Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Projekt Aktivní stárnutí 2020/2021
Projekt Aktivní stárnutí 2020/2021

Osvětová beseda Kosmonosy

PROJEKT AKTIVNÍ STÁRNUTÍ 2020/2021
finančně podpořený z Nadačního fondu AVAST
přednáškový cyklus – „Jak jsme se nedali“ aneb dějinná putování s těmi, kdo překročili svůj stín a hranice svého kraje“

Přednášet bude historický publicista, badatel a člen Sdružení historiků ČR Jiří Bartoloměj Sturz. Osvětová beseda v rámci projektu Aktivní stárnutí 2020/2021, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila jako jednu z částí celého projektu cyklus deseti přednášek „Jak jsme se nedali, aneb dějinná putování s těmi, kdo překročili svůj stín a hranice svého kraje.“ Letošní cyklus přednášek je do jisté míry reakcí na informační přesycenost, která ovlivňuje lidskou společnost, a která rovněž zásadně zahušťuje i odvěký problém dějin a dějepisectví: Pokřivené výklady a zneužívání dějin ve prospěch nejrůznějších tendenčních cílů a koncepcí, vytrhávání z kontextů a zasazování do jiných, mnohdy zcela tendenčních. Přednáškový cyklus si neklade za cíl, ani netroufá, dějiny „očišťovat,“ chce pouze s mírnou dávkou nadsázky a snad i trochu humorně, poukázat na časté omyly a mýty, které české reflexe dějin provází a snad i nabídnout cestu z „marasmu“ informačního přehlcení. Jednotlivá témata přednáškového cyklu budou zároveň prezentována se zřetelem na regionální dějiny. Tak jako v předchozích letech, budou červenou nití cyklu také jednotlivé osudy pozoruhodných dějinných postav z regionu, těch, kteří zásadně „překročili svůj stín a hranice svého kraje…“
Každá z přednášek bude doplněna zajímavými audiovizuálními materiály i nejrůznějšími umělecko- -historickými artefakty, tří přednášek se rovněž zúčastní i hosté z řad českých historiků a badatelů.

Přednášky budou probíhat od poloviny září do poloviny listopadu v klubovně hasičské zbrojnice v Kosmonosích každé pondělí vždy 15:30 – 17:00 hodin.

Jednotlivé vstupné 30,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 250,- Kč.
Začínáme 13. září 2021.

1. pondělí 13.září v 15:30 „Mýtus a dějiny“ - o dějepisném řemesle a neměnné podstatě lidského ducha.
2. pondělí 20.září v 15:30 „Jak se lidé nemyli“ – aneb oblíbené průpovídky a omyly hradozámeckých průvodců.
3. pondělí 27.září v 15:30 „Coby kdyby“ – oblíbená hra dějepisců i amatérů, aneb co by bylo, kdybychom slavné prohrané bitvy vyhráli?
4. pondělí 4.října v 15:30 „Ti hodní a ti zlí“ aneb jak byl Žižka hodný a Zikmund zlý, atd.
5. pondělí 11.října v 15:30 „O velrybách v českém rybníce“
6. pondělí 18.října v 15:30 „Češi a Němci“ aneb „sudetoněmecká kuchařka“.
7. pondělí 25.října v 15:30 „Dějiny (českého) piva“, aneb téma jen zdánlivě oddechové.
8. pondělí 1.listopadu v 15:30 „Osobnost dějin a její život po životě“
9. pondělí 8.listopadu v 15:30 „České nebe, aneb co dělají naši svatí?
10. pondělí 15.listopadu v 15:30 „Jak se Rakousko nemělo rozpadat a v osmatřicátém jsme měli jít do toho…“ aneb „z dějin národní proklamace“.