Kosmonosy - kultura


Aktuality

Koncert v zrcadlovém sále zámku

Osvětová beseda připravila na úterý 8. listopadu v 19:00 v zrcadlovém sále zámku

"Houslový recitál Romana Patočky - laureáta Pražského jara"

Vystoupí Roman Patočka - housle, Silvie Ježková – klavír.
Zazní hudba L.van Beethovena, A. Dvořáka, B. Smetany.
Vstupné 100,- Kč. Srdečně zveme ke krásnému zážitku.

 
Podzimní cyklus cestopisných přednášek 2016

Osvětová beseda připravila podzimní cyklus cestopisných přednášek v klubovně hasičské zbrojnice, vždy od 18:00 hodin.
Vstupné 30,- Kč. Začínáme ve čtvrtek 20. 10.

1. čtvrtek 20. 10. 2016 - MUDr. Martin Vedral: Ghana, Togo, Benin
2. čtvrtek 3. 11. 2016 – Korunovační řád Karla IV. - aneb reportáž z korunovace po 669 letech a dvou dnech. Beseda s videoukázkami nám přiblíží pražskou korunovaci Karla IV. českým králem, jež proběhla 2. září 1347. Po 669 letech a dvou dnech se v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala historická rekonstrukce tohoto zásadního aktu české státnosti. Průvodcem besedou bude operní zpěvák, herec a uměnovědec Jiří Bartoš Sturz, který v uvedené historické rekonstrukci ztvárnil postavu arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
3. čtvrtek 10. 11. 2016 - Mgr. Přemysl Siřínek: Korsika, útočiště zločinců
4. čtvrtek 24. 11. 2016 - RNDr. Václav Petříček: Evropa uprostřed Atlantiku? Ano! Je to Makronesie

 
Procházky s instruktorem Nordic Walking

Osvětová beseda získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST na projekt Aktivní stárnutí, určený seniorům. Součástí projektu jsou procházky se školeným instruktorem Sylvou Mládkovou s holemi Nordic Walking v okolí Kosmonos. Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Senioři by si měli osvojit používání těchto holí, aby je mohli v budoucnu využívat ke svému prospěchu. Chůzi s holemi Nordic Walking lze provozovat v každém věku bez rozdílu fyzické zdatnosti. Díky holím přenesete část své hmotnosti na svaly paží a odlehčíte nohy. Proto je chůze s holemi vhodná i pro ty, kteří mají problémy s klouby dolních končetin, je vhodná jako rehabilitace po operaci nohou. Je to výborný prostředek pro zlepšení držení těla, pomáhá i při bolestech zad. Při tomto pohybu se mimo jiné uvolňuje i zatuhlé krční svalstvo a posilují svaly. Je prokázáno, že díky této pohybové aktivitě dojde k zapojení až 90 procent svalů na celém těle. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohybovou aktivitu, která se provozuje na čerstvém vzduchu, má blahodárný vliv na lidskou psychiku. Díky tomu lépe zvládneme stres, uvolňuje psychické napětí, zapomeneme na každodenní starosti. Velice důležité je zvládnutí správné techniky. Při Nordic Walking můžete spálit až 600 kcal, což se pozitivně projeví na úbytku přebytečných tuků. Správná technika není složitá, ale má svá specifika. Správná velikost holí (0,68 x výška postavy nebo bez výpočtu - výška hole dosahuje k loktu osoby) výrazně pomůže zvládnout techniku. Poté je třeba přizpůsobit délku kroku v součinnosti se správným pohybem rukou. Termíny procházek – začínáme ve ČT – 13.10. v 10.00 – 11.00 – sraz u zastávky MHD u zámku.

První procházka proběhne v zámeckém parku. Další termíny jsou PO 17.10. v 10.00, ČT 20.10. v 10..00 PO 24.10 v 10.00 ČT 27.10. v 10.00. Sraz na chodníku před Galateou, půjdeme do obory. V případě mírného deště si vezměte pláštěnku. Pokud bude více pršet, tak je náhradní termín PO 31.10. v 10.00 hodin.. Zdraví prospěšné je i to, že chůze je provozována venku na čerstvém vzduchu. Nezůstávejte doma, přijďte si to vyzkoušet, je to bez poplatků - bude to hrazeno z Nadačního fondu AVAST. Těšíme se na Vás.

Milada Remešová, OB Kosmonosy

 
„Co zajímá seniory“

Osvětová beseda v rámci projektu Aktivní stárnutí, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila čtyři přednášky, týkající se problematiky, která seniory nejvíce zajímá. Chtěli bychom seniorům předat dostupné informace a motivovat je, aby si zvolili takový životní styl, který bude pro jejich život prospěšný.
Začínáme v úterý 25.10. v 18.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. První téma je Sociální služby, domácí péče, trénování paměti, se kterým Vás seznámí Bc. Kamila Sedláková.
Za týden v úterý 1. listopadu v 18.00 bude tématem Racionální výživa seniorů (jak se mají senioři stravovat), zdravý životní styl, pohybové a duševní aktivity seniorů. Přednášet bude Bc.Kamila Sedláková.
Třetí přednáška v úterý 15. listopadu v 18.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice bude věnovaná Bezpečnosti seniorů, prevenci úrazů, kde vystoupí zástupce Policie ČR.
Čvrtá přednáška v úterý 22. listopadu v 18.00 se zaměří na Zvládání nadměrného stresu, pozitivní myšlení , jak dosáhnout kvalitního spánku, duševní aktivity seniorů. Bude přednášet MUDr. Martina Hrnčířová. Vstupné na každou přednášku je 30,- Kč.Využijte naší nabídky a přijďte se dozvědět zajímavé informace. Těšíme se na Vás.

 
Ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda Kosmonosy
získala ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda získala finanční podporu na základě přijatého projektu „Aktivní stárnutí“ z Nadačního fondu AVAST. Cílem projektu je umožnění využití nových aktivit seniorů, rozdělených zhruba na sedm oblastí, které by se realizovaly v našem městě. Chtěli bychom seniorům předat dostupné informace a motivovat je, aby si zvolili takový životní styl, který bude pro jejich život prospěšný. Nabídneme čtyři odborné přednášky pod názvem "Co zajímá seniory" o zdravém životním stylu, zásadách zdravého stravování, zvládání nadměrného stresu, pozitivní myšlení, jak dosáhnout kvalitního spánku, předcházení úrazům, bezpečnosti seniorů, nabídka sociálních služeb pro seniory. V dalším bloku bychom chtěli seniorům nabídnout deset přednášek z historie naší země na téma "Co nám ve škole neříkali", přednášené historiky. Nabídli bychom seniorům společný výlet za historickými památkami naší země, který se vždy setkává s velkým zájmem. Dále bychom chtěli nabídnout seniorům zájezd do divadla do Prahy nebo Liberce. Chtěli bychom uspořádat koncert pro seniory "Vzpomínky " se známou zpěvačkou Naďou Urbánkovou, dále akci " Babi, dědo, vezmi mne na pohádku", kde by se účastnili senioři se svými vnoučaty. Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Chtěli bychom nabídnout deset procházek s instruktáží pro seniory se školeným instruktorem s holemi Nordic Walking. Hlavním přínosem finanční podpory projektu je nabídnout seniorům různorodé aktivity, které by byly pro ně finančně dostupné a přinesly by jim příjemné zážitky, setkávání s vrstevníky, zvýšení informovanosti z různých oblastí, které se týkají jejich života. Projekt bude realizován v období října 2016 až do května 2017. Podrobné informace o jednotlivých akcích budou vždy v předstihu zveřejněny.
Milada Remešová, předsedkyně Osvětové besedy

 

Poslední články

26 Září 2016
V rámci přednášek Osvětové besedy Kosmonosy se mimo jiných uskutečnila v červnu i velmi zajímavá přednáška k výročí 700 let od narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské. V září na tuto přednášku navázal pro...
14 Duben 2016
Osvětová beseda Kosmonosyzískala Řád srdce v krajském kole ankety Středočeských deníků. Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce se uskutečnil ve dvou kolech. Nejprve bylo vybráno dvacet nominovaných zástupců z celého okresu Mladá Boleslav a hlasovalo se koncem listopadu...
06 Prosinec 2015
Středočeské deníky vyhlásily anketu Řád srdce Dejte hlas tomu, o kom se domníváte, že dokáže podat pomocnou ruku, že má srdce na správném místě, dodává světu kolem pozitivní energii, rozdává radost a dobrou náladu. Projekt 'Řád srdce' je v plném proudu. Nyní ...
06 Prosinec 2015
Osvětová beseda Kosmonosy se dostala do krajského kola Ankety Středočeských deníků Řád srdce Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce vstupuje do dalšího kola - do takzvaného krajského finále. V tomto projektu spolu s vámi hledáme lidi se srdcem na správn&...
28 Květen 2015
Osvětová beseda Kosmonosy zve do Lorety na vernisáž výstavy obrazů. Ve čtvrtek 25. června v 17.00 hodin se uskuteční v Loretě vernisáž výstavy obrazů a šperků autorky Dany Klímové z Mladé Boleslavi „Cesty k sobě“, jedná se o průřez dosavadní tvorbou. Hlavním artiklem budou obrazy - akryl na pl&aa...