Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Zprávy z akcí - European Heritage Days 2007
European Heritage Days 2007

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. EHD se konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. K jejich myšlenkám se dnes hlásí 48 zemí Evropské kulturní konvence. Jednou z velmi výrazných charakteristik EHD je jejich mezinárodní rozměr. Je dán nejen tím, že každý rok probíhá oficiální celoevropské zahájení EHD v jiné zemi. Jeho těžiště spočívá především v partnerských kontaktech evropských měst. EHD jsou ideální příležitostí pro prohloubení vzájemného poznání, pro posílení kulturní výměny i pro oficiální setkání reprezentací partnerských měst i sídel. Možností, jak dát tomuto parametru EHD konkrétní obsah, je celá řada. EHD mají od roku 1999 celoevropské téma "Evropa - společné dědictví". Účastnické země si volí své národní téma. Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice, vždy okolo poloviny měsíce září. Od roku 1998 je jejich národním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá jejich národní zahájení. Partnery národního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Národní téma EHD 2007 – v České republice bylo vybráno  téma „Památky, řemesla a lidová kultura“.  Hostitelem Národního zahájení Dnů evropského dědictví (EHD) 2007 ve dnech 8. a 9. září 2007 bude město Uherské Hradiště. Lidová kultura obecně je pojem natolik široký, že obsáhne téměř každý fenomén, přetavený v našich tradičních poměrech do líbezné, rustikální podoby. Od ryze hmotných památek tradičního bydlení a architektury, přes vybavení domu lidovým nábytkem, keramikou, textilem a dalšími potřebnými předměty. Bezesporu sem patří lidový oděv, tradiční kroj v mnoha užitných i regionálních podobách, lidové umění v celé šíři artefaktů - dřevořezby, sklomalby, umělecké výšivky, kaligrafie A konečně celý okruh dokladů lidové duchovní kultury v čele s širokým proudem folklorních tradic. Ale ani zde obraz domácích kulturních památek nekončí. Vzpomeňme na odkazy verbální a písemné, lidové podání, vyprávění. Témat je mnoho ke sledování i následování. A je třeba pochvalně říci, že tyto hodnoty jsou v naší zemi velmi kvalitně a profesionálně chráněny, studovány a využívány. Protože, jako i v jiných okruzích života, i ve světě lidových tradic platí, že děti a mládež jsou tím jediným článkem živého řetězce, který směřuje do časů budoucích. EHD jsou příležitostí pro zvyšování zájmu dětí a mládeže o kulturní dědictví, například formou fotografických, malířských nebo hudebních soutěží nebo pořádáním speciálních prohlídek v památkových objektech pro školy .  EHD jsou také  příležitostí k hledání nových forem zpřístupnění kulturního dědictví,  měly by  být organizovány tak, aby se staly významným fenoménem rozvoje a propagace trvale udržitelného cestovního ruchu (tj. takového, který neničí památky). EHD je nutno chápat jako důležitý nástroj rozvoje občanské společnosti.

z materiálů SHSCMS zpracovala Milada Remešová