Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Zprávy z akcí - Galerie Kosmonosy
Galerie Kosmonosy

V rámci Dnů evropského kulturního dědictví v Loretě, dne 10. září 2010, se konala vernisáž obrazů, grafiky, fotografií a drobné plastiky z fondu Muzejního spolku Kosmonosy, čímž bylo připomenuto i 5. výročí jeho založení. S vizí vytvoření samostatného kulturního institutu byl zároveň oznámen i vznik Galerie Kosmonosy. Aktuálně nejsou k dispozici stálé prostory a proto Muzejní spolek vsadil na možnosti výstav i mimo naší obec. S vědomím riskantního kroku přijal začátkem tohoto roku s nadšením a zároveň s pocitem zodpovědnosti nabídku a.s. Kultura města Mladá Boleslav vystavit sbírku ve vznešeném prostředí Sboru Českých bratří.

Vernisáž se koná dne 19. dubna v 17. hodin, nebude chybět kulturní vložka a malé občerstvení.

Galerie Kosmonosy nabízí soubor cca 60 položek obrazů, grafiky, fotografií a drobné plastiky. Jejím základním cílem není jen výslovně profesionální umělecká tvorba, ale obecně výtvarný projev širokého spektra tvůrců v chronologickém pořádku, který má i historicky dokumentační hodnotu. Téměř jediným zdrojem je fond Muzejního spolku, soustřeďovaný desítky let Osvětovou besedou, jejím Historickým klubem a nakonec od roku 2005 Muzejním spolkem samotným. Vesměs jde o dary, jen nepodstatná část byla zakoupena v aukcích, zvláštním zdrojem je tzv. vydržení dle občanského zákoníku. Příležitostně budou vystavována i zapůjčená díla.
Malou část fondu představují kopie děl, Musejnímu spolku nedostupných, které jsou v jiných galeriích a fondech a mají vztah ke Kosmonosům. Zvláštní zřetel při výběru děl je totiž pochopitelně věnován vazbám na obec Kosmonosy ev. okolí, ať už se jedná o lokalizaci námětů, nebo o autory, často kosmonoské rodáky a občany nebo další tvůrce se specifickým vztahem k naší obci.
Za významnou skutečnost lze považovat fakt, že se občanskou angažovaností podařilo zachránit a zachovat umělecké dokumenty z prostředí Kosmonos, které by byly možná jinak ztraceny, zcizeny či zničeny. Muzejní spolek spolupracuje na identifikaci, dokumentaci, restaurování a dohledávání děl s profesionálními institucemi, mezi které patří např. Muzeum Mladoboleslavska, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Biskupství litoměřické a nyní i Kultura města Mladá Boleslav a.s. Spolek pochopitelně udržuje pracovní kontakt s řadou občanských sdružení podobného zaměření, s jednotlivými odborníky a výtvarníky. Cílem je zachovat a pečovat o kulturní dědictví obce i o osvětu jejich obyvatel i turistů! Díky je Muzejní spolek zavázán především obětavým občanům, ať již pomocníkům či sponzorům, za oficiální finanční podporu pak Středočeskému kraji a Městu Kosmonosy.

K autorům děl:
Řada, hlavně starších děl z 18. a 19. stol. je anonymní, signovaný z tohoto období je mj. cenný velký obraz manýristy B. Havránka a dvě velkorozměrné rytiny augsburgskéhé rytce G.Ch. Kiliana (1737) a d.
Fakultativní výběr dalších nežijících i současných autorů (20. a 21. stol): František.Václav Bělský, Jaroslav Janoušek, Jan Konůpek, Hana Kojšová – Jandová, Milan Knobloch, Karel Kruis, Josef Liesler, Luděk Maňásek, Josef Matějů, Jaroslav Najman, Blanka Nazarová, Jiřina Novotná, Mirka Procházková, Michal Segert, Karel Šípek, Pavel Štych, Vladimír Vlk a d.
Na výstavy jsou zapůjčována díla dalších autorů ze soukromých sbírek (např. J. Hulínský a Julie Svobodová.