Kosmonosy - kultura


Aktuality

Přesun představení "Manželství až za hrob"

Divadelní představení „Manželství až za hrob„ se nemohlo uskutečnit v plánovaném termínu v úterý 6.září 2016. Jeden z hlavních představitelů náhle onemocněl. Divadelní soubor Tyl Bakov nad Jizerou nabídnul náhradní termín tohoto představení v pondělí 19.září v 19:30 hodin. Děkujeme za Vaše pochopení nastalé situace a budeme se těšit na představení 19.září 2016 v 19:30 hodin.
Osvětová beseda Kosmonosy

 
Dny evropského dědictví 2016 v Kosmonosích

V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. EHD jsou akcí, která každoročně otvírá co nejvíce zajímavých a výjimečných památek a objektů. Připojení se ke Dnům evropského dědictví se stalo v Kosmonosích dlouholetou tradicí, již od samého počátku po roce 1991. Akce pravidelně a obětavě zajišťovali členové Osvětové besedy, později ve spolupráci s členy Muzejního spolku a za finanční podpory Města Kosmonosy. Tato akce by měla přispět ke kulturnímu povědomí obyvatel města a návštěvníků.

Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví v Kosmonosích proběhne ve čtvrtek 8. září 2016 v 17:00 hodin v Loretě. Současně proběhne vernisáž výstavy obrazů „Pohledy do krajin Českého ráje“ Vladimíra Vlka a Jaroslava Najmana z uskupení mladoboleslavských výtvarníků VLNA. V kulturním programu vystoupí mažoretky Pomněnky Sokola Kosmonosy a bluegrassová skupina Flastr z Mladé Boleslavi. Výstava potrvá do konce října. Ve Dnech evropského dědictví v sobotu 10. září a v neděli 11. září od 10 – 17 hodin můžete navštívit Loretu zdarma. Současně je otevřeno v těchto dnech od 10 – 17 hodin Muzeum v zámku.

Muzejní spolek připravil k těmto Dnům komentované prohlídky „Za kouzlem barokních Kosmonos“ s Mgr. Jiřím Bartošem Sturcem Ph.D. v pátek 9.září v 17:00 hodin, sraz před zámkem na Černínském náměstí. Na pondělí 12.září v 17:00 hodin připravil Muzejní spolek komentovanou prohlídku RNDr. Václava Petříčka „Za krásami Zámeckého parku v Kosmonosích“. Sraz před zámkem na Černínském náměstí.
Milada Remešová, předsedkyně Osvětové besedy

 
Koncert v zrcadlovém sále zámku

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravila Osvětová beseda s finanční podporou Města Kosmonosy koncert v zrcadlovém sále zámku

„Swingové evergreeny stále živé“

v úterý 4.října 2016 v 18:00 hodin.
Vystoupí Evergreen Dixiland Band z Nové Paky. Vstupné 50,- Kč. Srdečně zveme nejen seniory ke krásnému zážitku.

 
Zámecké kulturní léto 2016 pokračuje

Po první části Zámeckého kulturního léta 2016 v červnu pokračuje druhá část dalšími představeními již od 22. srpna až do 13. září. Připravili jsme pro Vás ještě čtyři večerní představení, ve kterých vystoupí ochotnické divadelní soubory z našeho okolí. V pondělí 22. srpna v 19:30 se uskuteční koncert Country kapely Walda Band a Vladimír Walda Nerušil, známý dvojník Waldematra Matušky. Uslyšíte nejznámější písničky Waldemara Matušky – Tereza, Jo třešně zrály, Růže z texasu, To všechno vodnes čas, Sbohem lásko, Tuhle rundu platím já, Tisíc mil, Slavíci z Madridu, Sedm dostavníků, Tisíc mil, Písnička pro Zuzanu a mnoho dalších.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v zrcadlovém sále zámku.
Ve čtvrtek 25. srpna vystoupí Divadelní soubor Dobrovít Dobrovice s hrou Šárky Fenykové „Kurs efektivního rodičovství“ v úterý 30. srpna vystoupí pak vystoupí Divadelní soubor Tyl z Bakova nad Jizerou s komedií „Manželství až za hrob“, za týden v úterý 6. září se představí Divadýlko na dlani s hrou Karla Poláčka „Bylo nás pět“ a na závěr Zámeckého léta vystoupí Turnovské divadelní studio A. Marka s hrou Miroslava Horníčka „Marcello Giacomo. Všechna tato představení začínají v 19:30 hodin na nádvoří zámku.
Pro žáky nižšího stupně základní školy jsme připravili pohádku „Princezna Konvalinka a Královské hádanky“ na úterý 13. 9. v 10:15 hodin, ve které se představí Divadlo pohádka Praha. Pro žáky 4. - 9. třídy základní školy je připravena na úterý 6. 9. ve 13:00 hodin hra „Bylo nás pět“ ve které se představí Divadýlko na dlani z Mladé Boleslavi. V případě nepříznivého počasí se divadelní představení uskuteční v krytém prostoru vestibulu zámku, který má svou neobyčejnou a kouzelnou atmosféru.
Tradičně již dvanáctým rokem pokračují naše divadelní představení na nádvoří zámku. Ochotníci z okolí rádi u nás vystupují, chválí si příjemnou atmosféru, kterou diváci dokáží vytvořit. Návštěvníci mají možnost si zakoupit víno, čaj, kávu, svařák. Lidé se na představeních setkávají se svými známými, popovídají si v krásném a klidném prostředí zámeckého nádvoří, pobaví se. Tato akce přispívá k obohacení kulturního i společenského života v našem městě. Přijďte si také zažít naši kosmonoskou romantiku, jste srdečně zváni.
Milada Remešová, předsedkyně OB

6. pondělí 22. 8. v 19.30 „WALDA BAND A VLADIMÍR WALDA NERUŠIL“ - koncert, country kapely a písničky Waldemara Matušky, které zpívá nejslavnější jeho dvojník Vladimír Walda Nerušil, vstupné 80,- Kč
7. čtvrtek 25. 8. v 19.30 „KURS EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ“, Šárka Fenyková, DS Dobrovít Dobrovice – vstupné 50,- Kč
8. úterý 30. 8. v 19.30 „MANŽELSTVÍ AŽ ZA HROB“, DS Tyl Bakov nad Jiz.– vstupné 50,- Kč
9. úterý 6. 9. v 13.00 „BYLO NÁS PĚT“ - Karel Poláček, Divadýlko na dlani Mladá Boleslav, představení pro 5. - 9. třídy ZŠ – vstupné 35,- Kč
10. úterý 6. 9. v 19.30 „BYLO NÁS PĚT“ - Karel Poláček, Divadýlko na dlani Mladá Boleslav - vstupné 50,- Kč
11. úterý 13. 9. v 10.15 „PRINCEZNA KONVALINKA A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY“, Divadlo pohádka Praha, představení pro 1. - 4. třídy ZŠ – vstupné 30,- Kč
12. úterý 13. 9. v 19.30 „ MARCELLO A GIACOMO“ Miroslav Horníček, Turnovské divadelní studio A. Marek - vstupné 50,- Kč

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory Města Kosmonosy

 
Za krásami zámeckého parku

OSVĚTOVÁ BESEDA KOSMONOSY VÁS ZVE

ZA KRÁSAMI ZÁMECKÉHO PARKU V KOSMONOSÍCH

Muzejní spolek Kosmonosy připravil pro letošní Dny evropského kulturního dědictví s tématem „Památky a komunity“ na pondělí  12. září 2016 v 17:00 hodin komentovanou prohlídku zámeckého parku s RNDr. Václavem Petříčkem. Sraz na Černínském náměstí  před zámkem v 17:00 hodin. Srdečně zveme.

 
Za kouzlem barokních Kosmonos

OSVĚTOVÁ BESEDA KOSMONOSY VÁS ZVE

ZA KOUZLEM BAROKNÍCH KOSMONOS

Muzejní spolek Kosmonosy připravil pro letošní Dny evropského kulturního dědictví s tématem „Památky a komunity“ na pátek 9. září 2016 v 17:00 hodin kostýmovanou a komentovanou prohlídku s Mgr. Jiřím Bartošem Sturcem Ph.D. „Za kouzlem barokních Kosmonos“. Přijďte se podívat a dozvědět o barokních památkách v Kosmonosích. Sraz na Černínském náměstí  před zámkem v 17:00 hodin. Srdečně zveme.

 
Ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda Kosmonosy
získala ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda získala finanční podporu na základě přijatého projektu „Aktivní stárnutí“ z Nadačního fondu AVAST. Cílem projektu je umožnění využití nových aktivit seniorů, rozdělených zhruba na sedm oblastí, které by se realizovaly v našem městě. Chtěli bychom seniorům předat dostupné informace a motivovat je, aby si zvolili takový životní styl, který bude pro jejich život prospěšný. Nabídneme čtyři odborné přednášky pod názvem "Co zajímá seniory" o zdravém životním stylu, zásadách zdravého stravování, zvládání nadměrného stresu, pozitivní myšlení, jak dosáhnout kvalitního spánku, předcházení úrazům, bezpečnosti seniorů, nabídka sociálních služeb pro seniory. V dalším bloku bychom chtěli seniorům nabídnout deset přednášek z historie naší země na téma "Co nám ve škole neříkali", přednášené historiky. Nabídli bychom seniorům společný výlet za historickými památkami naší země, který se vždy setkává s velkým zájmem. Dále bychom chtěli nabídnout seniorům zájezd do divadla do Prahy nebo Liberce. Chtěli bychom uspořádat koncert pro seniory "Vzpomínky " se známou zpěvačkou Naďou Urbánkovou, dále akci " Babi, dědo, vezmi mne na pohádku", kde by se účastnili senioři se svými vnoučaty. Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Chtěli bychom nabídnout deset procházek s instruktáží pro seniory se školeným instruktorem s holemi Nordic Walking. Hlavním přínosem finanční podpory projektu je nabídnout seniorům různorodé aktivity, které by byly pro ně finančně dostupné a přinesly by jim příjemné zážitky, setkávání s vrstevníky, zvýšení informovanosti z různých oblastí, které se týkají jejich života. Projekt bude realizován v období října 2016 až do května 2017. Podrobné informace o jednotlivých akcích budou vždy v předstihu zveřejněny.
Milada Remešová, předsedkyně Osvětové besedy

 

Poslední články

14 Duben 2016
Osvětová beseda Kosmonosyzískala Řád srdce v krajském kole ankety Středočeských deníků. Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce se uskutečnil ve dvou kolech. Nejprve bylo vybráno dvacet nominovaných zástupců z celého okresu Mladá Boleslav a hlasovalo se koncem listopadu...
06 Prosinec 2015
Středočeské deníky vyhlásily anketu Řád srdce Dejte hlas tomu, o kom se domníváte, že dokáže podat pomocnou ruku, že má srdce na správném místě, dodává světu kolem pozitivní energii, rozdává radost a dobrou náladu. Projekt 'Řád srdce' je v plném proudu. Nyní ...
06 Prosinec 2015
Osvětová beseda Kosmonosy se dostala do krajského kola Ankety Středočeských deníků Řád srdce Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce vstupuje do dalšího kola - do takzvaného krajského finále. V tomto projektu spolu s vámi hledáme lidi se srdcem na správn&...
28 Květen 2015
Osvětová beseda Kosmonosy zve do Lorety na vernisáž výstavy obrazů. Ve čtvrtek 25. června v 17.00 hodin se uskuteční v Loretě vernisáž výstavy obrazů a šperků autorky Dany Klímové z Mladé Boleslavi „Cesty k sobě“, jedná se o průřez dosavadní tvorbou. Hlavním artiklem budou obrazy - akryl na pl&aa...
28 Květen 2015
Zámecké kulturní léto v Kosmonosích se stalo již tradicí. Divadelní přehlídka ochotnických souborů na nádvoří zámku, které připravuje Osvětová beseda, trvají již jedenáct let. Smyslem je obohatit kulturní život ve městě, nabízet živou kulturu v krásném prostře...