Kosmonosy - kultura


Aktuality

Projekt Aktivní stárnutí – pokračujeme 2 cyklus

OSVĚTOVÁ BESEDA KOSMONOSY OD LEDNA 2018 VÁS ZVE
PROJEKT POKRAČUJEME - AKTIVNÍ STÁRNUTÍ
„CO NÁM VE ŠKOLE NEŘÍKALI – II “ CYKLUS PŘEDNÁŠEK

Osvětová beseda v rámci projektu Pokračujeme - Aktivní stárnutí, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila jako jednu z částí celého projektu cyklus deseti přednášek z české historie pod názvem „Co nám ve škole neříkali II“. Přednášky budou v trochu jiném pojetí, než jsme byli doposud zvyklí. Stejně jako v loňském roce i letos budou přednášky doplněny prezentací unikátních památek a hudebními ukázkami interpretovanými na dobové hudební nástroje. Přednášky budou probíhat v klubovně hasičské zbrojnice vždy v pondělí od 15:30 – 17:00 hodin. Jednotlivé vstupné 30,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 200,- Kč.
V úspěšné sérii přednášek v roce 2017 jsme se tématicky pohybovali v časech úsvitu české státnosti, v dobách raného přemyslovského státu. Letošní cyklus chronologicky naváže, vstoupí do dramatické problematiky českého i evropského vrcholného středověku, takříkajíc "pod lucemburskou korouhví". Projdeme od posledních Přemyslovců, přes časy "krále "cizince a diplomata" k vrcholnému státoprávnímu období Karla IV., vleklou krizí doby Václava IV. až k husitským bouřím.

Termíny přednášek
1. pondělí 15.1. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
Poslední Přemyslovci - labutí píseň rytířského eposu

2. pondělí 22.1. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
Fenomén Kutná Hora - dějiny stříbrné klenotnice státu - " mysterium života nadzemního a podzemního"

3. pondělí 5.2. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
Popřemyslovský šok 1306 - 1310, král "cizinec"

4. pondělí 12.2. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
O středověkém umění v Českých zemích, řeč (a zpěv)

5. pondělí 19.2. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
Král Jan - král diplomat

6. pondělí 5.3. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
Král Jan - král diplomat

7. pondělí 12.3. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
Karel IV. - génius středověké politiky, na cestě k císařskému diadému 1346-1355

8. pondělí 19.3. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
Dumání o posledním věku- malý exkurz do středověké filosofie- (Sv. Augustin, Bernard z Clairvaux, Anselm z Canterberry, Tomáš Akvinský, Mistr Eckhard, Mikuláš Kusánský)

9. pondělí 26.3. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
Karel IV. 1355 - 1378 - vrchol (a zárodky krize)

10. pondělí 9.4. 2018 v 15:30 v klubovně hasičské zbrojnice:
Václav IV. - tragedie dynastismu a přízrak kalicha...

 
Mikulášské setkání seniorů 2017

Osvětová beseda Kosmonosy Vás zve na
MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ VE ČTVRTEK 7. 12. 2017
Osvětová beseda Kosmonosy připravila pro občany opět Mikulášské setkání seniorů Kosmonos ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 16:00 hodin ve školní jídelně zámku.
Bude pro Vás připraveno malé občerstvení a kulturní program. Přijďte se pobavit, popovídat si se známými.
Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy. Srdečně zveme.

 
Vánoční akce v Loretě

Osvětová beseda Kosmonosy Vás zve na
VÁNOČNÍ AKCE V LORETĚ V SOBOTU 16. 12. V 15:00
Osvětová beseda připravila pro Vás na sobotu 16. prosince 2017 v 15:00 hodin v Loretě vánoční koncert středověké hudební skupiny Řemdih s dobovými nástroji a v dobových kostýmech. Budete si moci prohlédnout Betlém v kapli sv. Martina a vychutnat si v klidu, lásce a míru předvánoční pohodu. Loreta bude slavnostně nasvícena, vyzdobena a nebude ani chybět občerstvení. Dopřejte si hezký zážitek v předvánoční době.
Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy. Srdečně zveme.

 
Kurs trénování paměti 2. část

KURS TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – 2. ČÁST    
PROJEKT POKRAČUJEME - AKTIVNÍ STÁRNUTÍ

Osvětová beseda Kosmonosy v rámci projektu „Pokračujeme - aktivní stárnutí“ opět získala finanční podporu na další období z Nadačního fondu AVAST. Připravili jsme Kurs trénování paměti s lektorkou Bc. Gabrielou Řepovou. Pokračování – 2. část v rozsahu pěti lekcí, bude vždy ve čtvrtek 4. 1., 11. 1., 18. 1., 1. 2., 8.2. 2018 v klubovně hasičské zbrojnice od 15.30 hodin. Kursovné na předplatné lednové části je 100,- Kč na 5 týdnů, jinak každá jednotlivá lekce 30,- Kč. Účast na druhé části kursu není podmíněna absolvováním první části kursu. Udělejte něco pro sebe – zkuste si trénovat paměť, určitě se vám to bude hodit s přibývajícími léty. Těšíme se na Vás.

 

 

Poslední články

25 Květen 2017
Výroční zpráva 2016 Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, c...
26 Září 2016
V rámci přednášek Osvětové besedy Kosmonosy se mimo jiných uskutečnila v červnu i velmi zajímavá přednáška k výročí 700 let od narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské. V září na tuto přednášku navázal pro...
25 Červenec 2016
Osvětová beseda Kosmonosyzískala ocenění v projektu Aktivní stárnutí Osvětová beseda získala finanční podporu na základě přijatého projektu „Aktivní stárnutí“ z Nadačního fondu AVAST. Cílem projektu je umožnění využití nových aktivit seniorů, rozdělen&yac...
14 Duben 2016
Osvětová beseda Kosmonosyzískala Řád srdce v krajském kole ankety Středočeských deníků. Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce se uskutečnil ve dvou kolech. Nejprve bylo vybráno dvacet nominovaných zástupců z celého okresu Mladá Boleslav a hlasovalo se koncem listopadu...
06 Prosinec 2015
Středočeské deníky vyhlásily anketu Řád srdce Dejte hlas tomu, o kom se domníváte, že dokáže podat pomocnou ruku, že má srdce na správném místě, dodává světu kolem pozitivní energii, rozdává radost a dobrou náladu. Projekt 'Řád srdce' je v plném proudu. Nyní ...