Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Historie Piaristického gymnázia
Historie Piaristického gymnázia

Muzejní spolek a Osvětová beseda Vás zvou do klubovny hasičské zbrojnice ve čtvrtek 17. května od 18.00 hodin na přednášku historika Mgr. Jiřího Bartoše Sturze Ph.D. a RNDr. Václava Petříčka

"ZA TAJEMSTVÍM STAROBYLÝCH ZDÍ PIARISTICKÉHO KONVENTU V KOSMONOSÍCH"

- Obrazy dramatu jménem "Kosmonoské baroko". Piaristické gymnázium v Kosmonosích, které bylo založeno v roce 1688 hrabětem Heřmanem Jakubem Černínem z Chudenic, majitelem kosmonoského panství a později nejvyšším purkrabím království českého. Chtěl umožnit vzdělání mládeži z Kosmonos i ze širokého okolí, a proto se rozhodl zde zřídit klášterní školu, konkrétně piaristické gymnázium. Kosmonoské gymnázium jako jedno z prvních v českém království získávalo uznání za úspěšnou vzdělávací činnost a stávalo se kulturním centrem kraje.  Kolej piaristů v Kosmonosích, jejíž součástí bylo gymnázium, patřila z tohoto hlediska k těm nejúspěšnějším a proslula zvláště hudební pedagogikou daleko za hranicemi regionu, ba celých Českých zemí.
Srdečně zveme občany k poznání a připomenutí slavné historie Kosmonos, na kterou můžeme být právem hrdi.