Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Varhanní koncert
Varhanní koncert

Osvětová beseda Vás zve na varhanní koncert

Přijměte pozvání na 15. ročník Českého varhanního festivalu, který představuje v celostátním měřítku nejen varhany velké a slavné, ale i takové o nichž se sice dozvídáme z odborné literatury, ale jejichž zvukové kvality zůstávají koncertnímu publiku utajeny. Interprety jsou vždy vynikající profesionální varhaníci z Čech i ze zahraničí, kteří připravují jedinečné koncertní programy pro jednotlivé nástroje. Český varhanní festival usiluje o zlepšení postavení českých historických varhan, této nesmírně ohrožené evropské hodnoty, v očích široké veřejnosti. Historické varhany patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví naší země, jsou jedinečným nositelem zvukového obrazu dávno minulých dob a zaslouží si mnohem více pozornosti, než se jim v dnešní době dostává. Na způsobu, jakým budou varhany celospolečensky vnímány závisí i jejich budoucí osud. Tento projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR.

V letošním roce byly mezi jinými vybrány historické varhany v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kosmonosích. Varhanní koncert se uskuteční ve čtvrtek 1. července 2021 v 18:00 hodin v kostele v Kosmonosích. Na varhany zahraje varhaník Aleš Nosek. Je připraven krásný hudební zážitek, umocněný nádhernou barokní výzdobou interieru kostela.

Srdečně Vás zveme.