Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Zprávy z akcí - Výstava o Karlu IV.
Výstava o Karlu IV.

Osvětová beseda uspořádala zájezd na výstavu o Karlu IV.
V rámci přednášek Osvětové besedy Kosmonosy se mimo jiných uskutečnila v červnu i velmi zajímavá přednáška k výročí 700 let od narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské. V září na tuto přednášku navázal pro zájemce zájezd na mimořádnou, svým významem ojedinělou česko- bavorskou zemskou výstavu ve Valdštejnské jízdárně v Praze „Císař Karel IV. 1316 – 2016“

Pořadateli výstavy jsou Národní galerie v Praze a Dům bavorských dějin ve spolupráci s Vědeckým centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy při univerzitě v Lipsku. Expozice představila na 200 vzácných exponátů zapůjčených z celého světa, včetně divácky nejpopulárnější koruny z Cách, kterou se nechal Karel IV. korunovat římským králem. Exponáty uměleckých děl i archivní dokumenty byly vypůjčené z mnoha evropských i amerických muzeí, církevních i soukromých sbírek. O to byla výstava poutavější, neboť exponáty z jiných zemí nejsou jinde v Čechách k vidění. Výstava představila Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských politických a kulturních dějin, jako zbožného, vzdělaného, cílevědomého a prozíravého panovníka, který k prosazení vlastních cílů neváhal použít širokou paletu diplomatických prostředků. Jedním z nezaměnitelných rysů Karlovy vladařské koncepce bylo programatické využívání výtvarného umění a architektury k propagaci císařského majestátu. Karel IV. se zapsal do historie jako jeden z nejvelkorysejších uměleckých mecenášů a zakladatelů, současně také jako jeden z nejčastěji zobrazovaných panovníků v dějinách středověké Evropy. Touto výstavou nás provázal a podrobným výkladem upozorňoval na zajímavé exponáty Mgr. Jiří Bartoš-Sturc, Ph.D.. Velmi poutavě vyprávěl a odborně odpovídal na naše dotazy. Celkový dojem z výstavy na každém účastníku zanechal hluboké a krásné zážitky.
Jan Herbst