Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Zprávy z akcí - Ohlédnutí za Dny evropského dědictví 2011 v Kosmonosích
Ohlédnutí za Dny evropského dědictví 2011 v Kosmonosích

Otevřu si noviny na víkend  a nestačím se divit, kolik společenských akcí je v našem regionu občanům dychtícím po zábavě a kultuře, nabízeno. Pro dvě občanská sdružení, která každoročně rovněž nabízí kulturní vyžití v našem městě, je to  rok od roku stále větší “konkurence“, zvláště pokud má čelit  akcím s jarmarkem, grilovačkou, soutěží v pití piva či vystoupení popové hvězdy.  Pokud jako já, cítite rozdíl mezi zábavou a kulturou, pak  Osvětová beseda  se skutečně soustřeďuje především  na kulturu (ze základu „ kult“ - vzdělávání, historicky - nikoli staromódně-  osvětu, osvícení, ve významu poučení. Kulturní aktivity Muzejního spolku se soustřeďují na popularizaci  historie našeho města  stejně jako na záchranu jeho kulturního dědictví. Ano,  to pro mnohé občany nemusí být vždy zábava. Příkladem je aktuální hlavní výstava,  otevřená v těchto dnech v Loretě, připomínající krutou válku z roku 1866, která se dotkla i našeho města. Je velmi důkladná, odborně precizní a proto i náročná na pozorné vnímání návštěvníka. 
V Kosmonosích probíhají každoročně Dny evropského dědictví  již od samého počátku, po roce 1991. Tehdy se při této příležitosti mimořádně otvírala zchátralá Loreta, zanedbaný zámek, aby se občané mohli podívat do míst, kam nebyl žádný přístup. Je třeba připomenout, že  již  v době minulé, v osmdesátých letech minulého století  z iniciativy Osvětové besedy  se v Kosmonosích  v září pravidelně konaly Dny památkové péče, které měly občanům a odborné veřejnosti  přiblížit četné historické památky v Kosmonosích, zejména jejich alarmující stav. Připojení se ke Dnům evropského dědictví se stalo v Kosmonosích již dlouholetou tradicí. Dny evropského dědictví  pravidelně a obětavě zajišťovali členové   Osvětové besedy, později ve spolupráci s členy Muzejního spolku a za finanční podpory města Kosmonosy. Návštěvníci mají možnost posoudit, jak se postupně daří městu opravovat  tyto krásné památky, chloubu města, a zachránit je pro budoucí generace. Obě občanská sdružení se nezaměřují jen  na  pasivní účast návštěvníků, ale zvou na účast aktivní, jak organizační, tak badatelsku a ve stále větší míře dramatickou. Nejvýraznější pořady se právě soustřeďují na Dny evropského dědictví. V každém roce je určeno národní téma DED, letos jde o „Památky - tvůrci panoramatu našich měst a  městeček“ . Minivýstava fotografií v Loretě  představuje z různých pohledů loretánskou kampanilu, i v kolizi s novými stavbami.
V Loretě se uskutečnilo ve čtvrtek 8. září slavnostní zahájení těchto DED. V ůvodu starosta města Miroslav Vaněk  připomenul význam těchto dnů. Dále vystoupil senátor a historik PhDr.Jaromír Jermář, který zdůraznil významnou historii a památky našeho města, významné osobnosti. Současně proběhla vernisáž výstavy Prusko-rakouská válka 1866, kterou připravil  Komitét pro udržování památek z války roku 1866 ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska a Muzejním spolkem  Kosmonosy. K této výstavě promluvil ředitel Muzea Mladoboleslavska PhDr. Luděk Beneš a   Mgr. Filip Krásný. Celou akci hudebně doprovodil Mladoboleslavský žesťový soubor.
A ještě nesmíme zapomenout na další prezentaci významného výroči ve vývoji naší obce -  je to 20. výročí znovujmenování  Kosmonos městem. Při této příležitosti byly v Loretě  vystaveny některé dokumenty – jmenovací dekret, dále prapor a znak města, které  byly  zapůjčené radnicí.  K tomuto výročí se uskutečnila v úterý 13. 9 v klubovně hasičské zbrojnice přednáška o historii našeho města. Starosta Miroslav Vaněk zavzpomínal jak to všechno probíhalo od roku 1990, kdy se Kosmonosy  odtrhly od Mladé Boleslavi, co tomu předcházelo.  O historii našeho města poutavě hovořil historik Mgr. Jiří Baroš Ph.D.  S archeologickými nálezy na území Kosmonos a Horních Stakor seznámil návštěvníky PhDr. Jiří Waldhauser a Mgr. Filip Krásný.                                                                                      

RNDr. Václav Petříček