Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Zprávy z akcí - Dvacet včetně pěti 2009
Dvacet včetně pěti 2009

To je název výstavy muzejní sezóny v roce 2009. Dvacet let po sametové revoluci v roce 1989, po radikální změně politicko-společenských poměrů v tehdejší Československé republice, zvané  socialistické. Výstava neanalyzuje ani politický, ani ekonomický vývoj, ale představí co přinesla nová doba pro běžný život občanů, žen i mužů, rodin...Pro starší generaci je to příležitost srovnávat hlavně co v minulých dobách nebylo, třeba k dostání na trhu, co občan mohl a nemohl, kam směl vycestovat a tak dále. Co doba vyřešila ke spokojenosti společnosti, jaké problémy přinesla.
Před pěti lety byl založen Muzejní spolek, který kromě rozvíjení badatelské a osvětové činnosti v městem Kosmonosy pronajatých prostorách buduje muzeum a stále rozšiřuje sbírkový fond. Přitom spolupracuje s řadou dalších občanských sdružení našeho města, především s Osvětovou besedou, Partnerstvím měst, Českým svazem žen, Obcí baráčníků, Sborem dobrovolných hasičů, ze zahraničních sdrižení  především s Muzejním spolkem partnerského města Seeheim-Jugenheim, ale i  řadou profesionálních institucí, jako Muzeum Mladoboleslavska, které se stalo patronem našeho Muzea, ale mimo jiné i Národní muzeum v Praze. Logická a zároveň potěšitelná je rozvíjející se spolupráce se Základní školou Kosmonosy . někteří žáci se stali i členy Muzejního spolku.
Sbírkový fond vznikl a rozšiřuje se téměř výhradně dary kosmonoských i „přespolních“ občanů. Některé jsou v hodnotě i desítek tisíc korun, některé unikátní.K obveselení některých nezúčastněných kosmonosáků dost exponátů pochází ze železné něděle, sběru nebezpečného odpadu i kontejnerů tříděného odpadu.
Finančně je MS podporován především Středočeským krajem, Městem Kosmonosy a řadou sponzorů.