřetržité činnosti

Osvětová beseda v roce 2015 si připomíná již 150 let nepřetržité činnosti skupiny občanů v oblasti kultury a společenského života v našem městě. Nejprve vznikla v roce 1865 Čtenářská beseda, po roce byla přejmenována na Občanskou besedu a ta konečně po roce 1945 přejmenována na současnou Osvětovou besedu. Při založení jako Občanská beseda si dala do vínku „osvětu - vzdělávání, knihovnu a zábavu“. Po celou dobu je ústředním motivem činnosti vzdělávání prostřednictvím řady poutavých, zábavných forem. Nepřetržitě po celou dobu připravuje pro občany nejen našeho města rozmanité kulturní akce – živou kulturu. Nabídka kulturních pořadů je pestrá a mohou z ní vybírat občané různých věkových kategorií, včetně dětí a mládeže. Tyto akce jsou realizovány s finanční podporou města, na vstupném se podílejí návštěvníci, několikrát OB získala dotace z Fondu kultury Středočeského kraje z přijatých projektů, někdy i sponzorské dary. Členky Osvětové besedy vykonávají tuto dobrovolnou práci zdarma, ve svém volném čase, s velikou obětavostí a patří jim za to poděkování. Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. V současné době je již jen málo míst, kde působí Osvětové besedy. Během roku připraví OB téměř 50 akcí, na které přijde okolo 3 500 návštěvníků.
Některé akce Osvětové besedy jsou již tradiční. Připravuje pro občany Cyklus zajímavostí – vždy deset historických přednášek převážně vzahujících se k našemu městu a regionu v jídelně zámku, zakončených společným výletem. V únoru a listopadu nabízí cestopisné přednášky s promítáním z různých míst světa v klubovně hasičské zbrojnice. Během roku pořádá několik koncertů vážné hudby v krásném prostředí zrcadlového sálu zámku, zejména vánoční koncerty jsou vyhledávané. Během léta je to Zámecké kulturní léto na nádvoří zámku s nabídkou deseti divadelních představení, kde se představují ochotnické soubory z našeho okolí. Tato představení mívají kouzelnou atmosféru. Během návštěvní sezony v Loretě od dubna do října připravuje vždy čtyři výstavy, zaměřené na historii našeho města, dále se představují současní výtvarníci z našeho regionu. Každá výstava je zahájena slavnostní vernisáží s kulturním vystoupením a malým občerstvením. OB připravuje programy ke Dnům evropského kulturního dědictví. V prosinci     pořádá Mikulášské setkání seniorů a vánoční akce v Loretě – Živý Betlém. V říjnu nabízí zábavný program k Mezinárodnímu dni seniorů. Informace o jednotlivých akcích naleznete v Kosmonoském zpravodaji, na webových stránkách města, dále na našich stránkách www.kosmonosy-kultura.eu, na vývěsce OB na náměstí, v Kulturním měsíčníku vydávaným IC Mladá Boleslav, na stránkách www.nasekosmonosy.cz , pak v Loretě a v zámku. Akce Osvětové besedy jsou vyhledávané, přináší občanům poučení i zábavu, jsou příležitostí pro vzájemná setkávání. A co je velmi důležité, občané nemusí za vybranými kulturními akcemi nikam jezdit, jsou přímo v našem městě.