Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka
Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018

Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, což je zejména pro starší občany velice důležité. Nabídka kulturních pořadů je pestrá a mohou z ní vybírat občané různých věkových kategorií, včetně dětí a mládeže. Nabízí vzdělávání prostřednictvím řady poutavých, zábavných forem. Tyto akce jsou realizovány především s finanční podporou města, na vstupném se podílejí návštěvníci, OB několikrát získala dotace z Fondu kultury Středočeského kraje z přijatých projektů, někdy i sponzorské dary. V roce 2018/19 získala Osvětová beseda významnou finanční podporu z Nadačního fondu AVAST na projekt „Aktivní stárnutí“ a měla tak možnost uspořádat celou řadu aktivit pro seniory. Realizace tohoto projektu probíhala ve druhé části roku 2017 a v první části do května 2018. V nadchízejícím období 2018/2019 Osvětová beseda získala další podporu z Nadačního fondu AVAST pro druhou část roku 2018 a v prvním pololetí roku 2019 na základě projektu „Pokračujeme dále- aktivní stárnutí“. Osvětová beseda má v roce 2018 celkem 17 členek. Členky Osvětové besedy vykonávají tuto práci zdarma, ve svém volném čase, s velikou obětavostí. Při přípravě akcí vkládají členky do toho srdečnost, laskavost, pečlivost, náročnost, což oceňují jak návštěvníci, ale i účinkující, kterým se u nás velice líbí a chtějí se znovu vracet. Když se ohlédneme za akcemi uplynulého roku 2018, je to pěkná řádka akcí – uspořádali 55 kulturních akcí, navštívilo je 4 209 občanů, ze statistických údajů lze usoudit, že zájem návštěvníků každoročně stále stoupá. Kulturní akce členky Osvětové besedy připravili pro občany našeho města. Členky Osvětové besedy tyto akce nepořádají pro sebe, ale pro občany našeho města, k podpoře společenského a kulturního života města, k propagaci města.
Začátkem roku 2016 Osvětová beseda byla oceněna veřejností, získala v krajském kole Středočeských deníků ocenění v anketě "Řád srdce". Čtenáři Osvětovou besedu nominovali a dávali své hlasy lidem se srdcem na správném místě, těm kteří dokáží podávat pomocnou ruku, úsměvy a dobrou náladu.
V roce 2015 se Osvětová beseda Kosmonosy zaregistrovala podle Nového občanského zákoníku jako zapsaný spolek, je vedena u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku se všemi náležitostmi. Byly upraveny stávající stanovy Osvětové besedy dle nových požadavků.

KONCERTY V ZRCADLOVÉM SÁLE ZÁMKU 2018
Koncerty v zrcadlovém sále zámku – 8 koncertů
Osvětová beseda s finanční podporou města se snaží během roku několika koncerty zpřístupnit zrcadlový sál návštěvníkům a nabídnout jim koncerty různorodého žánru. Zrcadlový sál má krásnou akustiku, prostředí zrcadlového sálu je nádherné, atmosféra při koncertech je působivá. Všichni umělci, kteří v zrcadlovém sále vystupují, jsou nadšeni. Návštěvníci, kteří přijdou do zrcadlového sálu, oceňují kulturní zážitky v tak krásném prostředí. V roce 2018 se zrcadlový sál v prvním pololetí opravoval, byl tedy uzavřen. OB tedy ve druhém pololetí připravola několik koncertů. Kcerty byly ještě doplněny o akce ke 100. výročí republiky, kdy město platilo samostatně honoráře účinkujícím. Osvětová beseda zajistila vše nezbytné k jednotlivým akcím.

1) úterý 23. října 2018 v 18.00 hodin v zrcadlovém sále zámku „Republika stolet pořad ke 100. výročí republiky. Přednáší Jiří Bartoloměj Sturz a jeho hosté ze Sdružení historiků ČR. Hudební doprovod z populárních písní legionářských a doby první republiky připravili členové Souboru FRAGIUM16 Michaela Prokopcová - akordeon Jiří Bartoloměj Sturz - zpěv. Představili se také legionáři v uniformách. V pořadu byly připomenuty významné mezníky stoleté historie Československa.
2) čtvrtek 25. října v 19.00 koncert v zrcadlovém sále zámku ke 100. výročí, společně s KPH – klavírista Jaromír Klepáč

3) úterý 30.10 v 19.00 hodin zrcadlový sál - První dámy Masarykovy, koncert věnovaný 100 letům ČSR - Doležalovo kvarteto a Valérie Zawadská. Projekt měl připomenout ženy rodiny Masarykovy, které nestály vždy v pozadí, ale přitom se o nich historikové při vzpomínkách na dobu vzniku samostatného Československa     mnoho nezmiňují. Během večera byly čteny výňatky z korespondence manželky T. G. Masaryka Chartlotty a také jejich dcery Alice. Korespondence byla věnována především době před vznikem, během a také bezprostředně po založení     Československa v roce 1918. Hudební část projektu byla zvolena také velice tematicky. František Škroup je totiž autorem písně „Kde domov můj“, Antonín Dvořák je zase považován za prvního opravdu světově proslulého českého skladatele a Leoš Janáček je autor považovaný za novátora 20. století, který osobně zažil vznik republiky

4) úterý 6. listopadu v 19.00 v zrcadlovém sále zámku – Šlechtic na cestách mezi Východem a Západem v 17. století. Literární pořad s dobovou hudbou o cestování v 17. století, o cestách hraběte Heřmana Černína (1579–1651), díky němu je rod Czerninů v české historii významný. Za svůj život podnikl mnoho poutí: dvě cesty do Turecka jako císařský vyslanec, do Severní Itálie, na bojiště v Nizozemí a Uhrách, také do Svaté Zeměi.Hudba je volena přesně k danému roku či desetiletí - co tehdy mohl Heřman Černín slyšet na svých cestách či co se na šlechtických sídlech hrávalo. Dobovou atmosféru dotváří i ukázky z cestovatelského deníku hraběte Heřmana Černína.

5) pondělí 12. listopadu 2018 v 18.00 koncert známé zpěvačky, zlaté slavice - Evy Pilarové “Kouzlo vzpomínání”. Koncert byl ozdobou akcí ke 100. výročí republiky. Byl spolufinancován z dotace Města Kosmonosy, z Nadačního fondu AVAST a ze vstupného.

6) úterý 27. listopadu v 19.00 – Nejkrásnější židovské melodie a slavné křesťanské skladby - Muzika Judajika – houslový virtuoz Alexandert Shonert, klavírní doprovod Natalie Shonert. Houslový virtuóz Alexander Shonert je nositelem prestižních mezinárodních ocenění - Evropské ceny Gustava Mahlera, světové ceny Antonína Dvořáka a laureátem světové soutěže v Berlíně v interpretaci židovské hudby. Jeho     profesionalita, mimořádný talent a hluboká emocionalita spolu s originální technikou hry na housle a výjimečnou schopností improvizace, si získaly uznání kritiků a posluchačů. Alexander Shonert koncertuje zejména v Evropě a USA, žije a působí v Praze.

7) čtvrtek 13. prosince 2018 v 19.00 hodin zrcadlový sál zámku vánoční koncert. Vystoupil soubor Linha singers s uměleckým vedoucím a zakladatelem souboru Jiřím Linhou.

8) sobota 15. prosince 2018 v 17.30 hodin zrcadlový sál zámku - adventní koncert Souboru historické hudby Fragium 16 – Barokní moravská mše vánoční

CESTOPISNÉ A DALŠÍ PŘEDNÁŠKY 2018
Cestopisné přednášky byly pořádány v roce 2018 ve dvou částech – jarní a podzimní cyklus cestopisných přednášek. Přednášky se konaly v klubovně hasičské zbrojnice, vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin.. V jarní části bylo pět přednášek, v podzimní části také pět přednášek.

Jarní cyklus cestopisných přednášek 2018 v klubovně hasičské zbrojnice
1. čtvrtek 1. února 2018 – RNDr. Václav Petříček:Turecký Mediterán – příroda, život
2. čtvrtek 8. února 2018 – Radka Tkáčíková : Srí Lanka
3. čtvrtek 22. února 2018 - MUDr. Martin Vedral : Severovýchod Austrálie
4.středa 14. března 2018 - Čarovné pohádky Luďka Maňáska – k 10. výročí úmrtí Návštěvníci se seznámili se životem mistra, který žil a tvořil na sklonku života v Kosmonosích a patří mezi naše nejlepší ilustrátory.
5. čtvrtek 17. května 2018- Mgr. Jiří Bartoš Sturz a RNDr. Václav Petříček - Za tajemstvím starobylých zdí piaristického konventu v Kosmonosích- Obrazy dramatu jménem „Kosmonosklé baroko“ - historie Piaristického gymnázia při příležitosti 330. výročí založení

Podzimní cyklus cestopisných přednášek 2018 v klubovně hasičské zbrojnice
1. čtvrtek 1. 11. 2018 - Dagmar Chlebíková : Peru, Bolivie
2. čtvrtek 8. 11. 2018 - RNDr. Václav Petříček: Maghreb – Atlas – Sahara
3. čtvrtek 15. 11. 2018 - David Hainall : Černá Hora
4. čtvrtek 22. 11. 2018 – P. Chlum, P. Kvarda : Čína s batohen, nejen po sečuánsku
5. čtvrtek 29. 11. 2018 – Mgr. Přemysl siřínek : Klaudiánova první mapa Čech -500 let

Cestopisné přednášky patří k dlouholeté tradici Osvětové besedy – zhruba od padesátých let minulého století – nazvané jako kulturní čtvrtky. Byly pořádány v roce 2018 ve dvou částech – jarní a podzimní cyklus cestopisných přednášek. Přednášky se konaly v klubovně hasičské zbrojnice, tradičně ve čtvrtek v 18.00 hodin. Cestopisné přednášky nabízí návštěvníkům poznávání cizích a vzdálených zemí, kam se sami nemohou podívat, dozvědět se osobní informace a zážitky od cestovatelů. Mají tak možnost poznat přírodní podmínky, historické stavby, ale také sociální a bezpečnostní informace, typické gastronomické pokrmy, také život místních obyvatel. Mohou se na místě ptát cestovatelů na otázky, které je zajímají.

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽE VÝSTAV V LORETĚ
Vernisáže v Loretě 2018
Vernisáže v Loretě - mají již patnáctiletou tradici. Uvádějí vždy novou výstavu umění regionálních umělců ve výstavních prostorách v podzemí kaple sv. Martina.

1. čtvrtek 29. 3. 2018 v 17.00 – slavnostní zahájení návštěvní sezony v Loretě 2018 a vernisáž první výstavy Studentů U3V z Mladé Boleslavi Barevné hrátky. Výstava představuje práce seniorů, kteří se sešli na kurzu     Kreslení, malby a jiných technik při Univerzitě třetího věku v Mladé Boleslavi. Touha tvořit je společným rysem těchto výtvarníků. Vystavovali Eva Minaříková, Eva Vlčková Rázlová, Zdeňka Malátová, Hana Jiřincová, Lenka Michalová, Barbora Radilová, Jiří Suchánek, Svatopluk Beneš, Ota Pavlík, Jitka Bajtalonová, Václav Lang, Helena Burešová . V kulturním programu se představily nejmenší mažoretky Pomněnky Sokola Kosmonosy a Mladoboleslavský žesťový soubor..

2. čtvrtek 10. 5. 2018 v 17.00 hodin vernisáž druhé výstavy - fotografie Jaroslava Soukup a- Úhel pohledu. V programu vystoupilo Čtyřtrio pěveckého sboru Boleslav.

3. čtvrtek 28. 6. 2018 v 17. 00 hod. vernisáž třetí výstavy obrazů Lenky Wenzlové Krajiny mé duše. V kulturním programu vystoupil houslista František Lamač.
Tyto vernisáže a pravidelné výstavy přispívají k propagaci Lorety, návštěvníci se mohou vracet do těchto prostor několikrát do roka, jsou místem setkávání občanů, zájemců ze širokého okolí o umění. Vernisáže jsou příjemnou společenskou událostí ve městě. V překrásné atmosféře v areálu Lorety je to pro návštěvníky hezký zážitek.

Dny evropského dědictví 2018 v Loretě
Dny evropského dědictví se tradičně pořádají v Loretě, slavnostní zahájení je v areálu Lorety a je doplněno výstavou ve výstavních prostorách podzemí kaple sv. Martina. Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví 2018 v Kosmonosích se uskutečnilo ve čvrtek 6. 9. 2018 v  17.00 hodin a vernisáž čtvrté výstavy v Loretě ze sbírek Muzejního spolku Kosmonosy pod názvem „ Dest let zmaru, vzdor a nadějí v Kosmonosích„ Byly vystaveny dokumenty, tiskoviny, soudobé fotografie z Kosmonos, osobní vzpomínky občanů, věci denní potřeby ze sbírek Muzejního spolkuKosmonosy V kulturním programu vystoupil pěvecký soubor Carillon z Bělé pod Bezdězem. Akce byla příjemnou společenskou událostí.
Dny evropského dědictví EHD 2018 jsou akcí, která každoročně otvírá co nejvíce zajímavých a výjimečných památek a objektů. Připojení se ke Dnům evropského dědictví se stalo v Kosmonosích dlouholetou tradicí, již od samého počátku po roce 1991. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Akce k EHD pravidelně a obětavě vždy zajišťovali členové Osvětové besedy, později ve spolupráci s členy Muzejního spolku a za finanční podpory města Kosmonosy. Tato akce by měla přispět ke kulturnímu povědomí obyvatel města. Město Kosmonosy se každoročně přihlašuje do celostátního seznamu otevřených památek ve Dnech evropského dědictví, tím propaguje Loretu v celostátním měřítku. Kosmonosy mají velké množství historických památek a bohatou historii, mnohá města a obce mohou jen závidět.

VÝLET PRO SENIORY DO PODĚBRAD A OSTRÉ
Osvětová beseda na základě poskytnuté dotace uspořádala pro seniory našeho města zážitkový výlet do Poděbrad a Ostré. Společný výlet se uskutečnil 21. června 2018. Odjeli jsme objednaným autobusem do Poděbrad, kde jsme měli objednanou vyhlídkovou loď s romantickou plavbou po Labi. Byl to krásný zážitek v prosluněném ránu. Potom jsme si prohlédli lázeňské město Poděbrady a po obědě jsme odjeli do Ostré, kde jsme navštívíli areál Botanicus. Jedná se o centrum řemesel s přilehlými bylinnými zahradami. S průvodcem jsme si prohlédli jednotlivé řemeslné dílny, poznali historii jednotlivých řemesel – celkem jich bylo patnáct. Senioři si po prohlídce vyzkoušeli jednotlivá řemesla.ochutnali dobové občerstvení. Výlet byl plný zážitků, seniorům se líbil.

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LETO 2018 V KOSMONOSÍCH
Zámecké kulturní léto v Kosmonosích se stalo již tradicí. Divadelní přehlídka ochotnických souborů na nádvoří zámku, kterou připravuje Osvětová beseda, trvá již čtrnáctým rokem. Během těchto let se nám postupně podařilo získat technické vybavení z dotace z Fondu kultury Středočeského kraje. Toto vybavení se dá využít i pro jiné akce. Smyslem je obohatit kulturní život ve městě, nabízet živou kulturu v krásném prostředí nádvoří zámku, a je to velice příjemná atmosféra. Uskutečnilo se třináct divadelních představeních, rozdělených na dvě části. Součástí Zámeckého léta byl i jeden koncert na nádvoří zámku. V červnu se uskutečnilo šest představení a v druhé části - koncem srpna a začátkem září se uskutečnilo ještě sedm divadelních představení. Naše nabídka představeních pro různé věkové kategorie zahrnuje pohádku pro děti s rodiči, představení pro mateřské školy, představení pro mladší děti ze školy, představení pro starší žáky a několik večerních představení. V případě nepříznivého počasí se představení uskutečnila v krytém vestibulu zámku. který nabízí návštěvníkům trochu jinou atmosféru s kouzlem nasvětleného prostoru. Seznam jednotlivých představení je přiložen. Při pořádání Zámeckého léta se musí řešit autorská práva u Ochranného svazu autorského OSA na hudební díla a dále autorská práva u Dilia a Aurapont. Zveme ochotnické soubory z okolí a tím podporujeme jejich činnost, nabízíme jim příležitost vystoupit, představit se. Ochotníci z okolí rádi u nás vystupují, chválí si příjemnou atmosféru, kterou diváci dokáží vytvořit. Líbí se jim prostředí nádvoří zámku, návštěvnost a reakce diváků. Mají zájem u nás vystupovat i v dalších letech. Lidé se na představeních setkávají se svými známými, popovídají si v krásném a klidném prostředí zámeckého nádvoří, pobaví se. Tato akce přispívá k obohacení kulturního i společenského života v našem městě. Občané mohou přímo v místě navštěvovat divadelní představení a nemusí jezdit do vzdálených míst za zajímavou atmosférou divadel v historických prostorách památek. Tato akce se může uskutečnit zejména díky obětavosti a nadšení členů Osvětové besedy, ale neobejde se bez finanční podpory Města Kosmonosy. Na úhradě nákladů se podílejí diváci formou vstupného.     Během Zámeckého léta 2018 představení navštívilo celkem 1 658 návštěvníků. Pro návštěvníky to byly krásné zážitky na nádvoří zámku, dotace od města Kosmonosy nám umožnila tuto akci uskutečnit. Tato akce také přispívá k tomu, aby zámek jako kulturní památka byl přístupný mimo školy také veřejnosti, aby kulturně žil.

1. čtvrtek 7. 6. v 19.30 „TAJEMSTVÍ STARÉHO KUFŘÍKU, Jar. Jenčíková
Divadlo poezie- Mladá Boleslav

2. čtvrtek 14. 6. v 16.30 „TŘI PŘADLENY“ pohádka podle Boženy Němcové
Divadlo Pohádka Praha
představení pro děti s rodiči
-
3. čtvrtek 14. 6. v 19.30 „ GIANCARLO RUGGIERI „- koncert italského tenoristy s tanečním a klavírním doprovodem

4. úterý 19. 6. v 19.30 „ PŘEDNOSTA STANICE“ podle známého filmu s Vlastou Burianem Divadelní spolek Hálek, Nymburk

5. pátek 22. 6. v 10.00 „O PEJSKOVI A KOČIČE“, na motivy Josefa Čapka  Nezávislé divadlo Holé Vrchy - představení pro MŠ -

6. neděle 24. 6. ve 14.00 POMNĚNKOVÉ ODPOLEDNE– mažoretky Sokola Kosmonosy

7. úterý 26. 6. v 19 .30 „SEX NA VLNÁCH“, Norm Foster
DS Tyl Bakov nad Jizerou

8. čtvrtek 16 .8. v 19.30 „NERUŠIT PROSÍM“, Ray Coney
Ochotnický spolek Dobrovít Dobrovice

9. úterý 21. 8. v 19 .30 Vévévé. ČESKOSLOVENSKO.CZ“ - ke 100. výročí republiky Divadlo Jedeme k vám Praha

10. čtvrtek 30. 8. v 19.30 „V HUDBĚ ŽIVOT ČECHŮ“, pořad o B. Smetanovi
Podještědské hudební seskupení Český Dub

11. úterý 4. 9. v 10.00 „SŮL NAD ZLATO“ - pohádka na motivy Boženy Němcové
Divadelní agentura Praha , představení pro 1. - 4. třídy ZŠ

12. úterý 4. 9. v 19.30 „TŘI V HÁJI“ Miroslav Oupic na motivy románu Tři v háji autorů Michal Viewegh, Halina Pawlovská, Iva Hercíková
Divadlo ARTUR Praha

13. úterý 11. 9. v 19.30 „NEBOŽKA PANINA MATKA “a „JEŠTĚ JSME NEKAKALI“, aneb Cizí neštěstí vždy potěší G. Feydeau
Divadýlko na dlani

14. úterý 18. 9. v 10.00 „ Vévévé. ČESKOSLOVENSKO.CZ“ - ke 100. výročí republiky Divadlo Jedeme k vám Praha


MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ 2018
Osvětová beseda připravuje s finanční podporou města již mnoho let v předvánočním čase setkávání seniorů našeho města. Je to jedna z ojedinělých akcí pro seniory ve městě, obzvláště když zde nejsou žádné kluby seniorů a stále přibývá občanů v důchodovém věku. Lidé se rádi setkávají se známými, popovídají si mezi sebou, pobaví se a rádi využijí nabízeného pohoštění. K významu akce přispívá vystoupení zástupců města. O setkání je mezi seniory v posledních letech čím dál tím větší zájem, kapacita školní jídelny téměř nestačí. Mikulášské setkání seniorů se uskutečnilo ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 16.00 hodin ve školní jídelně v zámku. Pro seniory byl připraven kulturní program, vánočně zaměřený – vystoupil Dětský pěvecký sbor Jitřenka ze Základní školy Kosmonosy pod vedením Mgr. Jiřiny Fejfušové a Elišky Štěpánové, dále houslista František Lamač a samozřejmě v druhé části hrál harmonikář Antonín Zakonov známé české písničky a senioři si rádi zazpívali a někteří i zatančili. Se seniory se setkal místostarosta Pharm Dr. Eduard Masarčík. Členky Osvětové besedy připravily pro seniory občerstvení - upekly zákusky, uvařily kávu, čaj a chlebíčky pro seniory připravily členky Českého svazu žen Členky Osvětové besedy před akcí musí zajistit nákup a přípravu surovin na občerstvení, po skončení akce uklidit jídelnu a přilehlé sociální zařízení, věnují tak mnoho hodin ze svého času pro ostatní.

VÁNOCE V LORETĚ 2018
Vánoční akce v Loretě se byla uspořádána ve čtvrtek 20. prosince v 16.00 hodin. Uskutečnila se na vnějším prostranství v areálu Lorety a také v kapli sv. Martina, kde byl postavený Betlém a připraveno něco pro zahřátí návštěvníků. V kulturním programu vystoupil Mladoboleslavský žesťový soubor. Měli jsme ještě objednané pěvecké vystoupení ženského 4tria Pěveckého sboru Boleslav. Bohužel z důvodu náhlého onemocnění jedné ze zpěvaček nemohly vystoupit. V programu jsme rozšířili vystoupení trubačů a zařadili vánoční zamyšlení v podání Dr. Václava Petříčka. Lidé si společně zazpívali známé vánoční koledy. K hezké atmosféře této akce přispěl nasvícený prostor Lorety. V kapli sv. Martina byl postavený Betlém a pro zahřátí si návštěvníci dávali svařené víno, čaj a ochutnávali vánoční cukroví, popovídali si se známými a přáli si hezké vánoční svátky. Před zahájením akce bylo nutné postavit Betlém, dále osvětlit areál Lorety, provést ozvučení a samozřejmě připravit občerstvení pro účimkující. Po skončení se vše muselo uklidit a uvést do původního stavu. Tato vánoční akce byla vyvrcholením po několika jiných vánočních akcích ve městě, nabídla občanům příjemnou atmosféru v krásném prostředí Lorety a hezké zážitky v předvánoční době. Vstupné se na této akci nevybíralo, ale bez finanční podpory města Kosmonosy a obětavého nasazení členek Osvětové besedy by se tato akce nemohla uskutečnit. Akce Osvětové besedy přispěla k obohacení kulturního a společenského života ve městě.

PROJEKT AKTIVNÍ STÁRNUTÍ 2017 / 2018
S FINANČNÍ PODPOROU NADAČNÍHO FONDU AVAST
Osvětová beseda Kosmonosy připravila projekt Pokračujeme - Aktivní stárnutí s finanční podporou NF AVAST v období 1 .8. 2017 do 31. 5. 2018.
Projekt nabídnul pro seniory zájmové činnosti jako jsou vzdělávací aktivity, kulturně tvořivé práce, poznávací zájezdy a exkurze, besedy , sportovně rekreační aktivity, společné vycházky, které představují významnou součást jejich života. Hlavním přínosem finanční podpory projektu je nabídka různorodých aktivit pro seniory, které by byly pro ně finančně dostupné a přinesly jim příjemné zážitky, možnost neformálních setkání, možnost se bavit ve společnosti svých vrstevníků. Taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich etapě života. Část projektu byla realizována do konce roku 2017, převážná část v prvním pololetí 2018. Realizace probíhala podle navrženého projektu jak obsahově, tak časově. Celkové náklady ve výši 105 000,- byly dodrženy podle předpokladu. Nadační příspěvek ve výši 50 000,- Kč byl zachován. Účastníci projektu Pokračujeme - Aktivní stárnutí se podíleli na těchto akcích formou vstupného na jednotlivé akce. Mnoho seniorů chtělo navštívit významná památná místa v Čechách - jak říkali ještě naposledy. Finanční podpora z NF AVAST nám umožnila uspořádat pro seniory akce na sebe navazující s různorodou tématikou, které se setkaly s nečekaným zájmem seniorů. Celého projektu Pokračujeme - Aktivní stárnutí se zúčastnilo 1120 seniorů, kteří byli nadšeni a spokojeni a chtějí pokračovat dále s různorodými aktivitami. Bez finančního příspěvku NF AVAST bychom těžko mohli organizovat akce takového rozsahu, které by byly založeny jen na návštěvnosti účastníků – jejich počtu. Nikdy se dopředu neví, kolik osob přijde. Jsme velice vděčni, že nám finanční příspěvek pomohl uskutečnit tuto aktivitu.

Kurs trénování paměti – 2. část
Kurs trénování paměti patří k účinným aktivizačním metodám, které pomáhají seniorům příjemným a nenásilným způsobem procvičovat paměť a v neposlední řadě také udržet si a rozvíjet stávající schopnosti. Pro seniory má význam udržení duševního zdraví do vysokého věku a především pravidelný trénink paměti a myšlení. Senioři si vyzkoušeli techniky, které jim pomohou zapamatovat si čísla, data, slovíčka, obličeje, či jména. Dozví se se tipy na trénování paměti a zjistí, jak svou paměť rychle a trvale zlepšit. Trénování paměti je pro seniory zajímavou aktivitou a vhodnou duševní činností, při které jsou nuceni zaměstnávat mozek a více myslet. Senioři si uvědomují, že se zvyšujícím se věkem ubývají lidem duševní schopnosti (slábne paměť, zhoršuje se myšlení). Duševní aktivita pro seniory je činnost, díky které mohou posilovat svůj mozek. Tento kurs byl rozdělen na dvě části, protože lektorka v době mezi lekcemi porodila miminko, takže jsme pokračovali až po novém roce. Druhá část pokračovala pěti lekcemi od ledna do února 2018.

Co nám ve škole neříkali - II v roce 2018
Jedná se o desetidílný cyklus přednášek z české historie- letos trochu jinak (než tradiční konstatování dějinných faktů) pod názvem "Půl druhého století Lucemburků". V úspěšné sérii přednášek v roce 2017 jsme se tématicky pohybovali v časech úsvitu české státnosti, v dobách raného přemyslovského státu. Letošní cyklus chronologicky naváže, vstoupí do dramatické problematiky českého i evropského vrcholného středověku, takříkajíc "pod lucemburskou korouhví". Projdeme od posledních Přemyslovců, přes časy "krále "cizince a diplomata" k vrcholnému státoprávnímu období Karla IV., vleklou krizí doby Václava IV. až k husitským bouřím.  Přednášel Mgr. Jiří Bartoš Sturz, Ph.D, člen Sdružení historiků ČR. Přednášky byly doplněny video projekcí a hudebními ukázkami, v závěru každé přednášky diskuse. Tyto přednášky navazují na cyklus z minulého období (projekt Aktivní stárnutí), o který byl nebývalý zájem a návštěvníci si moc přáli pokračovat dále. Tento cyklus začínal v období ledna až do konce března 2018. Přednášky dávají do souvislostí různé historické informace a posluchači se mohou dozvědět věci, o kterých se určitě ve škole neučili. Tyto přednášky přispěly k obohacení života seniorů. Daly by se přirovnat k Univerzitě třetího věku. Celého cyklu se zúčastnilo 549 seniorů.

Co zajímá seniory II - čtyři přednášky
Osvětová beseda Kosmonosy v rámci projektu Pokračujeme - Aktivní stárnutí, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila jako jednu z částí celého projektu cyklus přednášek Co zajímá seniory – II. Cílem bylo seniorům předat dostupné informace z různých oblastí, které jim život přináší. . Uskutečnily se čtyři přednášky, tematicky zaměřené na problematiku, která je pro seniory aktuální. První byla přednáška 5. dubna 2018 na téma „Jsme co jíme“ Ing. Hany Babákové, nutriční terapeutky, která se zabývala stravováním v seniorském věku. Další přednáškou byla Sebeobrana seniorů, která se uskutečnila 11. dubna 2018 a kterou vedl Ing. Petr Mazal, instruktor Kraft maga. Rozebral různé situace, spolu s kolegou předvedl různé druhy obrany a reakcí. Seniory to zaujalo. Třetí přednáška byla 16. dubna na téma "První pomoc" – o poskytování první pomoci, kterou nám předvedla Mgr. Michaela Mittnerová, ředitelka oblastního Červeného kříže.. Senioři si mohli některé techniky vyzkoušet s názornými pomůckami. Poslední přednáška "Technické dovednosti seniorů" lektora Jiřího Škvrny zahrnovala téma Komunikace a vyhledávání na internetu, nakupování na internetu, bezpečnost na internetu, bankomaty, obsluha chytrých telefonů, digitální fotografie, fotografování mobilem. Některé z těchto technických oblastí dali trochu seniorům zabrat.

Výlet do Prahy na Pražský hrad
Původně plánovaný výlet do Národního muzea v Praze jsme odložili z důvodů, že otevření po rekonstrukci se uskuteční až na podzim. Jednalo se o celodenní výlet v sobotu 7. dubna 2018, velice atraktivní pro účastníky - návštěva Pražského hradu v doprovodu historika Mgr. Jiřího Bartoše Sturze , který nás jako průvodce provázel po jednotlivých místech okruhu B. Prohlédli jsme si Starý královský palác, Baziliku sv. Jiří. Po obědě jsme navštívili chrám sv. Víta, zejména hrobku, kde jsou pohřbení kosmonoští Černínové. Dále si účastníci prohlédli zahrady pražského hradu, Zlatou uličku. Prohlídka těchto památných míst navázala na náš přednáškový cyklus Co nám ve škole neříkali II. Všichni byli nadšení a byl to pro ně nezapomenutelný zážitek.

Výlet do Jilemnice
V sobotu 21. dubna 2018 se uskutečnil celodenní výlet do Jilemnice v doprovodu
historika Mgr. Jiřího Bartoše Sturze Ph.D. Nejprve jsme si prohlédli náměstí, navštívili jsme jilemnický zámek, kde je umístěno Krkonošské muzeum . V zámku jsme si prohlédli novou expozici Jana hraběte Harracha, prohlédli jsme si vyhlášený Metelkův mechanický Betlém, navštívili jsme místní kostel s nádhernou barokní výzdobou. Navštívili jsme „zvědavou uličku“ a hrobku Harrachů v Horní Branné. Na závěr jsme v erbovním sále jilemnického pivovaru se účastnili Vlasteneckého bálu hraběte Harracha. Jednalo se o společenský večer - bál ve stylu 19. století, průřez taneční zábavou s ukázkami tanců v dobových kostýmech s hudbou a vyprávěním, ukázkami dobové plesové zábavy. Byl to pro účastníky našeho výletu nezapomenutelný zážitek.

PROJEKT 2018 / 2019
POKRAČUJEME DÁLE - AKTIVNÍ STÁRNUTÍ
S FINANČNÍ PODPOROU NADAČNÍHO FONDU AVAST
Osvětová beseda Kosmonosy připravila projekt „Pokračujeme dále - Aktivní stárnutí“ s finanční podporou NF AVAST v období 1 .8. 2018 do 20. 6. 2019.
Osvětová beseda Kosmonosy v návaznosti na dva projekty z roku 2016/17 a 2017/18 díky podpoře NFA mohla pokračovat s třetím navrženým projektem "Pokračujeme dále-aktivní stárnutí" na základě velkého ohlasu a zájmu mezi seniory. Nabízíme seniorům různorodé aktivity - zájmové činnosti jako jsou vzdělávací aktivity, kulturně tvořivé práce, poznávací zájezdy a exkurze, sportovně rekreační aktivity, které představují významnou součást jejich života. Cílem projektu je zlepšení kvality života, prodloužení období zdravého stárnutí a umožnění využití nových aktivit seniorům ve společnosti svých vrstevníků. Počet seniorů v populaci roste. Nabízíme možnosti neformálních pravidelných setkání seniorů, kde by si mohli senioři mezi sebou popovídat, rozdělit se o svoje starosti, ale také radosti. Snažíme se je tím dostat ze společenské izolace svých domovů, Taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich životě. Aktivní stárnutí pomůže generaci seniorů prožít ve spokojenosti kvalitní život. Cílovou skupinou jsou senioři - ženy i muži..
Projekt nabídnul pro seniory zájmové činnosti jako jsou vzdělávací aktivity, kulturně tvořivé práce, poznávací zájezdy a exkurze, besedy , sportovně rekreační aktivity, společné vycházky, které představují významnou součást jejich života. Hlavním přínosem finanční podpory projektu je nabídka různorodých aktivit pro seniory, které by byly pro ně finančně dostupné a přinesly jim příjemné zážitky, možnost neformálních setkání, možnost se bavit ve společnosti svých vrstevníků. Taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich etapě života. Část projektu byla realizována do v druhé polovině roku 2018, převážná část bude realizována v prvním pololetí 2019. Realizace probíhala podle navrženého projektu jak obsahově, tak časově. Nadační příspěvek ve výši 50 000,- Kč byl zachován. Účastníci projektu Pokračujeme - Aktivní stárnutí se podíleli na těchto akcích formou vstupného na jednotlivé akce. Bez finančního příspěvku NF AVAST bychom těžko mohli organizovat akce takového rozsahu, které by byly založeny jen na návštěvnosti účastníků – jejich počtu. Nikdy se dopředu neví, kolik osob přijde. Jsme velice vděčni, že nám finanční příspěvek pomohl uskutečnit tuto aktivitu.

Sportovní hry seniorů v Kosmonosích
Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Na úterý 2. října 2018 od 10.00 – 12.00 Osvětová beseda připravila s finanční podporou Nadačního fondu AVAST Sportovní hry seniorů Kosmonos v horní části zámeckého parku. Jednalo se převážně o veselé disciplíny – přechod přes lavičku, běh s vajíčkem na lžíci, házení kroužku, hod míčkem na cíl, slalom s trakařem, běh s ploutvemi, běh s hůlkami, házení na koš, kubb, woodball a další. Nechybělo ani malé občerstvení pro účastníky. Každý účastník obdržel pamětní list. Aktivní životní styl, pohyb a setkávání jsou smyslem této akce.

PROCHÁZKY S INSTRUKTOREM NORDIC WOLKING
Osvětová beseda získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST na projekt Pokračujeme dále - Aktivní stárnutí, určený seniorům. Součástí projektu znovu byly procházky se školeným instruktorem Sylvou Mládkovou s holemi Nordic Walking v okolí Kosmonos. Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Senioři by si měli osvojit používání těchto holí, aby je mohli v budoucnu využívat ke svému prospěchu. Chůzi s holemi Nordic Walking lze provozovat v každém věku bez rozdílu fyzické zdatnosti. Správná technika není složitá, ale má svá specifika. Zdraví prospěšné je i to, že chůze je provozována venku na čerstvém vzduchu. Během října proběhlo pět lekcí - procházek s instruktorem, vždy v pondělí dopoledne, chodili jsme do obory.

Výlet do Prahy do Černínského paláce a senátu PČR
Výlet do Černínského paláce v Praze znamenal pro seniory návštěvu významné památky, která má vztah ke Kosmonosům. Palác vystavěl Jan Humprecht Černín, který měl jako letní sídlo zámek Kosmonosy. Černínský palác není běžně dostupný pro veřejnost, otvírá se pouze o státních svátcích - letos to bylo 28. října 2018. Ještě se nám podařilo navštívit a prohlédnout si senát PČR – Valdštejnský palác a Kolowratský palác. Jednalo se o dopravu autobusem do Prahy a návštěvu Valdštejnského paláce a pak Černínského paláce na Hradčanech a přilehlých zahrad Černínského paláce. Byl to velice zajímavý zážitek, vidět na vlastní oči známá místa naší historie.

KONCERT ZNÁMÉ ZPĚVAČKY EVY PILAROVÉ
V pondělí 12. listopadu se uskutečnil koncert známé zpěvačky, zlaté slavice Evy Pilarové v zrcadlovém sále zámku pod názvem Kouzlo vzpomínání. Zazpívala své největší hity a jednotlivé písně by prokládala zajímavým vyprávěním ze svého uměleckého i soukromého života.
Akce se uskutečnila přes agenturu Jupiter s Pavlem Skalickým, který ji doprovázel se zpěvem, ale také s technickým zajištěním. Původně byl koncert objednán s agenturou na 9. října 2018, ale v červenci si paní Eva Pilarová zlomila nohu a ruku a po operacích dlouhodobě nemohla vystupovat. Přeložila nám terrmín na 12. listopadu 2018. Koncert byl financovaný z několika zdrojů. Část byla z dotace města Kosmonosy, část z Nadačního fondu AVAST a část ze vstupného.

Další akce z projektu Pokračujeme dále – aktivní stárnutí, podpořené z Nadačního fondu AVAST se uskuteční v prvním pololetí roku 2019.

Účast na akcích OB v roce 2018 - celkem bylo připraveno 55 akcí
Cestopisné a další přednášky 10 x ročně cca 319 osob
Co nám ve škole neříkali II – 10 přednášek 570 osob
Společný výlet Poděbrady 1 x - 52 osob
Zámecké kulturní léto 2018 celkem 14 akcí - 1 658 diváků
Vernisáže v Loretě – 3 x výstava - vernisáž cca 328 osob
návštěvníci výstav jsou současně návštěvníky Lorety
DED cca 115 osob
Koncerty v zrcadlovém sále zámku 7 x 544 osob
Koncert Evy Pilarové 113 osob
Mikulášské setkání seniorů – 108 osob
Vánoční akce v Loretě – cca 160 osob
Projekt Aktivní stárnutí – Co zajímá seniory II. - 77 osob
Sportovní hry seniorů 38 osob
Hůlky Nordic Wolking 5 x 64 osob
Kurs trénování paměti – 2. část ( 5 lekcí) 57 osob
Výlet Pražský hrad - 56 osob
Výlet Jilemnice - 52 osob
Výlet Černínský palác - 50 osob

celkem 4 361 návštěvníků 55 akcí