Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Zprávy z akcí - Dny evropského kulturního dědictví 2004
Dny evropského kulturního dědictví 2004

Dny evropského kulturného dědictví jsou významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětem k zamyšlení nad naším vztahem ke kulturnímu dědictví. Dny evropského kulturního dědictví si kladou za cíl nejenom rozšířit a zvýšit všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví a jeho ochraně, ale především zlepšit informovanost o jiných kulturách, vedou Evropany k ochraně kulturního odkazu předků, ale i k vzájemnému poznávání a porozumění mezi národy. Současně pomáhají při hledání vlastní identity a upevňování kolektivní paměti a přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti.  Tyto dny jsou příležitostí pro zvyšování zájmu dětí a mládeže o kulturní dědictví
Dny evropského kulturního dědictví se konají pod záštitou Rady Evropy pravidelně od roku 1991  a k jeho myšlenkám se dnes hlásí 47 zemí Evropské kulturní konvence. Česká republika, ve které se tyto dny konají již od roku 1991, nese prvenství v tom, že byla jednou z devíti zemí, která začala tyto dny pořádat a první zemí z bývalého východního bloku, která se k myšlence těchto dnů přihlásila.
Dny evropského kulturního dědictví se každoročně konají pravidelně druhý zářijový víkend, kdy se pro nejširší veřejnost otvírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. V jednotlivých místech se na organizování těchto dnů podílejí městské nebo obecní úřady, také vlastivědná muzea.  Kromě toho jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty a další kulturní programy. Dny evropského kulturního dědictví jsou často vnímány jako jeden ze způsobů, jak kulturní dědictví využít pro rozvoj cestovního ruchu. Těžiště těchto dnů spočívá především v partnerských kontaktech evropských měst. Jsou ideální příležitostí pro prohloubení vzájemného poznání, pro posílení kulturní výměny i pro oficiální setkávání reprezentací partnerských měst a sídel. Tyto dny jsou příležitostí k hledání nových forem k zpřístupnění kulturního dědictví. Památky a akce zahrnuté do programu Dnů evropského dědictví mají být přístupné zdarma nebo za snížené vstupné, případně za dobrovolné vstupné s tím, že výtěžek bude opět použit pro památky. Nejde o mechanické zpřístupnění co největšího počtu památek zdarma ( cílem není prohlídka památky bez vstupného). Jde o mimořádnou nadstandardní aktivitu, která ukáže novou souvislost, bolavé místo, úspěšný zásah ve prospěch jakékoliv památky, způsob, jakým se do  procesu  záchrany, ochrany či propagace mohou zapojit občané, otevře nové obzory žákům, studentům.  
Národním garantem  Dnů evropského kulturního dědictví pro Českou republiku je již šestým rokem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka. Pro rok 2004 je národní téma „ Hudba probouzí památky“ . Letošní národní téma se odvíjí od programu „Česká hudba 2004“, které vyhlásilo ministerstvo kultury pro hudební aktivity v ČR i v zahraničí v roce 2004, zaměřené na českou hudbu, zejména na výročí mnoha našich hudebních skladatelů, interpretů , dirigentů, muzikologů. Doprovodné programy v rámci Dnů evropského kulturního dědictví by se měly převážně dotýkat hudby: hudby, která bude rozeznívat architektonické památky, bude je svými tóny ohřívat a zútulňovat, bude návštěvníky provázet staletími kamennými i hudebními.           
V Kosmonosích probíhají každoročně tyto  dny,  již od samého počátku. Také v roce 2004,  ve dnech 10. -12. září budou zde Dny evropského kulturního dědictví. Jste srdečně zváni.

za Osvětovou besedu Kosmonosy  Milada Remešová