Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Akce Osvětové besedy – leden, únor
Akce Osvětové besedy – leden, únor

Akce Osvětové besedy – leden, únor

Cyklus zajímavostí pro občany 2016

Třináctým rokem již tradičně Osvětová beseda Kosmonosy připravuje pro občany cyklus přednášek, besed v období konce ledna – března 2016. Smyslem této akce je přiblížit občanům nové a zajímavé informace z různých oblastí života, historie a setkávat se. Přednášky se budou týkat kultury, historie naší země, historie našeho města a okolí. Nabízíme setkání se zajímavými osobnostmi. Tento cyklus bude týdenní, vždy v úterý od 15:30 -17:00 hodin v jídelně v zámku. Bude obsahovat deset přednášek. Cena pro jednoho účastníka na celý cyklus je 200,- Kč. Pro návštěvníky jednotlivých přednášek bude vstupné 30,- Kč. Začínáme v úterý 19. ledna 2015 od 15:30 hodin. Přijďte se podívat a dozvědět se něco nového, zajímavého přímo v Kosmonosích. Počet míst v jídelně je omezený. V letošním roce budou některé přednášky zaměřeny k osobě Karla IV., českého krále a římského císaře, od jehož narození uplyne 14. května již 700 let. Věříme, že se tato akce opět setká se zájmem našich občanů a přinese jim příjemné zážitky a spoustu zajímavých informací.

Témata jednotlivých přednášek
1. 19. 1. 2016 PhDr. Karel Herčík: Slovanské osídlení Čech
2. 26. 1. 2016 Mgr. Jiří Bartoš PhD.: Z úsvitu české státnosti, situace v regionu
3. 2. 2. 2016 Mgr. Jiří Bartoš PhD.: Markvarticové – "rytířský epos rodu lvice (Páni z Michalovic, ze Zvířetic, z Valdštejna, z Lemberka, z Rotštejna, Vartenberkové)
4. 9. 2. 2016 PhDr. Jana Volfová: Zdislava z Lemberka
5. 16. 2. 2016 Phdr. Jana Volfová: Eliška Přemyslovna – matka Karla IV. a jeho manželky
6. 23. 2. 2016 Mgr. Jiří Bartoš PhD.: Karel IV. - život a význam pro budoucnost v Čechách a v Evropě
7. 1. 3. 2016 PhDr. Karel Herčík: Co dalo Mladoboleslavsko Evropě a světu
8. 8. 3. 2016 Mgr. Jiří Bartoš PhD: Karel IV. - potomci z krve Lucemburské
9. 15. 3. 2016 Mgr. Jiří Senohrábek: Česko–slovenské vztahy 1918 – 1938: Vznik Československa, vojenské obsazení Slovenska a problémy prvních dvaceti let soužití
10. 22. 3. 2016 Mgr. Jiří Senohrábek: Česko-slovenské vztahy 1939 - 1993: Od protektorátu a Slovenského státu k federaci a rozdělení

Přednášky budou probíhat každé úterý od 15:30 hodin v jídelně v zámku v Kosmonosích.
Cena pro jednoho účastníka na celý cyklus je 200,- Kč. Pro návštěvníky jednotlivých přednášek bude vstupné 30,- Kč.
Na závěr bude pořádán v dubnu - sobota 23. dubna společný výlet za historickými památkami. Cena za výlet pro účastníka do 200,- Kč, podle vybrané trasy, kterou uhradí každý zájemce předem.

První lednový koncert 2016
Pocta Mozartovi - 26. ledna 2016 v 19:00 hodin
Osvětová beseda Kosmonosy připravila pro Vás v roce 2016 serii koncertů v překrásném zrcadlovém sále zámku. První koncert se uskuteční v úterý 26. ledna 2016, v předvečer 260 let od narození W.A.Mozarta. V koncertu "Pocta Mozartovi" vystoupí Jan Ostrý – flétna a koncertní mistři orchestru Barocco sempre giovane Iva Kramperová – housle, Jiří Kabát – viola, Helena Matyášová – violoncello. Zazní skladby W. A. Mozarta, J. Haydna a J. J. Ryby. Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy.

Cyklus cestopisných přednášek začíná již ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 18:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice
V první přednášce ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 18:00 hodin nás MUDr. Filip Žákovský vezme na Kubu.
Za týden 4. února 2016 v 18:00 hodin Radka Tkáčíková nám představí svou cestu do Tibetu.
Dále ve čtvrtek 18. února RNDR. Václav Petříček nám odpoví na otázku, kde bylo království královny ze Sáby – mýty a skutečnost.
Čtvrtou přednáškou tohoto cyklu bude Jordánsko, kam se můžete podívat s Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou.

Únorový koncert 2016
Klavírní recital Matyáše Nováka 11. února 2016 v 19:00 hodin
Osvětová beseda Kosmonosy společně s Klubem přátel hudby připravila v zrcadlovém sále zámku ve čtvrtek 11. února 2016 v 19:00 hodin koncert "Klavírní recitál Matyáše Nováka. Vystoupení nadějného mladého českého klavíristy, který je již držitelem mnoha ocenění a titulů absolutního vítěze místních i mezinárodních soutěží.
Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy.