Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Koncert barokní hudby
Koncert barokní hudby

Koncert barokní hudby v provedení hudebního tělesa Ensemble Inégal - Theatrum Musicum fenomén Capricornus se uskuteční v úterý 2. listopadu 2021 od 19:00 hodin v Zrcadlovém sále zámku Kosmonosy v rámci hudebního festivalu Rosa Bohemica.

1. ročník nového hudebního festivalu Rosa Bohemica, který se odehrává převážně ve středních Čechách v časovém rozmezí mezi červnem a listopadem 2021 a nabídl dosud koncerty a představení v Praze, Nižboru, Staré Huti u Příbrami, Panenském Týnci, Pátku nad Ohří, Roztokách u Prahy, Kolíně a Kutné Hoře, završí hudební soubor Ensemble Inégal závěrečným koncertem v Zrcadlovém sále zámku v Kosmonosích dne 2. listopadu 2021 v 19.00 hodin. Na koncertě, který je pořádán ve spolupráci s Osvětovou besedou Kosmonosy, připomenou hudebníci dílo kdysi slavného, nyní pozapomenutého skladatele Samuela Capricorna, jenž se nedaleko Kosmonos, v Žerčicích u Mladé Boleslavi, před více jak čtyřmi sty lety narodil. Tak jako mnohé jiné protestanty, i jeho události po Bílé Hoře vyhnaly ze země pryč. Raně barokní skladatel Samuel Capricornus, původně Samuel Friedrich Bockshorn působil nejprve krátce v Bratislavě, poté se ujal prestižního místa kapelníka ve Stuttgartu, kde také později zemřel. Jeho skladby se běžně vydávaly tiskem, což bylo dokladem skladatelova významu. Jeho popularita ve své době dosáhla takové výše, že jeho jménem podepisovali své skladby jiní, méně známí skladatelé, aby svým dílům dodali vážnost i lesk a dosáhli tak jejich vydání tiskem. Tak se dnes paradoxně stává, že se občas v archivech najdou skladby pod Capricornovým jménem, ačkoli je vůbec nenapsal. Jeho skladatelský rukopis je však natolik originální a osobitý, že bývají tyto záměny snadno identifikovalelné. Pro nás je pak ctí, že nedaleký rodák Samuel Capricornus, ač dnes v Čechách sotva známý, zanechal v hudební historii tak výraznou stopu. Ensemble Inégal pod vedením Adam Viktory, je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr se pne od renezanční hudby až po hudbu současnou. Vedle hudby Jana Dismase Zelenky, kterému soubor věnuje nejvíce pozornosti na svých koncertních a nahrávacích aktivitách v Čechách i zahraničí, je právě jméno Samuela Capricorna často vídáno na programech tohoto prestižního souboru.

Podrobné informace o programech, umělcích, místech, datech a vstupenkách jsou na stránkách www.rosabohemica.cz.