Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Muzejní spolek - Plán na rok 2013
Plán na rok 2013

Plán akcí MS na rok 2013

Činnost Muzejního spolku (dále MS) bude v tomto roce zaměřen na 100. výročí města.  Značnou zátěží bude nucené stěhování depozitáře  ze salla tereny do náhradního prostoru a oprava stropu v historické miniexpozici v 1. patře severního křídla zámku

Expozice – výstavy (řazeno podle dat vernisáží)

1. Výstava: Jiří Kroha a Kosmonosy -součást souborné výstavy v Mladé Boleslavi, spolupráce  se spol. Kultura MB . Vernisáž 20. 3., pořádá spol. Kultura MB.   (fotoslužba, klipy, kancel. potřeby)  Garantem je RNDr. Václav Petříček. Expozice bude také zaměřena na avangardní scenografii, kubistické scény Divadelního odboru národních socialistů v Kosmonosích.

2. Stálá expozice: „Život na gruntu“(restaurování exponátů, služby – foto, transport, ošetření/restaurování exponátů , instalační materiál . Vernisáž v úterý 14. května 2013.   Nová výstava Život na gruntu – detašovaná stálá expozice MS v novém penzionu pana Václava Horeckého na náměstí.  MS připraví expozici zahrnující konec 18. století až do poloviny dvacátého století. Garantem výstavy RNDr. Petříček, návrh a přípravu zajistí Mgr. Jiří Bartoš-Sturc Ph.D., Stanislava Štěpánová, Mgr. Roman Wojziechovski, Milada Remešová. První schůzka na místě u pana Horeckého je v sobotu 2. února v 10.00 hodin. Současně bude prohlídka exponátů v zámku, které by  se mohly vystavit. Bude zpracován scénář výstavy.

3.  Renovovaná historická expozice v muzeu (po generální opravě stropu)
oprava stropu v muzeu v místnosti historické expozice (vystěhování některých exponátů, zakrytí, úklid. Potom bude provedena oprava stropu. Následně úklid místnosti a instalace exponátů.
K nové instalaci historické expozice bude třeba provést úpravu textů ve vitrínách – zajistí Mgr. Roman Wojziechowski.

4.  Luděk Maňásek – 10 let od úmrtí .  Současně bude v muzeu instalována malá výstavka  (klipy, fotopráce, materiál). Garantem výstavky  Milada Remešová.  Otevření muzea a vernisáž bude v úterý 14. května od 17.00 hodin. Současně bude třeba zajistit služby v muzeu během turistické sezony o sobotách a nedělích..

5. Výstava  „Počátky textilního průmyslu v Kosmonosích. Josefově Dole a Mladé Boleslavi“, spolu s Muzeem Mladoboleslavska a Okresním archivem MB(klipy, fotoslužby, instalačně- technické služby, aranžérský materiál. Výstava bude instalována ve vstupní hale zámku za skleněnými dveřmi.  Vernisáž v  úterý 25. 6.2013 v 17.00, v den 100. výročí povýšení Kosmonos na město. Bude otevřena  v letních měsících – červenec a srpen a  dále 15. září, kdy budou oslavy města. To přinese další nároky na služby v době otevření muzea a zvýšení financí. Libreto a scénář do konce března Mgr. Jiří Bartoš-Sturc PhD  a  Mgr. Roman Wojziechowski. Spolupráce s Muzeem Mladoboleslavska.

6. Výstava  Alexandr Jelínek - historie a dílo v Loretě (fotopráce, klipy),
Vernisáž bude ve čtvrtek  28. 3. 2013 v 17.00 hodin. Garantem Milada Remešová, Božena Doubková.

7. Výstava  „Společenský život ve městě Kosmonosy 1913-2013 v dokumentech“ V Loretě. bude otevřena  u příležitosti oslav 100. výročí povýšení  Kosmonos  na město  - vernisáž ve čtvrtek  12. září 2013 v 17.00. Předpokládá se  výstava dokumentů a fotografií, zahrnující uplynulých 100 let, zejména faksimile jmenovacího dekretu z Muzea Mladoboleslavska. Garantem je RNDr. Václav Petříček, za externisty Blanka Nazarová. (Skenování, fotky, klipy)                                                      

8. Oslavy 100  let Města Kosmonos – průvod a historické scénky
Hlavní dramatická akce  ve Dnech evropského dědictví v sobotu 14. září 2013  „100 let Kosmonos městem“ - živé obrazy. Garantem RNDr. Václav Petříček, scénář Mgr. Jiří Bartoš-Sturc Ph.D.  a  Irena Pavlíčková, organizačně Milada Remešová. Je navržený průvod historických postav a dále současných zástupců spolků městem, stěžejní budou  historické scény na náměstí a v zámku. Průvod bude vycházet od otočky na Debřské ulici , okolo zámku , přes náměstí do Lorety a zpět k zámku.

Začátek 13.00 převlékání ve školních šatnách, jídelně,
První část: historická v kostýmech 1913.  Osoby: František Josef I., starosta, radní, velebníček, Klingerové, úředníci, psychiatrická léčebna, hasiči, spolky, lid: děti, mládež, dospělí
Prostřední část: skupinky v dobovém ošacení s vyznačením období na nesené tabuli: léta 20., 30., válečná, těsně poválečná, 50., 60, 70-80., porevoluční, moderní
Poslední část: současná – představitelé města, děti, spolky v „uniformách“ atd.

9. Dokončení katalogizace knihovny (knihy, časopisy, restaurování vybraných knih)  Garantem jsou manželé Jonášovi, budou pokračovat v třídění a uspořádání  knih,  digitalizaci seznamů..

10.  Publikační činnost MS v roce 2013
Firma Svoboda v Kosmonosích – zpracovává V. Vais . Mgr. Jiří Bartoš-
Sturc Ph.D. zajistí odbornou recenzi .
Archeologie Kosmonos –  zpracovává PhDr. Jiří Waldhauser
Kulturní a společenský život v Kosmonosích – zpracovává Blanka Nazarová. 
Publikace „100 let města na fotografiích“ (vydává Město)  RNDr. Václav Petříček