Kosmonosy - kultura


Aktuality

Pozvánky na akce e-mailem

Vážení přátelé, příznivci Osvětové besedy Kosmonosy,
pokud máte zájem o pozvánky na akce Osvětové besedy e-mailem, můžete napsat na adresu

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Otevření expozice v muzeu v Horních Stakorách

Muzejní spolek Kosmonosy Vás zve ve dnech 27. a 28. 12. 2022 ve 14:30 – 17:00 na otevření nové expozice v muzeu v Horních Stakorách

Muzeum přibližuje místní – regionální historii. Historické fyzické předměty mají význam při sdílení vzpomínek, originály předmětů vyzařují emoce, tím se zvyšuje jeho význam. Muzea by měla hrát veřejnou úlohu - vzdělávat a informovat, podporovat vědomosti, aby návštěvníci porozuměli minulosti, dědictví předcházejících generací, historii místa ve kterém žijí.

Muzejní spolek Kosmonosy zajišťuje dvě muzea v našem městě. Jedná se o muzeum v zámku a muzeum v Horních Stakorách v budově školy. MS s finanční podporou města zpracovává místní historické informace a každým rokem zanechává pro budoucí generace výstupy z bohaté historie, zajišťuje propagaci formou vydávání vlastních publikací z historie města, přednáškovou činnost, relacemi v mediích a zachraňují movité dědictví města. Vážíme si finanční podpory města pro muzeum v Kosmonosích a Horních Stakorách. Členové věnují mnoho ze svého času, aby muzeum bylo stále lepší. V muzeu v Horních Stakorách se chceme zaměřit především na historii Horních Stakor a vystavit veškeré exponáty převážně z Horních Stakor a okolí. Nově budou provedeny úpravy s velkým množstvím archeologických nálezů z oblasti Horních Stakor. Nechali jsme probádat odborníky – archeology z Muzea Mladoboleslavska a Národního muzea stávající archeologické nálezy a rozhodli se předělat archeologickou expozici. Bylo objeveno 8 pazourků z doby lovců mamutů. Byly nalezeny v bývalé cihelně v Horních Stakorách začátkem 20. století.. Jedná se o velice vzácný nález. Uspořádání odborně zajistil archeolog Mgr. Filip Krásný z Muzea Mladoboleslavska.

Srdečně zveme občany a přátele Kosmonos, Horních Stakor a okolí ve dnech 27. a 28.12. od 14:30 – 17:00, bude slavnostně po několika letech otevřeno muzeum ve škole v Horních Stakorách. Otevření muzea bude zahájeno přednáškou archeologa Mgr.Filipa Krásného z Mladoboleslavského muzea.

 
Cyklus historických přednášek v roce 2023

Po cestách umění a lidských osudů jeho aktérů na Mladoboleslavsku. Přednáší historik a uměnovědec J. B. Sturz. Tak jako v předchozích letech, budou přednášky doplněny řadou dokumentárních materiálů, filmových a hudebních ukázek i dobových artefaktů. Jedná se o deset přednášek vždy v pondělí od 15:00 – 16:30 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Přednášky potrvají až března 2023.

Jednotlivé vstupné 40,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 300,- Kč.
Srdečně zveme.    

Přehled jednotlivých přednášek

1. pondělí 16. ledna 15:00 – 16:30
Sakrální malba na Mladoboleslavsku od dob středověku po 19. století Putování za výtvarnými poklady v kostelích, kaplích i kapličkách mladoboleslavského regionu.

2. pondělí 23. ledna 15:00 – 16:30
Vincenc z Valdštejna a Josef Mysliveček Pozoruhodná stopa mnichovohradišťského pána, hraběte Vincence Ferreria z Valdštejna (1731 - 1797) významného mecenáše umění, který sehrál zásadní roli v kariéře hudebního skladatele Josefa Myslivečka (1737 -1781).

3. pondělí 30.ledna 15:00 – 16:30
Bedřich Smetana „penzista z Jabkenic“ Životní osudy a umělecká činnost zakladatele moderní české národní hudby v posledních 9 letech života, které trávil v jabkenické myslivně.

4. pondělí 6. února 15:00 – 16:30
Mladoboleslavské hvězdy stříbrného plátna Adina Mandlová, Gustav Hilmar, Darja Hajská, Václav Trégl, jsou patrně nejznámější jména českých filmových umělců, kteří pocházeli z mladoboleslavského regionu. Jejich životům a tvorbě bude věnována přednáška, doplněna o řadu ukázek a dokumentárních materiálů.

5. pondělí 13. února 15:00 – 16:30
Hudební stopa kosmonoských piaristů „Jiří Antonín Benda, František Xaver Brixi, Jiří Ignác Linek“ jsou pouhá tři jména hudebníků 18. věku, kteří prošli znamenitou hudební výchovou kosmonoské piaristické koleje a představují dnes vrcholné osobnosti unikátní české hudební kultury té doby… ¨

6. pondělí 20.února 15:00 – 16:30
Jiřík Kezelius Bydžovský a jeho „Kronika Boleslavská“ Jiřík Kezelius, vlastním jménem Jiří Kožíšek (1576 - 1654) byl mladoboleslavský měšťan a radní v převratných časJech první pol. 17. století, stal se zároveň autorem jedné z nejkvalitnějších městských kronik své doby, která nezřídka nabízí bezmála dobrodružné čtení.

7. pondělí 27. února 15:00 – 16:30
Boleslavští bratří a jejich stopa v kultuře a estetice české renesance Bezmála stočtyřicetileté působení Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi přinesl své jedinečné plody nejen na poli náboženské reformy a vzdělání, ale také na poli kultury a umění…

8. pondělí 6. března. 15:00 – 16:30
Šlechtičtí a církevní mecenáši na Mladoboleslavsku Vznik významných uměleckých děl byl v historii nezřídka podmíněn štědrým mecenátem osvícených osob z řad aristokracie či kléru. Právě takovým osobnostem, z rodu Černínů z Chudenic, Valdštejnů, Pachtů z Rájova a dalším je věnována přednáška s množstvím dokumentárních materiálů.

9. pondělí 13. března. 15:00 – 16:30
Mladoboleslavsko ve výtvarné kultuře 19. a 20. století V návaznosti na přednášku o historické malbě (spojené převážně s chrámovým prostředím) navazuje pořad věnovaný osobnostem „moderní doby“. Setkáme se se známými jmény i s postavami méně známými, které však spojuje vysoká úroveň jejich prací a umělecká stopa v regionu.

10. pondělí 20. března. 15:00 – 16:30
Polozapomenuté památky z Boleslavského kraje Po boku známých hradů, zámků a zřícenin je Mladoboleslavsko poseto drobnými památkami sakrální i profánní architektury, místy jedinečných kontextů krajiny a lidské činnosti. Právě jim bude věnována poslední přednáška, stejně jako prostor k besedě na téma letošního přednáškového cyklu.

 

Poslední články

06 Květen 2021
Výroční zpráva 2020 V roce 2015 se Osvětová beseda Kosmonosy zaregistrovala podle Nového občanského zákoníku jako zapsaný spolek, je vedena u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku se všemi náležitostmi. Byly upraveny stávající stanovy Osvětové besedy dle nov&yacut...
23 Březen 2020
Výroční zpráva 2019 Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, c...
03 Květen 2019
Výroční zpráva 2018 Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, c...
25 Květen 2017
Výroční zpráva 2016 Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, c...
25 Květen 2017
Výroční zpráva 2017 Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, c...