Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Cyklus zajímavostí pro občany 2015
Cyklus zajímavostí pro občany 2015

OSVĚTOVÁ BESEDA KOSMONOSY
VÁS ZVE NA
Cyklus zajímavostí pro občany 2015

Třináctým rokem již tradičně Osvětová beseda Kosmonosy připravuje pro občany cyklus přednášek, besed v období konce ledna – března 2015. Smyslem této akce je přiblížit občanům nové a zajímavé informace z různých oblastí života, historie a setkávat se. Přednášky se budou týkat kultury, historie naší země, historie našeho města a okolí. Nabízíme setkání se zajímavými osobnostmi. Tento cyklus bude týdenní, vždy v úterý od 15:30 -17:00 hodin v jídelně v zámku. Bude obsahovat deset přednášek. Cena pro jednoho účastníka na celý cyklus je 200,- Kč. Pro návštěvníky jednotlivých přednášek bude vstupné 30,- Kč. Začínáme v úterý 20. ledna 2015 od 15:30 hodin. Přijďte se podívat a dozvědět se něco nového, zajímavého přímo v Kosmonosích. Počet míst v jídelně je omezený. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 326 724 558 nebo 608 519 028, případně mohou přijít přímo na první přednášku do jídelny v zámku v úterý 20. ledna 2015 v 15:30 hodin. Věříme, že se tato akce opět setká se zájmem našich občanů a přinese jim příjemné zážitky a spoustu zajímavých informací.

Témata jednotlivých přednášek
1. 20. 1. 2015 - PhDr. Karel Herčík: Válečné události na Mladoboleslavsku

2. 27. 1. 2015 - PhDr. Jana Volfová: Habsburkové

3. 3. 2. 2015 – Mgr.Jiří Bartoš PhD.: Příběh kampanely (vyprávění o italské stopě v Českých zemích v době renesance a baroka)

4. 10. 2. 2015 - Mgr. Jiří Senohrábek: Stopy významných aristokratů Mladoboleslavska v českých národních dějinách

5. 17. 2. 2015 - Mgr. Jiří Bartoš PhD.: Kosmonosští páni v politice

6. 24. 2. 2015 - Mgr. Kateř.Jeníčková: Venkovská architektura na Mladoboleslavsku

7. 3. 3. 2015 - PhDr. Jana Volfová: Velká Morava, Cyril a Metoděj, počátky křešťanství

8. 10. 3. 2015 - Mgr. Jiří Bartoš PhD.: Kavalírská cesta Humprechta Jana Černína (nevšední osudy českého šlechtice v korespondenci s matkou)

9. 17. 3. 2015 - Mgr. Jiří Bartoš PhD.: Přes Alpy a Pyreneje (kavalírská cesta po Evropě v unikátních denících Heřmana Jakuba Černína)

10. 24. 3. 2015 - PhDr. Karel Herčík: Poslední dny a hodiny druhé světové války na Mladoboleslavsku

Přednášky budou probíhat každé úterý od 15:30 hodin v jídelně v zámku.
Na závěr bude pořádán v dubnu - sobota 25. dubna společný výlet za historickými památkami. Cena za výlet pro účastníka okolo 200,- Kč podle vybrané trasy, kterou uhradí každý zájemce předem.