Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Kosmonoští piaristé - 330 let
Kosmonoští piaristé - 330 let

Muzejní spolek a Osvětová beseda Kosmonosy
a
Gymnázium dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav
pořádají vzpomínkovou slavnost

KOSMONOŠTÍ PIARISTÉ - 330 LET

drama cesty vědění a zbožné vznešenosti
v sobotu 9. června 2018 ve 14.00
U příležitosti 330. výročí založení Piaristické koleje a gymnázia v Kosmonosích, jehož následníkem je současné Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, bude předvedena volná historická rekonstrukce založení koleje za účasti fundátora – Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, rektora, profesorů a studentů gymnázia, zástupců řemeslnické a selské obce a samozřejmě kosmonoských sousedů.

Ve 14 h vyrazí od zámku slavnostního procesí, které bude pokračovat směrem ke kostelu Povýšení Sv. Kříže a do místa Piaristické koleje, kde se uskuteční za zvuku inrtád přivítání rektorem piaristů fundátora koleje - hraběte Heřmana Jakuba Černína z Chudenic a ostatních členů tehdy přítomné aristokracie. Průvod bude pokračovat ke kapli sv. Martina, součást dnešní Lorety, kde proběhne za doprovodu žesťového souboru přijetí představiteli města (tehdy obce) Kosmonosy. Z Lorety půjde procesí kolem bývalého     panského špitálu, kde bylo několik let gymnázium provizorně umístěno než byla dostavěna nová kolej, a zastaví se na Černínském náměstí. Tam přivítají procesí představitelé Obce řemeslnické a selské. Společně pak dorazí na nádvoří zámku, kde bude připraven další program. Návštěvníci budou seznámeni se stručnou historií kosmonoského a mladoboleslavského gymnázia

Od 15 h vystoupí společně soubor historických tanců s hudebním a divadelním souborem FRAGIUM16 pod vedením Jiřího B. Sturze. Předvedou ukázky tance a českých písní doby baroka s divadelními etudami ze života barokní kosmonoské obce.

Od 15.30 – 16.00 bude přestávka k občerstvení

Od 16.00 h se přeneseme z roku 1688 do současnosti a v programu se  představí Gymnázium Dr. Pekaře z Mladé Boleslavi.
V 19 h na závěr celé akce se uskuteční varhanní koncert v kostele Povýšení Sv. Kříže v rámci 12. ročníku Českého varhanního festivalu, na němž jsou každoročně představovány významné historické varhany na území celé České republiky, v letošním roce se jedná o více jak 60 nástrojů. Na varhany zahraje zakladatel festivalu, varhaník a dirigent Adam Viktora.

Organizátoři srdečně zvou všechny občany obou měst. Pro návštěvníky bude na nádvoří zámku připraveno občerstvení. Tato akce se může uskutečnit díky finanční podpoře Města Kosmonosy.

oslavy 330 let