Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Zprávy z akcí - Maňásek Luděk (1929–2003) - 10. výročí úmrtí
Maňásek Luděk (1929–2003) - 10. výročí úmrtí

Narodil se 11. listopadu 1929 v Bělé pod Bezdězem. Měl toto město velmi rád a celý život se cítil jako jeho rodák. Nejprve navštěvoval Státní grafickou školu a v letech 1950-1955 absolvoval Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze v ateliéru Jiřího Trnky. V Mladé Boleslavi umělecky působil od roku 1947, ale od roku 1957 se už zaměřil především na knižní ilustrace pro děti.  Spolupracoval hlavně s nakladatelstvími Albatros, Mladé letá a Artia. Ilustroval světově známé tituly jako Pohádky bratří Grimmů, Andersenovy pohádky, Ptáka Ohniváka, Krásku a zvíře, Šťastného prince, Perské pohádky, řecké pověsti a mnoho dalších. Celkem asi 150 titulů. Knížky s jeho ilustracemi vycházely v Německu,  Rakousku, Polsku, Anglii a mnoha dalších zemích.  Jím ilustrované knihy vyšly v nákladu vyšším než pět milionů výtisků ve 14 jazycích.  Jako poslední práci ilustroval Máchův „Máj. Svá díla představil na 200 výstavách doma i v zahraničí. V 60. letech byl jedním z hlavních organizátorů kulturního života v Mladé Boleslavi, hlavně samozřejmě jeho výtvarného odvětví. Spolupracoval s profesorem Maškem, akademickým malířem Stanislavem Kovářem, Zdeňkem Golou a dalšími význačnými výtvarníky a byl spoluzakladatelem „Sdružení výtvarníků“ a iniciátorem mladoboleslavských „Salonů“, které existují dodnes. Pro své nekompromisní politické postoje proti sovětské okupaci 1968 mu byla zakázána i pedagogická činnost v tehdejší Lidové škole umění a až do roku  1985 mohl vystavovat pouze v Mnichově Hradišti, v Ml.Boleslavi byly jeho výstavy zakázány. Od začátku 80.let žil v  Kosmonosích na sídlišti Pod koupalištěm, kde nalezl klid pro svou práci. Jako projev úcty k tomuto umělci připravuje Muzejní spolek ve městě Kosmonosy výstavu při příležitosti otevření muzea v kosmonoském zámku na začátku letošní turistické sezony. V roce 1999 měl významnou výstavu v boleslavském hradě při příležitosti 90. výročí otevření mladoboleslavského divadla. Mezi výtvarníky byl uznáván jako vynikající umělec a jako posuzovatel výtvarných projevů amatérů byl velmi nekompromisní, jako profesionál byl neuvěřitelně pracovitý a precizní. Jeho výtvarnický rukopis je naprosto nezaměnitelný. Jako člověk byl velmi přátelský, srdečný a veselý, jako odborník tu zanechal úctyhodné dílo a patří nade vší pochybnost mezi naše nejlepší ilustrátory.  Zemřel 9. února 2003 v Ústí nad Labem.
Muzejní spolek připravuje na zahájení letošní sezony v muzeu malou výstavku, věnovanou Luďkovi Maňáskovi.

Bedřiška Jonášová, Muzejní spolek Kosmonosy