Kosmonosy - kultura


Aktuality

Vánoční akce 2016

OSVĚTOVÁ BESEDA VÁS ZVE NA VÁNOČNÍ AKCE

Vánoční koncert v zrcadlovém sále zámku
V pondělí 19. prosince 2016 v 19:00 hodin se uskuteční v zrcadlovém sále zámku Vánoční koncert.
Vystoupí první koncertní mistr Moravské filharmonie v Olomouci Vít Mužík – housle a Lucie Kaucká – klavír, která také působí v Moravské filharmonii Olomouc.
Zvonečky vezměte sebou. Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy. Jste srdečně zváni. Vstupné 100,- Kč.

Vánoce v Loretě
Osvětová beseda připravila pro Vás ve čtvrtek 22. prosince 2016 v 16:00 hodin Vánoce v Loretě.
Vystoupí Mladoboleslavský žesťový soubor a Čtyřtrio Pěveckého sboru Boleslav.
Přijďte si zazpívat koledy, nebude chybět občerstvení. Loreta bude slavnostněnasvícena, můžete shlédnout nový Betlém. Dopřejte si hezký zážitek v předvánoční době, jste srdečně zváni. Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy.

 
Koncert italského tenoristy Giancarla Ruggieriho

V úterý 24. ledna 2017 v 19:00 hodin se uskuteční v zrcadlovém sále zámku koncert. Opět u nás vystoupí Giancarlo Ruggieri (Itálie) – tenor a Soňa Ruggieri – balet. Na klavír bude doprovázet Václav Krahulík. V koncertu zazní francouzské, italské a německé písně, operetní árie, písně z filmového plátna, taneční hudba a italské neapolské písně. Přijďte si poslechnout krásné melodie. Jste srdečně zváni. Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy. Vstupné 100,- Kč.

 
Projekt Aktivní stárnutí

PROJEKT AKTIVNÍ STÁRNUTÍ  finančně podpořený z Nadačního fondu AVAST

“CO NÁM VE ŠKOLE NEŘÍKALI“
interaktivní přednáškový cyklus z české historie

Přednáší Mgr.Jiří Bartoš Sturz Ph.D. a jeho hosté z řad mladých českých historiků a umělců
aneb „letos trochu jinak“ :-)

Osvětová beseda v rámci projektu Aktivní stárnutí, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila jako jednu z částí celého projektu cyklus deseti přednášek z české historie pod názvem „Co nám ve škole neříkali“. Přednášky budou v trochu jiném pojetí, než jsme byli doposud zvyklí. Budou probíhat v klubovně hasičské zbrojnice vždy v pondělí od 15:30 – 17:00 hodin. Jednotlivé vstupné 30,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 200,- Kč.

témata přednášek
1. pondělí 16. 1. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Co víme o nejstarším lidském osídlení území Čech a Moravy?
Mlhavá stezka českou kotlinou od mladší doby kamenné k době historické. (Součástí pořadu bude předvedení drobných archeologických nálezů z regionu, včetně možnosti si je „osahat“, stejně tak základní popis nejčastějších typů pravěké keramiky).

2. pondělí 23.1. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
České historické pověsti a legendy – zdroj poznání, či jen fabulace?
Praotec Čech, Lech, Krok a jeho dcery – Kazi, Teta, Libuše, Přemysl oráč a jeho potomci

3. pondělí 30.1. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Z dějin raného přemyslovského státu 1 – úsvit
Bořivoj a Ludmila, kníže Spytihněv, Vratislav I. a Drahomíra, Budeč, Levý Hradec, Vyšehrad, sjednocování území pod taktovkou Přemyslovců – vyvražďění Slavníkovců a Vršovců.

4. pondělí 6. 2. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Z dějin raného přemyslovského státu 2 – vzrůst, krize a konsolidace
Boleslav I. - dcera Doubravka, Mlada, kníže Boleslav II. a jeho synové
Boleslav III., Jaromír, Oldřich I., Břetislav a Jitka, Oldřich a Božena, Spytihněv II., Konrád, Jaromír, Ota , Vratislav II.
(Součástí pořadu bude vyplňování historické křížovky – tužku sebou :-) )

5. pondělí 13. 2. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Družina svatého knížete Václava - poutí za českými středověkými světci
Svatý Václav a jeho bába Ludmila, svatý Vojtěch Slavníkovec, svatý Prokop
(V rámci přednášky zazní ukázky písní o uvedených českých světcích)

6. pondělí 20. 2. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Křesťanská kultura v Českých zemích 1 – úsvit křesťanského středověku
Křesťanské umění – velkomoravské, české, (východní – západní), nejstarší literární památky a písně, portrétní galerie v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě etc.
(Součástí přednášky budou živé ukázky nejstarších českých písní za doprovodu historického nástroje - trumšajtu)

7. pondělí 27. 2. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Poslední Přemyslovci I – „zrození velkých hráčů“
Přemysl Otakar I.,Václav I. , sv. Anežka Česká

8. pondělí 6. 3. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Poslední Přemyslovci II – král „železný a zlatý“ a král „stříbrný“
Přemysl Otakar II. a Kunhuta Uherská, Václav II.,Václav III.
(V rámci přednášky budou vystaveny vzácné pergamenové rukopisy ze 14.
století)

9. pondělí 13. 3. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
V časech „po smrti plamínkové orlice“
Jindřich Korutanský a Anna Přemyslovna, Rudolf Habsburský, Eliška Rejčka,
Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna

10. pondělí 20. 3. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Křesťanská kultura v Českých zemích 2 – umění vrcholného středověku
Gotika v Českých zemích a její ohniska, desková a knižní malba, hudební kultura. (V pořadu zazní ukázky nejstarších českých hudebních památek v podání J. Bartoše Sturze a souboru historických nástrojů)

 
Cestopisné přednášky

1. čtvrtek 2. února 2017 v 18:00 – Petr Voldán:„Jižní Korea očima Petra Voldána"
Publicista a bývalý dlouholetý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Vám poví, proč Korejci jako jediní používají při jídle kovové hůlky, kde je království bambusu nebo kde se v Soulu vzala pražská Staroměstská radnice. Dozvíte se také, jak vznikají cestopisné televizní fejetony "Postřehy odjinud", protože Petr Voldán je autorem nejen nejnovější korejské série České televize, ale také seriálů ze Skotska, Irska, Walesu a Finska.
2. čtvrtek 9. února 2017 v 18:00 – P. Chlum, P. Kvarda: Island - po stopách horkých pramenů
Cestovatelé Petr Chlum a Petr Kvarda Vás provedou celkem po čtrnácti horkých pramenech, tak zvaných hot potech s horkou vodou 20-50°C. Na své cestě zdolali 2500 kilometrů kolem celého ostrova, navštívili 15 obrovských vodopádů a 6 x museli brodit řeku. Během cesty zažili na vlastní kůži zemětřesení.
3. čtvrtek 16. února 2017 v 18:00 - Radka Tkáčíková: Indie
4. čtvrtek 23. února 2017 v 18:00 - RNDr. Václav Petříček: Pohádková Andalusie
Cestopisné přednášky se uskuteční v klubovně hasičské zbrojnice vždy ve čtvrtek od 18:00 hodin. Vstupné 30,- Kč. Tato akce je finančně podořena Městem Kosmonosy.

 
Ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda Kosmonosy
získala ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda získala finanční podporu na základě přijatého projektu „Aktivní stárnutí“ z Nadačního fondu AVAST. Cílem projektu je umožnění využití nových aktivit seniorů, rozdělených zhruba na sedm oblastí, které by se realizovaly v našem městě. Chtěli bychom seniorům předat dostupné informace a motivovat je, aby si zvolili takový životní styl, který bude pro jejich život prospěšný. Nabídneme čtyři odborné přednášky pod názvem "Co zajímá seniory" o zdravém životním stylu, zásadách zdravého stravování, zvládání nadměrného stresu, pozitivní myšlení, jak dosáhnout kvalitního spánku, předcházení úrazům, bezpečnosti seniorů, nabídka sociálních služeb pro seniory. V dalším bloku bychom chtěli seniorům nabídnout deset přednášek z historie naší země na téma "Co nám ve škole neříkali", přednášené historiky. Nabídli bychom seniorům společný výlet za historickými památkami naší země, který se vždy setkává s velkým zájmem. Dále bychom chtěli nabídnout seniorům zájezd do divadla do Prahy nebo Liberce. Chtěli bychom uspořádat koncert pro seniory "Vzpomínky " se známou zpěvačkou Naďou Urbánkovou, dále akci " Babi, dědo, vezmi mne na pohádku", kde by se účastnili senioři se svými vnoučaty. Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Chtěli bychom nabídnout deset procházek s instruktáží pro seniory se školeným instruktorem s holemi Nordic Walking. Hlavním přínosem finanční podpory projektu je nabídnout seniorům různorodé aktivity, které by byly pro ně finančně dostupné a přinesly by jim příjemné zážitky, setkávání s vrstevníky, zvýšení informovanosti z různých oblastí, které se týkají jejich života. Projekt bude realizován v období října 2016 až do května 2017. Podrobné informace o jednotlivých akcích budou vždy v předstihu zveřejněny.
Milada Remešová, předsedkyně Osvětové besedy

 

Poslední články

26 Září 2016
V rámci přednášek Osvětové besedy Kosmonosy se mimo jiných uskutečnila v červnu i velmi zajímavá přednáška k výročí 700 let od narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské. V září na tuto přednášku navázal pro...
14 Duben 2016
Osvětová beseda Kosmonosyzískala Řád srdce v krajském kole ankety Středočeských deníků. Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce se uskutečnil ve dvou kolech. Nejprve bylo vybráno dvacet nominovaných zástupců z celého okresu Mladá Boleslav a hlasovalo se koncem listopadu...
06 Prosinec 2015
Středočeské deníky vyhlásily anketu Řád srdce Dejte hlas tomu, o kom se domníváte, že dokáže podat pomocnou ruku, že má srdce na správném místě, dodává světu kolem pozitivní energii, rozdává radost a dobrou náladu. Projekt 'Řád srdce' je v plném proudu. Nyní ...
06 Prosinec 2015
Osvětová beseda Kosmonosy se dostala do krajského kola Ankety Středočeských deníků Řád srdce Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce vstupuje do dalšího kola - do takzvaného krajského finále. V tomto projektu spolu s vámi hledáme lidi se srdcem na správn&...
28 Květen 2015
Osvětová beseda Kosmonosy zve do Lorety na vernisáž výstavy obrazů. Ve čtvrtek 25. června v 17.00 hodin se uskuteční v Loretě vernisáž výstavy obrazů a šperků autorky Dany Klímové z Mladé Boleslavi „Cesty k sobě“, jedná se o průřez dosavadní tvorbou. Hlavním artiklem budou obrazy - akryl na pl&aa...