Kosmonosy - kultura


Aktuality

Koncert v zrcadlovém sále zámku

KONCERT V ZRCADLOVÉM SÁLE ZÁMKU
Ve čtvrtek 23.3.2017 v 19:00 hodin se uskuteční v zrcadlovém sále zámku společně s KPH koncert Terezie Fialové – klavír a Jiřího Bárty – violoncello . V programu zazní skladby z děl L. van Beethovena, L. Janáčka a N. Myaskovského.
Jste srdečně zváni.

 
Koncert Vzpomínky

Osvětová beseda připravuje koncert Vzpomínky
V úterý 28. března v 18:00 se uskuteční v zrcadlovém sále zámku koncert Nadi Urbánkové, zlaté slavice, v rámci projektu Aktivního stárnutí, finančně podpořeného z Nadačního fondu AVAST. Vstupné 100,-Kč. Jste srdečně zváni.
Vzhledem k současnému onemocnění Nadi Urbánkové se termín koncertu přesouvá na 28. března 2017 od 18:00 hodin.

 
Zahájení návštěvní sezony

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNÍ SEZONY 30.3.
Ve čtvrtek 30. března 2017 v 17:00 hodin se uskuteční v Loretě slavnostní zahájení návštěvní sezony 2017 a vernisáž první letošní výstavy obrazů Věry
Klucké „ Harmonické obrazy“ . V programu vystoupí mažoretky Pomněnky Sokola Kosmonosy a sbor Cantores pontem princeptis. Výstava obrazů potrvá
do 8. května.
Loreta je otevřena čtvrtek, pátek, sobota 12:00 – 17:00 hodin. V neděli je otevřeno 10:00 – 17:00 hodin. Srdečně Vás zveme.

 
Koncert v zrcadlovém sále zámku

KONCERT V ZRCADLOVÉM SÁLE ZÁMKU
V úterý 25. dubna 2017 v 19:00 hodin se uskuteční v zrcadlovém sále zámku „Hudebně poetický večer“. Jedná se o pořad s klavíristou české filharmonie a profesorem HAMU prof. Jaroslavem Šarounem a operní pěvkyní, sopranistkou Lucií Laubovou. V pořadu též účinkuje recitátor Václav Fikrle a kytarista Jan Paulík - poezie s kytarou. Pořad je pestrý a posluchačúm přinese mnoho hudebních a uměleckých zážitků. Zazní nejkrásnější arie za doprovodu klavíru a známe básně s kytarou. Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy. Jste srdečně zváni. Vstupné 100,- Kč.

 
Procházky s instrukorem Nordic Walking

PROCHÁZKY S HŮLKAMI A INSTRUKTOREM NORDIC WALKING
Tato akce je pořádána v rámci projektu Aktivní stárnutí , finančně podpořeného z nadačního fondu AVAST. Navazujeme na první část procházek z podzimu 2016 se školeným instruktorem Nordic Walking Sylvou Mládkovou. Chůzi s holemi Nordic Walking lze provozovat v každém věku bez rozdílu fyzické zdatnosti.Je to výborný prostředek pro zlepšení držení těla, pomáhá i při bolestech zad. Je prokázáno, že díky této pohybové aktivitě dojde k zapojení až 90 procent svalů na celém těle. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohybovou aktivitu, která se provozuje na čerstvém vzduchu, má blahodárný vliv na lidskou psychiku.
Začínáme v pondělí 3. 4. v 10.15, pondělí 10. 4. v 10.15, úterý 18.4. v 10.15, v pondělí 24. 4. v 10.15 a v pondělí 2. 5. v 10.15.
Sraz na chodníku před Galateou, půjdeme do obory. V případě mírného deště si vezměte pláštěnku. Pokud bude více pršet, tak je náhradní termín PO 9. 5. v 10.15 hodin. Správná technika není složitá, ale má svá specifika. Nezůstávejte doma, přijďte si to vyzkoušet, je to bez poplatků - bude to hrazeno z Nadačního fondu AVAST. Těšíme se na Vás.

 
Vernisáž výstavy v Loretě

ZVEME VÁS DO LORETY NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
Osvětová beseda Kosmonosy Vás srdečně zve ve čtvrtek 11. května 2017 v 17:00 hodin do Lorety na slavnostní vernisáž druhé výstavy obrazů, tentokráte studentů Gymnázia Josefa Pekaře z Mladé Boleslavi "Gaudeamus igitur ". V programu vystoupí studenti a soubory školy. Výstava obrazů potrvá do 26. června 2017. Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy. Loreta je otevřená vždy od čtvrtka do soboty 12 -17 hodin, v neděli 10 – 17 hodin. Jste srdečně zváni.

 
Přednášky „Co nám ve škole neříkali“

Přednášky „Co nám ve škole neříkali“
Jsou podpořené Nadačním fondem AVASTna základě projektu Aktivní stárnutí
každé pondělí od 15:30 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Jedná se o přednášky z české historie. Přednášet bude Mgr.Jiří Bartoš Sturz Ph.D. a jeho hosté z řad mladých českých historiků a umělců aneb „letos trochu jinak“ :-)

ZMĚNY TERMÍNŮ DRUHÉ ČÁSTI PŘEDNÁŠEK
Vzhledem k tomu, že přednášející Mgr. Jiří Bartoš Sturz Ph.D. se musí zúčastnit
zahraničních zájezdů s divadlem ve dvou termínech našich přednášek,které nebyly v době plánování přednášek známy. Jedná se o pondělí 27. února a 13. března 2017. Navrhujeme řešení prodloužit náš přednáškový cyklus o termín 27. března a 3. dubna od 15:30 hodin. Věříme, že pochopíte nastalou situaci.

4. pondělí 6. 2. 2017 v 15:30 Z dějin raného přemyslovského státu 2 – vzrůst, krize a konsolidace
5. pondělí 13. 2. 2017 v 15:30 Družina svatého knížete Václava – poutí za českými středověkými světci
6. pondělí 20. 2. 2017 v 15:30 Křesťanská kultura v Českých zemích 1 – úsvit křesťanského středověku
7. pondělí 6. 3. 2017 v 15:30 Poslední Přemyslovci I – „zrození velkých hráčů“, Přemysl Otakar I.,Václav I. , sv. Anežka Česká
8. pondělí 20. 3. 2017 v 15:30 Poslední Přemyslovci II – král „železný a zlatý“ a král „stříbrný“, Přemysl Otakar II. a Kunhuta Uherská, Václav II.,Václav III.
(V rámci přednášky budou vystaveny vzácné pergamenové rukopisy ze 14. století)
9. pondělí 27. 3. 2017 v 15:30 V časech „po smrti plamínkové orlice“
Jindřich Korutanský a Anna Přemyslovna, Rudolf Habsburský, Eliška Rejčka, Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna
10. pondělí 3. 4. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Křesťanská kultura v Českých zemích 2 – umění vrcholného středověku. Gotika v Českých zemích a její ohniska, desková a knižní malba, hudební kultura.
(V pořadu zazní ukázky nejstarších českých hudebních památek v podání J. Bartoše Sturze a souboru historických nástrojů)

 
Projekt Aktivní stárnutí

PROJEKT AKTIVNÍ STÁRNUTÍ  finančně podpořený z Nadačního fondu AVAST

“CO NÁM VE ŠKOLE NEŘÍKALI“
interaktivní přednáškový cyklus z české historie

Přednáší Mgr.Jiří Bartoš Sturz Ph.D. a jeho hosté z řad mladých českých historiků a umělců
aneb „letos trochu jinak“ :-)

Osvětová beseda v rámci projektu Aktivní stárnutí, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila jako jednu z částí celého projektu cyklus deseti přednášek z české historie pod názvem „Co nám ve škole neříkali“. Přednášky budou v trochu jiném pojetí, než jsme byli doposud zvyklí. Budou probíhat v klubovně hasičské zbrojnice vždy v pondělí od 15:30 – 17:00 hodin. Jednotlivé vstupné 30,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 200,- Kč.

témata přednášek
1. pondělí 16. 1. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Co víme o nejstarším lidském osídlení území Čech a Moravy?
Mlhavá stezka českou kotlinou od mladší doby kamenné k době historické. (Součástí pořadu bude předvedení drobných archeologických nálezů z regionu, včetně možnosti si je „osahat“, stejně tak základní popis nejčastějších typů pravěké keramiky).

2. pondělí 23.1. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
České historické pověsti a legendy – zdroj poznání, či jen fabulace?
Praotec Čech, Lech, Krok a jeho dcery – Kazi, Teta, Libuše, Přemysl oráč a jeho potomci

3. pondělí 30.1. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Z dějin raného přemyslovského státu 1 – úsvit
Bořivoj a Ludmila, kníže Spytihněv, Vratislav I. a Drahomíra, Budeč, Levý Hradec, Vyšehrad, sjednocování území pod taktovkou Přemyslovců – vyvražďění Slavníkovců a Vršovců.

4. pondělí 6. 2. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Z dějin raného přemyslovského státu 2 – vzrůst, krize a konsolidace
Boleslav I. - dcera Doubravka, Mlada, kníže Boleslav II. a jeho synové
Boleslav III., Jaromír, Oldřich I., Břetislav a Jitka, Oldřich a Božena, Spytihněv II., Konrád, Jaromír, Ota , Vratislav II.
(Součástí pořadu bude vyplňování historické křížovky – tužku sebou :-) )

5. pondělí 13. 2. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Družina svatého knížete Václava - poutí za českými středověkými světci
Svatý Václav a jeho bába Ludmila, svatý Vojtěch Slavníkovec, svatý Prokop
(V rámci přednášky zazní ukázky písní o uvedených českých světcích)

6. pondělí 20. 2. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Křesťanská kultura v Českých zemích 1 – úsvit křesťanského středověku
Křesťanské umění – velkomoravské, české, (východní – západní), nejstarší literární památky a písně, portrétní galerie v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě etc.
(Součástí přednášky budou živé ukázky nejstarších českých písní za doprovodu historického nástroje - trumšajtu)

7. pondělí 27. 2. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Poslední Přemyslovci I – „zrození velkých hráčů“
Přemysl Otakar I.,Václav I. , sv. Anežka Česká

8. pondělí 6. 3. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Poslední Přemyslovci II – král „železný a zlatý“ a král „stříbrný“
Přemysl Otakar II. a Kunhuta Uherská, Václav II.,Václav III.
(V rámci přednášky budou vystaveny vzácné pergamenové rukopisy ze 14.
století)

9. pondělí 13. 3. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
V časech „po smrti plamínkové orlice“
Jindřich Korutanský a Anna Přemyslovna, Rudolf Habsburský, Eliška Rejčka,
Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna

10. pondělí 20. 3. 2017 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice
Křesťanská kultura v Českých zemích 2 – umění vrcholného středověku
Gotika v Českých zemích a její ohniska, desková a knižní malba, hudební kultura. (V pořadu zazní ukázky nejstarších českých hudebních památek v podání J. Bartoše Sturze a souboru historických nástrojů)

 
Ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda Kosmonosy
získala ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda získala finanční podporu na základě přijatého projektu „Aktivní stárnutí“ z Nadačního fondu AVAST. Cílem projektu je umožnění využití nových aktivit seniorů, rozdělených zhruba na sedm oblastí, které by se realizovaly v našem městě. Chtěli bychom seniorům předat dostupné informace a motivovat je, aby si zvolili takový životní styl, který bude pro jejich život prospěšný. Nabídneme čtyři odborné přednášky pod názvem "Co zajímá seniory" o zdravém životním stylu, zásadách zdravého stravování, zvládání nadměrného stresu, pozitivní myšlení, jak dosáhnout kvalitního spánku, předcházení úrazům, bezpečnosti seniorů, nabídka sociálních služeb pro seniory. V dalším bloku bychom chtěli seniorům nabídnout deset přednášek z historie naší země na téma "Co nám ve škole neříkali", přednášené historiky. Nabídli bychom seniorům společný výlet za historickými památkami naší země, který se vždy setkává s velkým zájmem. Dále bychom chtěli nabídnout seniorům zájezd do divadla do Prahy nebo Liberce. Chtěli bychom uspořádat koncert pro seniory "Vzpomínky " se známou zpěvačkou Naďou Urbánkovou, dále akci " Babi, dědo, vezmi mne na pohádku", kde by se účastnili senioři se svými vnoučaty. Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Chtěli bychom nabídnout deset procházek s instruktáží pro seniory se školeným instruktorem s holemi Nordic Walking. Hlavním přínosem finanční podpory projektu je nabídnout seniorům různorodé aktivity, které by byly pro ně finančně dostupné a přinesly by jim příjemné zážitky, setkávání s vrstevníky, zvýšení informovanosti z různých oblastí, které se týkají jejich života. Projekt bude realizován v období října 2016 až do května 2017. Podrobné informace o jednotlivých akcích budou vždy v předstihu zveřejněny.
Milada Remešová, předsedkyně Osvětové besedy

 

Poslední články

26 Září 2016
V rámci přednášek Osvětové besedy Kosmonosy se mimo jiných uskutečnila v červnu i velmi zajímavá přednáška k výročí 700 let od narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské. V září na tuto přednášku navázal pro...
14 Duben 2016
Osvětová beseda Kosmonosyzískala Řád srdce v krajském kole ankety Středočeských deníků. Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce se uskutečnil ve dvou kolech. Nejprve bylo vybráno dvacet nominovaných zástupců z celého okresu Mladá Boleslav a hlasovalo se koncem listopadu...
06 Prosinec 2015
Středočeské deníky vyhlásily anketu Řád srdce Dejte hlas tomu, o kom se domníváte, že dokáže podat pomocnou ruku, že má srdce na správném místě, dodává světu kolem pozitivní energii, rozdává radost a dobrou náladu. Projekt 'Řád srdce' je v plném proudu. Nyní ...
06 Prosinec 2015
Osvětová beseda Kosmonosy se dostala do krajského kola Ankety Středočeských deníků Řád srdce Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce vstupuje do dalšího kola - do takzvaného krajského finále. V tomto projektu spolu s vámi hledáme lidi se srdcem na správn&...
28 Květen 2015
Osvětová beseda Kosmonosy zve do Lorety na vernisáž výstavy obrazů. Ve čtvrtek 25. června v 17.00 hodin se uskuteční v Loretě vernisáž výstavy obrazů a šperků autorky Dany Klímové z Mladé Boleslavi „Cesty k sobě“, jedná se o průřez dosavadní tvorbou. Hlavním artiklem budou obrazy - akryl na pl&aa...