Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Kosmonoští piaristé - 330 let
Kosmonoští piaristé - 330 let

Muzejní spolek a Osvětová beseda Kosmonosy
a
Gymnázium dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav
pořádají vzpomínkovou slavnost

KOSMONOŠTÍ PIARISTÉ - 330 LET

drama cesty vědění a zbožné vznešenosti
v sobotu 9. června 2018 ve 14.00
U příležitosti 330. výročí založení Piaristické koleje a gymnázia v Kosmonosích, jehož následníkem je současné Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, bude předvedena volná historická rekonstrukce založení koleje za účasti fundátora – Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, rektora, profesorů a studentů gymnázia, zástupců řemeslnické a selské obce a samozřejmě kosmonoských sousedů.

Ve 14 h vyrazí od zámku slavnostního procesí, které bude pokračovat směrem ke kostelu Povýšení Sv. Kříže a do místa Piaristické koleje, kde se uskuteční za zvuku inrtád přivítání rektorem piaristů fundátora koleje - hraběte Heřmana Jakuba Černína z Chudenic a ostatních členů tehdy přítomné aristokracie. Průvod bude pokračovat ke kapli sv. Martina, součást dnešní Lorety, kde proběhne za doprovodu žesťového souboru přijetí představiteli města (tehdy obce) Kosmonosy. Z Lorety půjde procesí kolem bývalého     panského špitálu, kde bylo několik let gymnázium provizorně umístěno než byla dostavěna nová kolej, a zastaví se na Černínském náměstí. Tam přivítají procesí představitelé Obce řemeslnické a selské. Společně pak dorazí na nádvoří zámku, kde bude připraven další program. Návštěvníci budou seznámeni se stručnou historií kosmonoského a mladoboleslavského gymnázia

Od 15 h vystoupí společně soubor historických tanců s hudebním a divadelním souborem FRAGIUM16 pod vedením Jiřího B. Sturze. Předvedou ukázky tance a českých písní doby baroka s divadelními etudami ze života barokní kosmonoské obce.

Od 15.30 – 16.00 bude přestávka k občerstvení

Od 16.00 h se přeneseme z roku 1688 do současnosti a v programu se  představí Gymnázium Dr. Pekaře z Mladé Boleslavi.
V 19 h na závěr celé akce se uskuteční varhanní koncert v kostele Povýšení Sv. Kříže v rámci 12. ročníku Českého varhanního festivalu, na němž jsou každoročně představovány významné historické varhany na území celé České republiky, v letošním roce se jedná o více jak 60 nástrojů. Na varhany zahraje zakladatel festivalu, varhaník a dirigent Adam Viktora.

Organizátoři srdečně zvou všechny občany obou měst. Pro návštěvníky bude na nádvoří zámku připraveno občerstvení. Tato akce se může uskutečnit díky finanční podpoře Města Kosmonosy.